ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการแจ้งเตือน

  ได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่พบข้อความแชทดังกล่าว

  ไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า

  เสียงแจ้งเตือนหรือระบบสั่นมีปัญหา

  ไอคอนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" ไม่แสดงเป็นป้ายกำกับ หรือแสดงค้างไม่หายไป

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง