ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การแจ้งเตือน

  วิธีปิดเสียงแจ้งเตือน

  วิธีปิดการแจ้งเตือนด้วยหน้าต่างป๊อปอัพ

  วิธีปิดการแจ้งเตือนเฉพาะห้องแชทที่ต้องการ

  วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด

  วิธีปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของ LINE เฉพาะช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถูกกล่าวถึง

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง