ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ยังไม่ได้อ่าน/อ่านแล้ว

  "อ่านแล้ว" คืออะไร เวลาที่แสดงคือเวลาที่อีกฝ่ายอ่านใช่หรือไม่

  "ข้อความที่ยังไม่อ่าน" คืออะไร

  วิธีเปลี่ยนสถานะของข้อความที่ยังไม่อ่านทั้งหมดเป็น "อ่านแล้ว" ในคราวเดียว

  ข้อความแชทไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วจึงไม่แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามได้รับหรือไม่

  วิธีตรวจสอบสถานะการส่งข้อความแชท

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง