ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การสวมรอย

  ชื่อของตนเองปรากฏอยู่ในรายการเพื่อน

  บุคคลที่ไม่ใช้งาน LINE ปรากฏอยู่ในรายการเพื่อนของตนเอง

  ได้รับอีเมลหรือข้อความแชทที่อ้างว่าเป็นทีมงาน LINE

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง