LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

การลงทะเบียนใช้งานใหม่

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน LINE มีดังต่อไปนี้

สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ iOS : iOS เวอร์ชัน 14.0 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ Android : Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์ (PC) ระบบปฏิบัติการ Windows : Windows 10 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ Mac : OS X เวอร์ชัน 10.14 ขึ้นไป
เบราเซอร์ Chrome : เบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 42 ขึ้นไป

* ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่บนคอมพิวเตอร์ (PC) ได้

iPad ระบบปฏิบัติการ iPadOS เวอร์ชัน 14.0 ขึ้นไป

Smart Watch Apple Watch : WatchOS เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป
Wear OS by Google (Android Wear) :
- LINE เวอร์ชัน 12.3.0 ขึ้นไป
- Wear OS เวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไป
- Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป

* ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่บน Smart Watch ได้

กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่า คุณยังคงใช้งาน LINE เวอร์ชันดังต่อไปนี้ได้ (ไม่แนะนำ)
* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่าอาจใช้งานได้ไม่ครบทุ​​กฟังก์ชัน

ระบบปฏิบัติการ iOS : iOS เวอร์ชัน 13.0 - 13.7 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 12.4.0
iOS เวอร์ชัน 12.0 - 12.5.6 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 11.17.0
iOS เวอร์ชัน 11.0 - 11.4.1 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 10.17.0
* iOS เวอร์ชัน 10.3.4 และต่ำกว่า ไม่สามารถใช้งานได้

ระบบปฏิบัติการ Android : Android เวอร์ชัน 7.0 - 7.1.2 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 12.18.0
Android เวอร์ชัน 5.0 - 5.1.1 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 11.5.0
* Android เวอร์ชัน 4.4.4 และต่ำกว่า ไม่สามารถใช้งานได้

* อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE จาก Store สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แม้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์ (PC) : Windows 7, Windows 8 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 6.7.0

อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการใช้งานมีดังต่อไปนี้

- iPod touch
- WALKMAN
- Smart TV BOX
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire OS เช่น Kindle
- อุปกรณ์ PHS (เช่น โทรศัพท์ PCT)
- Simulator, Emulator (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ)
- แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดัดแปลง (Custom ROM)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE toggle
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "" ข้างไอคอน LINE ด้านบนหน้าจอ
2. คลิกที่ "เกี่ยวกับไลน์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE ที่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ toggle
LINE ที่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ (PC) จะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งานที่เหมาะสมเพิ่มเติมด้านล่างนี้

Windows
- LINE สำหรับ Windows
- LINE สำหรับ Chrome

Mac
- LINE สำหรับ Mac
- LINE สำหรับ Chrome

คุณสามารถดาวน์โหลด LINE ได้ ที่นี่
* การติดตั้ง LINE สำหรับ Chrome จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งเบราว์เซอร์ Chrome ให้เรียบร้อยก่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบบัญชี toggle
การถอนการติดตั้ง (ลบ) โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน LINE ไม่ได้ทำให้บัญชี LINE ถูกลบไปด้วย

หากต้องการลบบัญชี กรุณาอ่านข้อควรระวังแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อควรทราบ :
- LINE สำหรับ PC สามารถลบได้เฉพาะบัญชีที่สร้างขึ้นจาก PC เท่านั้น
- เมื่อลบบัญชีแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะถูกลบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่มแชท, ประวัติการแชท เป็นต้น
- เมื่อลบบัญชีแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเดิมกลับคืนมาได้ แม้จะติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้งก็ตาม

ขั้นตอนการลบบัญชี
1. ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC
2. คลิกที่สัญลักษณ์รูป " ▼ " ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอด้านข้างไอคอน LINE > "การตั้งค่า"
3. คลิกที่ "ค่าเบื้องต้น"
4. คลิกที่ "ลบบัญชี" ด้านล่างหน้าจอ
* กรณีที่ไม่พบปุ่ม "ลบบัญชี" ในข้อ 4. กรุณาขยายหน้าจอการใช้งานให้เต็มหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่า/เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่สัญลักษณ์รูป " ▼ " ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอด้านข้างไอคอน LINE 
2. คลิกที่ "การตั้งค่า" > "ค่าเบื้องต้น"
3. คลิกที่ไอคอนรูป "กล้องถ่ายรูป" ทางด้านขวาล่างของภาพโปรไฟล์
4. เลือกรูปที่ต้องการแล้วคลิก "เปิด"
* ไม่สามารถลบรูปโปรไฟล์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่อ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่สัญลักษณ์รูป " ▼ " ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอด้านข้างไอคอน LINE 
2. คลิกที่ "การตั้งค่า" > "ค่าเบื้องต้น"
3. คลิกที่ชื่อที่ตั้งค่าเอาไว้แล้ว
4. กรอกชื่อที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนจาก LINE สำหรับ Chrome ได้หรือไม่ toggle
ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสจาก LINE สำหรับ Chrome ได้

หากต้องการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรส คุณสามารถดำเนินการได้จาก LINE บนสมาร์ทโฟน
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สมัครบัญชี LINE ใหม่จากคอมพิวเตอร์ (PC) ได้หรือไม่ toggle
ไม่สามารถสมัครบัญชีใหม่จาก LINE สำหรับ Chrome ได้

กรุณาสมัครใช้งาน LINE จากสมาร์ทโฟนหรือ iPad

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง
- อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS
- อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android
- iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP