ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ซ่อน/ลบ

  ลบข้อความที่ต้องการยกเลิกการส่งไปแล้ว

  วิธีลบห้องแชท

  วิธีเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่

  วิธียกเลิกการส่งข้อความ

  วิธีลบข้อความในห้องแชท

  ระบบจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเมื่อลบข้อความหรือลบห้องแชทหรือไม่

  วิธีปฏิเสธแชทที่เกี่ยวกับ LINE GAME

  วิธีซ่อนแชท

  วิธีปิดกั้นข้อความแชทจากคนไม่รู้จัก

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง