ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ระบบและวิธีเพิ่มเพื่อน

  เพื่อนคืออะไร

  ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา

  จำนวนเพื่อนที่เพิ่มได้มากที่สุด

  วิธีเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา LINE ID

  วิธีเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code

  วิธีเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเป็นเพื่อน

  วิธีเพิ่มเพื่อนจากรายการ "แนะนำ"

  วิธีเชิญเพื่อน

  วิธีเพิ่มเพื่อนด้วยลิงก์

  ซ่อน, บล็อค, ลบ เพื่อน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง