ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ล็อกอิน/ล็อกเอาท์

  ล็อกอิน LINE สำหรับ PC ไม่ได้

  มีข้อความแจ้งเตือนว่ากรอกอีเมลหรือรหัสผ่านผิด

  มีข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

  มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากปัญหาทางเครือข่าย"

  มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ในขณะนี้"

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง