ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน

  ผู้ที่ปรากฏในรายการเพื่อนกับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ไม่ใช่คนเดียวกัน

  เพื่อนไม่แสดงขึ้นมาหรือหายไปจากรายการเพื่อน

  เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้

  เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้

  บุคคลที่บันทึกเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์ไม่แสดงในรายการเพื่อน

  เพื่อนที่ลบ/บล็อคไปแล้วยังปรากฏอยู่ในอันดับเกม

  เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" แล้ว แต่ระบบไม่เพิ่มเพื่อนให้

  ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้เนื่องจากมีข้อความแสดงว่า "ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้"

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง