LINE

Help

แชท

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เริ่มแชทตัวต่อตัวได้อย่างไร toggle
การเริ่มแชทตัวต่อตัวสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ 
1) ดับเบิลคลิกที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการจะแชทในรายชื่อเพื่อน 

2) กดปุ่ม "Control" พร้อมกับคลิกขวาที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการจะแชทในรายชื่อเพื่อน แล้วคลิก "แชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถลบข้อความแชทได้ไหม toggle
ขั้นตอนการลบประวัติแชทมีดังต่อไปนี้ 

1) เลือกที่ "แชท" ในเมนูหลัก 
2) กดปุ่ม "Control" พร้อมคลิกขวาแชทที่ต้องการลบ 
3) เลือก "ลบ" 

*โปรดระวังว่า เมื่อลบประวัติแชททาง LINE สำหรับ Mac ไปแล้ว ประวัติแชทในสมาร์ทโฟนจะถูกลบไปด้วยเช่นกัน 
*ไม่สามารถกู้ข้อมูลประวัติแชทที่ลบไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกเนื้อหาการแชท toggle
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาการแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกหรือดับเบิลคลิกแชทที่ต้องการบันทึก
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "บันทึกแชท"
* ระบบจะบันทึกเฉพาะประวัติการแชทปัจจุบันที่แสดงอยู่ในห้องแชทเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถส่งไฟล์ประเภทใดได้บ้าง toggle
สามารถส่งไฟล์รูป, วิดีโอ, เอกสาร, เสียงได้

หากเป็นไฟล์ที่ไม่รองรับ ระบบจะแปลงเป็นไฟล์ zip โดยอัตโนมัติแล้วส่งให้แทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีทำให้ห้องแชทแสดงเป็นหน้าต่างบนสุดเสมอ toggle
คุณสามารถทำให้ห้องแชทแสดงเป็นหน้าต่างบนสุดเสมอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. ดับเบิลคลิก หรือคลิกขวาที่ห้องแชทที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าต่างบนสุดแล้วคลิกที่ "เปิดในหน้าต่างใหม่"
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "อยู่ด้านบนเสมอ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนลำดับการเรียงแชท toggle
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการเรียงแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "↑↓" ด้านขวาของช่องค้นหา > คลิกเลือก "ยังไม่ได้อ่าน" หรือ "เวลาที่ได้รับ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถแคปเจอร์ภาพหน้าจอได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถแคปเจอร์ภาพหน้าจอได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอ
1. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งภาพแคปเจอร์
3. คลิปที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" ด้านล่างของช่องพิมพ์ข้อความ
4. คลิกค้างและลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการแคปเจอร์ > คลิกที่ "เสร็จสิ้น" (ไอคอนเครื่องหมายขีดถูก)
5. กดปุ่ม Enter หรือ Alt (หรือปุ่ม Command สำหรับ Mac) + Enter เพื่อส่ง

ขั้นตอนการบันทึกภาพแคปเจอร์หน้าจอ
1. คลิกที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกค้างและลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการแคปเจอร์ > คลิกที่ไอคอน "บันทึก"
3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกภาพแคปเจอร์และตั้งชื่อไฟล์ > คลิกที่ "บันทึก"

หมายเหตุ:
* สามารถส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอได้สูงสุดครั้งละ 20 ภาพ
* หากต้องการยกเลิกการจับภาพ กรุณากดปุ่ม ESC
* หากปุ่มจับภาพหน้าจอแสดงเป็นสีเทา เช่นบัญชีทางการ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแคปเจอร์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ (สติกเกอร์หรืออิโมจิที่แสดงเมื่อพิมพ์ตัวอักษร) คืออะไร toggle
ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ คือฟังก์ชันแสดงสติกเกอร์หรืออิโมจิให้เลือกทันทีตามความสอดคล้องกับคำที่คุณพิมพ์
* สติกเกอร์หรืออิโมจิบางส่วนไม่รองรับฟังก์ชันนี้

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "..." ด้านล่างของแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. ไปที่หัวข้อ "แนะนำสติกเกอร์" > ทำเครื่องหมายเลือกที่ "เปิดใช้การแนะนำสติกเกอร์"

ทั้งนี้ กรณีที่ต้องการเพิ่มภาษาที่ใช้ในการแนะนำ กรุณาคลิกที่ "" ด้านขวาของภาษาที่คุณต้องการดาวน์โหลดในช่อง "เพิ่มภาษา

ภาษาที่ดาวน์โหลดแล้วจะแสดงในช่อง "ภาษา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนปุ่มส่งข้อความ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มข้อส่งข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "..." ด้านล่างของแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. ตรวจสอบหัวข้อ "แชท" > "ปุ่มส่งข้อความ" > เลือกปุ่มส่งข้อความที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ขณะพิมพ์ข้อความแชท toggle

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ขณะพิมพ์ข้อความแชท แตกต่างกันตามการตั้งค่าปุ่มส่งข้อความดังต่อไปนี้


- กรณีส่งข้อความด้วยปุ่ม "Enter" (Return) : ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย "Shift" + "Enter" (Return)
- กรณีส่งข้อความด้วยปุ่ม "Command" + "Enter" (Return) : ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย "Enter" (Return)


ตรวจสอบวิธีตั้งค่าปุ่มส่งข้อความได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันสแกนข้อความคืออะไร toggle
ฟังก์ชันสแกนข้อความ คือฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับตัวอักษรในภาพแล้วแปลงให้เป็นข้อความได้
เมื่อแปลงเป็นข้อความแล้ว สามารถแชร์ไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ตได้และยังสามารถแปลข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย

หากเปิดใช้ฟังก์ชันแปลทันที คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่แปลแล้วได้จากรูปภาพโดยตรง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความแปลงภาพเป็นข้อความได้ โดยส่งรูปหรือภาพแคปเจอร์หน้าจอที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษรไปยังห้องแชท จากนั้นดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแสกนข้อความ
- คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นข้อความ > คลิกที่ "สแกนข้อความ"
- คลิกใช้งานฟังก์ชันจับภาพหน้าจอ > เลือกขอบเขตข้อความในหน้าจอที่ปรากฏ > คลิกที่ไอคอน "A" เพื่อสแกนข้อความ
- คลิกรูปภาพเพื่อเปิดหน้าจอแสดงรูปภาพ (Image Viewer) > คลิกที่ไอคอน "A" ด้านขวาล่างเพื่อสแกนข้อความ

กรณีต้องการแปลเป็นภาษาอื่น หลังจากคลิกที่ "สแกนข้อความ" หรือไอคอน "A" แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการแปลภาษา
1. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา)
2. คลิกที่ "แปล"

กรณีต้องการแชร์ข้อความไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ต กรุณาคลิกที่ไอคอน "ส่งต่อ" ด้านล่างหน้าจอแสดงข้อความ

หากต้องการให้ข้อความที่แปลไปปรากฏบนรูปภาพ กรุณาเปิดใช้งานฟังก์ชันแปลทันทีตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการแปลทันที
1. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา)
2. เปิดการตั้งค่า "แปลทันที"

คุณสามารถคัดลอกและดาวน์โหลดรูปภาพที่ฟังก์ชันแปลทันทีประมวลผลออกมาได้
โดยคลิกที่ไอคอน "คัดลอก" หรือ "ดาวน์โหลด" ที่อยู่ด้านล่างรูปภาพ

* กรณีใช้งานฟังก์ชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกภาษาต้นทางการแปลและภาษาปลายทางการแปลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากรูปภาพและการตั้งค่าบน LINE สำหรับ PC
กรุณาเลือกเปลี่ยนภาษาการแปลในแต่ละครั้งตามความจำเป็นต่อการใช้งาน

ทั้งนี้ ภาษาต้นทางที่ตรวจจับได้และภาษาปลายทางที่แปลได้มีดังต่อไปนี้

ภาษาต้นทางที่ตรวจจับได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย
* มีแผนเปิดรองรับภาษาอื่นๆ เพิ่มในอนาคต

ภาษาปลายทางแปลได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฮินดี
* ตัวเลือกภาษาปลายทางที่แปลได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาบนรูปภาพ (ภาษาต้นทางก่อนแปล)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"สแกนคิวอาร์โค้ด" คืออะไร toggle
"สแกนคิวอาร์โค้ด" คือฟังก์ชันแสกนรูป QR Code เพื่อตรวจสอบ, คัดลอก, เปิดลิงก์ ดังกล่าว

คุณสามารถใช้งาน "สแกนคิวอาร์โค้ด" ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีสแกนรูป QR Code ที่รับส่งในห้องแชท
- คลิกขวาที่รูป > คลิกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
- คลิกที่รูป > "สแกนคิวอาร์โค้ด" (ไอคอน "[ー]" ) ด้านขวาบนของรูป

กรณีสแกนรูป QR Code นอกห้องแชท (เช่น หน้าเว็บไซต์)
1. คลิกที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" ด้านล่างหน้าต่างห้องแชท
2. แคปเจอร์รูป QR Code
3. คลิกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด" (ไอคอน "[ー]" ) ที่แสดงอยู่ด้านล่าง

หลังสแกน QR Code คุณสามารถเปิดหรือคัดลอกลิงก์ได้ โดยคลิกที่ไอคอน "ไปที่ลิงก์" หรือ "คัดลอก" ด้านล่างหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแปลข้อความแชท toggle
คุณสามารถแปลข้อความแชทเป็นภาษาอื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่ข้อความแชทที่ต้องการแปลในห้องแชท
2. คลิกที่ "แปล"
3. เลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา) บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา
  * หากเลือก "ตรวจหาภาษา" ที่ภาษาต้นทางเอาไว้ ระบบจะตรวจจับภาษาต้นทางให้คุณโดยอัตโนมัติ
4. คลิกที่ "แปล"

ภาษาที่สามารถแปลได้มีดังต่อไปนี้
* ภาษาปลายทางที่สามารถแปลได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาต้นทางการแปล

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฮินดี

ทั้งนี้ ด้านล่างหน้าจอการแปลจะมีไอคอนแสดงอยู่ คุณสามารถคลิกที่ไอคอน "คัดลอก" เพื่อคัดลอกเนื้อหา หรือคลิกที่ไอคอน "แชร์" เพื่อแชร์ไปยังห้องแชทอื่นผ่านข้อความแชทหรือโน้ตได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อ toggle
คุณสามารถใช้งานสติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอนสติกเกอร์ที่อยู่ด้านซ้ายบนของช่องพิมพ์ข้อความ
2. คลิกที่สติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อ

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์/อิโมจิดังกล่าว ระบบจะเริ่มดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน toggle
สามารถตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งานได้จากรายการสติกเกอร์

ป้ายสีแดง
สติกเกอร์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
ระบบจะลบสติกเกอร์โดยอัตโนมัติหลังหมดอายุการใช้งาน 20 วัน 
หรือลบทันทีหากเปิดแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวแล้วไปเปิดแท็บอื่น

ป้ายสีเหลือง
สติกเกอร์ที่จะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่เกิน 10 วัน
ด้านล่างของแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวจะแสดงจำนวนวันที่สามารถใช้ต่อได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์ข้อความ, รูป, วิดีโอ,ไฟล์ในห้องแชทให้เพื่อน toggle
คุณสามารถแชร์ข้อความ, รูป, วิดีโอ, ไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชท
2. คลิกที่ "แชร์" ที่อยู่ด้านล่างรูป, วิดีโอ, ไฟล์ที่ต้องการแชร์
  * หากต้องการแชร์ข้อความ กรุณาคลิกขวาที่ข้อความ > คลิกที่ "แชร์"
3. เลือกปลายทางการแชร์ > คลิกที่ "แชร์"

นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์ด้วยการลากและวางได้อีกด้วย โดยคลิกซ้ายค้างไว้ที่รูป, วิดีโอ, ไฟล์ พร้อมกับลากไปยังห้องแชทที่เปิดอยู่หรือห้องแชทในรายการแชทที่ต้องการแชร์ แล้วปล่อยนิ้วที่คลิกอยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนรูปแบบข้อความที่พิมพ์ toggle

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อความในห้องแชทได้ขณะพิมพ์ รูปแบบและวิธีการปรับแต่งที่รองรับมีดังต่อไปนี้ 

 

เมื่อพิมพ์และส่งข้อความด้วยวิธีที่ระบุ ข้อความนั้นจะปรากฏในห้องแชทตามรูปแบบที่ปรับแต่ง

 

ตัวหนา

ใส่ช่องว่าง (Space) + [*] เครื่องหมายดอกจันหน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

 *คืนพรุ่งนี้* จัดปาร์ตี้วันเกิดกันมั้ย?


 

 

ตัวเอียง

ใส่ช่องว่าง (Space) + [_] เครื่องหมายขีดล่าง (Underscore) หน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

 _ได้เลย!_ 

งั้นเจอกันที่บ้านฉันนะ


 

 

เส้นขีดทับ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [~] เครื่องหมายเวฟแดช (wave dash) หน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

นัดวันนี้ ~บ่าย 3~ ไม่ว่างขอเป็น 5 โมงได้มั้ย?


  

 

ตีกรอบคำ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [`] เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ (grave accent) หน้าหลังคำที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

สวัสดีทุกคน

คิดว่าจะเริ่มประชุมตั้งแต่ `15.00 น.` โอเคมั้ย?

 

 

 

ตีกรอบข้อความ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [```] เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ (grave accent) 3 ตัวอักษรหน้าหลังข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

สวัสดีทุกคน

 ```คิดว่าจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 15.00 น.โอเคมั้ย?``` 


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนแชท toggle
กรุณาตรวจสอบวิธีซ่อนแชทตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกขวาที่แชทที่ต้องการซ่อน
3. คลิกที่ "ซ่อน" > "ซ่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ toggle
คุณสามารถเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "เพื่อน" ในแถบเมนูหลัก > ไปที่รายการ "กลุ่ม" หรือ "เพื่อน" > คลิกที่กลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการเลิกซ่อน
2. เลือกที่ไอคอน "แชท" จากหน้าต่างป๊อปอัพแสดงขึ้นมา

ไม่สามารถเลิกซ่อนได้หากอีกฝ่ายไม่แสดงในรายการเพื่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- คุณไม่ได้เพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อน
- คุณลบฝ่ายตรงข้ามออกจากการเป็นเพื่อน
- ฝ่ายตรงข้ามลบบัญชีแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทจากห้องแชทแบบวงสนทนาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท
2. คลิกที่ "สร้างกลุ่ม"
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในกลุ่ม > คลิกที่ "ต่อไป"
4. ตั้งค่าต่างๆ เช่น ชื่อกลุ่ม, รูปโปรไฟล์ > คลิกที่ "สร้าง"

ทั้งนี้ ประวัติการแชทแบบวงสนทนาจะไม่โอนย้ายตามเข้าไปในกลุ่มแชท

หากต้องการตรวจสอบประวัติการแชทในอดีต กรุณาตรวจสอบจากในห้องแชทแบบวงสนทนาเดิมแทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สร้างห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนไม่ได้แล้ว toggle
ห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนรวมฟังก์ชันเข้ากับกลุ่มแชทแล้ว

การรวมฟังก์ชันเข้ากับกลุ่มแชท ทำให้สามารถใช้งาน "โน้ต" หรือ "อัลบั้ม" ที่ไม่สามารถใช้งานในห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนได้

หากต้องการสร้างกลุ่มแบบห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่สมาชิกไม่ต้องยอมรับเพื่อเข้าร่วม กรุณาเปิดการตั้งค่า "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" ตอนสร้างกลุ่ม

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่สร้างไว้แล้วต่อได้

ตรวจสอบวิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนาที่มีอยู่แล้วได้ ที่นี่
ตรวจสอบวิธีสร้างกลุ่มใหม่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความ toggle
คุณสามารถตอบสนองต่อข้อความที่เพื่อนหรือตนเองส่งในห้องแชทโดยใช้ฟังก์ชันแสดงความรู้สึกได้ตามวิธีดังต่อไปนี้
* ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความที่ส่งมาแล้วนานกว่า 7 วันได้
* ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ใน LINE สำหรับ PC เวอร์ชัน 7.3 ขึ้นไป

ขั้นตอนการแสดงความรู้สึก

- ในห้องแชท
1. เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่ข้อความ > คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าที่ปรากฏขึ้นมา
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่ต้องการ

- ในหน้าต่างแสดงรูปภาพ
* ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่อไฟล์วิดีโอได้
1. คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าด้านล่างของหน้าต่างแสดงรูปภาพ
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่ต้องการ

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือยกเลิกการแสดงความรู้สึก

-ในห้องแชท
1. เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่ข้อความ > คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลืองที่ปรากฏขึ้นมา
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่เคยเลือกไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิก หรือคลิกไอคอนแสดงความรู้สึกอื่นเพื่อเปลี่ยน

- ในหน้าต่างแสดงรูปภาพ
* ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่อไฟล์วิดีโอได้
1. คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลืองด้านล่างของหน้าต่างแสดงรูปภาพ
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่เคยเลือกไว้อีกครั้งเพื่อลบ หรือคลิกไอคอนแสดงความรู้สึกอื่นเพื่อเปลี่ยน

ขั้นตอนการดูผลการแสดงความรู้สึก
สามารถเปิดดูผลการแสดงความรู้สึกได้โดยคลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกด้านล่างของข้อความหรือหน้าต่างแสดงรูปภาพ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สมุดบันทึก

โน้ตกลุ่มคืออะไร toggle
โน้ตกลุ่มคือฟังก์ชันกระดานข้อความที่สมาชิกในกลุ่มสามารถใช้งานร่วมกันได้

สามารถแชร์ข้อมูลสำคัญที่สมาชิกในกลุ่มควรทราบพร้อมแนบสติกเกอร์, รูป, วิดีโอ, ลิงก์ หรือรวมรูปจำนวนมากแล้วโพสต์ลงอัลบั้มได้

การสร้างโน้ตกลุ่มเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับเนื้อหาที่ไม่ต้องการให้เลื่อนหายไปในหน้าแชทและมีเสน่ห์แตกต่างออกไปจากการแชทแบบเรียลไทม์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันจะสร้างกรุ๊ปโน้ตได้อย่างไร toggle
กรุ๊ปโน้ต คือฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับใช้กับเพื่อนในกลุ่ม
คุณสามารถใช้กรุ๊ปโน้ตได้ ถ้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
*เมื่อคุณโพสต์ในกรุ๊ปโน้ต จะมีการสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมาด้วย

ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีกลุ่มที่เป็นสมาชิก ขอให้สร้างกลุ่มใหม่แล้วเชิญเพื่อนมาเป็นสมาชิก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถดูโน้ตกลุ่มได้ที่ไหน toggle
คุณสามารถดูโน้ตกลุ่มได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- คลิกที่รูปโปรไฟล์กลุ่ม > ไอคอน "โน้ต"
- คลิกที่ไอคอน "โน้ต" ด้านขวาบนของห้องแชทกลุ่ม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างข้อความให้สามารถแชร์กับสมาชิกในกลุ่มได้ toggle
คุณสามารถใช้งานโน้ตกลุ่ม สร้างข้อความแชร์กับสมาชิกในกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "โน้ต" จากห้องแชทกลุ่มหรือโปรไฟล์กลุ่ม
2. คลิกที่ "เขียนโน้ต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สิ่งที่โพสต์ได้ในโน้ตกลุ่ม toggle
คุณสามารถโพสต์โดยการแนบสติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์ (URL) ลงในโน้ตกลุ่มได้
 
สติกเกอร์/รูปภาพ/วิดีโอ
- สามารถโพสต์รวมกันได้ไม่เกิน 20 ไฟล์ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง
นอกจากรูปภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์แล้ว คุณยังสามารถลากรูปภาพหรือวิดีโอจากในห้องแชทไปที่หน้าจอโพสต์โน้ตเพื่อแนบไฟล์ได้อีกด้วย

ลิงก์ (URL)
- ลิงก์ (URL) สามารถโพสต์ได้อย่างละ 1 ลิงก์ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง

สติกเกอร์แบบมีเสียง/สติกเกอร์อนิเมชัน
- สามารถโพสต์ได้ 1 ภาพเท่านั้นและไม่สามารถโพสต์ร่วมกับสติกเกอร์แบบภาพนิ่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบโน้ต toggle
คุณสามารถแก้ไขหรือลบโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถแก้ไขหรือลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองสร้างเท่านั้น

ขั้นตอนการแก้ไข
1. คลิกเลือกโน้ตที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกที่ "v" ด้านบนขวาของหน้ารายละเอียดโพสต์
3. คลิกที่ "แก้ไข"
4. แก้ไขในหน้าต่างแก้ไข แล้วคลิกที่ "โพสต์"

ขั้นตอนการลบ
1. คลิกเลือกโน้ตที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ "v" ด้านบนขวาของหน้ารายละเอียดโพสต์
3. คลิกที่ "ลบ"
4. คลิกที่ "ลบ" ในหน้าต่างยืนยัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างโน้ตกลุ่มใหม่ได้ที่ไหน toggle
สามารถตรวจสอบโพสต์ใหม่ในโน้ตกลุ่มได้จากหน้าต่างป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อัลบั้ม

วิธีสร้างอัลบั้ม toggle
คุณสามารถสร้างอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. คลิกที่ "+สร้างอัลบั้ม"
3. กรอกชื่ออัลบั้ม > คลิกที่ "+"
4. เลือกรูปที่ต้องการเพิ่ม > คลิกที่ "เปิด"
5. คลิกที่ "โพสต์"

หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* หากไม่กรอกชื่ออัลบั้ม ระบบจะแสดงวันที่สร้างอัลบั้มเป็นชื่อให้โดยอัตโนมัติ
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกรูปจากอัลบั้ม toggle
คุณสามารถบันทึกรูปที่อยู่ในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการบันทึกรูปทั้งอัลบั้ม
1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. คลิกที่อัลบั้มที่ต้องการบันทึกรูป
3. คลิกที่ "บันทึกทั้งหมด"
4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึก > "เปิด" > "ตกลง"

ขั้นตอนการบันทึกรูปที่ละรูป
1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. คลิกที่อัลบั้มที่ต้องการบันทึกรูป
3. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนรูปที่ต้องการบันทึก > คลิกที่ไอคอน "" ที่แสดงอยู่ด้านล่าง
  * สามารถเลือกรูปครั้งละหลายรูปได้โดยคลิกที่ "" ด้านขวาบนของรูปที่ต้องการบันทึก
4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึก > คลิกที่ "บันทึก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูปเข้าในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถเพิ่มรูปเข้าในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. คลิกที่ ":" ด้านขวาของชื่ออัลบั้มที่ต้องการเพิ่มรูป > "เพิ่มรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการเพิ่ม > คลิกที่ "เปิด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. คลิกที่ ":" ด้านขวาของชื่ออัลบั้มที่ต้องการลบ > "ลบอัลบั้ม"
3. คลิกที่ "ตกลง"

เมื่อลบอัลบั้ม ระบบจะแจ้งในห้องแชทนั้นว่าใครเป็นผู้ลบ

ทั้งนี้ รูปในอัลบั้มที่ลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบรูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. ดับเบิลคลิกรูปที่ต้องการลบ
3. คลิกที่ ":" ด้านบนของรูป > "ลบ" > "ลบ"

เมื่อลบรูป ระบบจะแจ้งในห้องแชทนั้นว่าใครเป็นผู้ลบ

ทั้งนี้ รูปในอัลบั้มที่ลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันสามารถเรียกคืนข้อมูลรูปที่ลบไปแล้วได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลรูปที่ลบไปแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม toggle
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. คลิกที่ ":" ด้านขวาของชื่ออัลบั้มที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ > "เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม"
3. กรอกชื่ออัลบั้ม > คลิกที่ "ตกลง"

หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโพสต์อัลบั้มมีข้อจำกัดหรือไม่ toggle
การโพสต์เข้าอัลบั้มมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 

1) 1 ห้องแชทสร้างอัลบั้มได้มากที่สุด : 100 อัลบั้ม
2) 1 อัลบั้มโพสต์ภาพได้มากที่สุด : 1,000 ภาพ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแจ้งเตือน

วิธีการปิดเสียงแจ้งเตือน toggle
กรุณาปิดเสียงแจ้งเตือนตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า"
2. คลิกที่แท็บเมนู "แจ้งเตือน"
3. คลิกปลดเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ "แจ้งเตือนด้วยเสียง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการปิดหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือน toggle
กรุณาปิดการแจ้งเตือนด้วยป๊อปอัพตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แจ้งเตือน"
3. คลิกปลดเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ "แจ้งเตือนด้วยป๊อปอัพ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนเฉพาะห้องแชทที่ต้องการ toggle
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนเฉพาะห้องแชทที่ต้องการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจากห้องแชท
คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท > "ปิดแจ้งเตือน"

ขั้นตอนการดำเนินการจากหน้ารายการแชท
1. คลิกขวาห้องแชทที่ต้องการปิดการแจ้งเตือน
2. คลิกที่ "ปิดแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด toggle
คุณสามารถปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
คลิกที่ไอคอน "ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด" บนแถบเมนูหลัก

วิธีเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
คลิกที่ไอคอน "เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด" บนแถบเมนูหลัก

* หรือสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่ไอคอน "..." บนแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า" > "การแจ้งเตือน" > "วิธีแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Keep

Keep คืออะไร toggle
Keep คือบริการจัดเก็บข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความ และไฟล์ต่างๆ ไว้ใน LINE ได้ ทั้งยังสามารถแชร์คอนเทนต์ที่บันทึกไว้ให้เพื่อนได้อย่างง่ายดายจาก Keep

คุณสามารถตรวจสอบคอนเทนต์ที่บันทึกใน Keep ได้โดยเลือกที่ "Keep" ด้านขวาของชื่อตนเองที่แท็บ "เพื่อน"

ช่องทางอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน Keep เลือก ที่นี่

ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep เลือก ที่นี่

คุณสามารถจัดการคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้อย่างง่ายดายจากหน้า Keep

เกี่ยวกับ Keep Memo เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการตรวจสอบไฟล์ที่บันทึกเก็บไว้ toggle
คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- คลิกที่ไอคอน "Keep" จากหน้าเมนูหลัก
- คลิกที่ไอคอน "..." > "Keep"
- คลิกที่ไอคอน "เพื่อน" จากหน้าเมนูหลัก > คลิกไอคอน "Keep" ที่อยู่ด้านข้างชื่อโปรไฟล์ของตนเอง

กรณีที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ กรุณาตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า"
2. คลิกเลือกที่แท็บเมนู "Keep" ที่ในรายการด้านซ้าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep toggle
สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Keep ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
ยกเว้นไฟล์ที่มีขนาดเกิน 50 MB จะมีระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 30 วัน
ในหน้าแสดงรายการ ระบบจะแสดงเครื่องหมายบอกระยะเวลาจัดเก็บที่เหลืออยู่ของไฟล์ดังกล่าว โดยนับถอยหลังตัวเลขทุกวัน
* ไม่สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์, ที่ส่งไป Keep Memo ลง Keep ได้ หากเกินระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแล้ว

Keep มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1 GB
- รูปภาพ, ไฟล์ : ไม่มีข้อจำกัด
- วิดีโอ : ความยาวสูงสุด 5 นาที
- ข้อความ : สูงสุด 10,000 ตัวอักษร
หากไม่สามารถบันทึกลง Keep ได้ กรุณาตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อัปโหลดไฟล์ไม่ได้ toggle
หากไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้

■พื้นที่จัดเก็บไฟล์ของ Keep เหลือพอหรือไม่
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ของ Keep คือ 1 GB 
กรุณาตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดหรือไม่

■ขนาดของไฟล์ภาพใหญ่เกินไปหรือไม่
ท่านจะไม่สามารถอัปโหลดภาพได้ หากไฟล์ภาพมีขนาด และความละเอียดเกินที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

-ขนาดของไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 ภาพ
-ความละเอียดต้องไม่เกิน 10,000x10,000 pixel

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดไฟล์ที่เก็บไว้ไม่ได้ toggle
หากไม่สามารถเปิดไฟล์จากรายการได้โดยตรง กรุณาลองดาวน์โหลดลงมาไว้ใน PC แล้วลองเปิดไฟล์อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Keep ไปที่ห้องแชท toggle
ขั้นตอนการส่งไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Keep ไปที่ห้องแชทมีดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" จากเมนูหลัก
2. คลิกค้างที่ไฟล์แล้วลากมาที่รายการแชทหรือบนห้องแชทที่ต้องการ (ลากและวาง)

กรณีที่ต้องการส่งหลายไฟล์ในครั้งเดียว กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดห้องแชทที่ต้องการส่งไฟล์
2. คลิกที่ไอคอน "Keep" บนหน้าจอกรอกข้อความ
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง แล้วเลือกที่ "ส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปักหมุดใน Keep คืออะไร toggle
"ปักหมุด" ใน Keep คือฟังก์ชันที่ทำให้คอนเทนต์ที่คุณถูกใจแสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการคอนเทนต์แต่ละประเภทเสมอ
สามารถปักหมุดและยกเลิกการปักหมุดคอนเทนต์ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปักหมุด
1. คลิกที่ไอคอน ":" ด้านบนหน้าจอ Keep > "ปักหมุด"
2. เลือกคอนเทนต์ที่คุณถูกใจและต้องการปักหมุด
3. คลิกที่ "ปักหมุด"

ทั้งนี้ สามารถปักหมุดคอนเทนต์ที่ถูกใจจากหน้ารายการได้เช่นกัน โดยคลิกขวาที่คอนเทนต์ > คลิก "ปักหมุด"

ขั้นตอนการเลิกปักหมุด
1. คลิกขวาที่คอนเทนต์ที่ปักหมุดเอาไว้
2. คลิก "เลิกปักหมุด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Keep Memo คืออะไร toggle
Keep Memo คือ ห้องแชทส่วนตัวที่คุณสามารถเข้าดูได้เพียงผู้เดียว
* หากไม่มี Keep Memo แสดงขึ้นมา กรุณาอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

ข้อความแชท, ลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ที่ส่งไปที่ Keep Memo จะแสดงใน Keep ด้วยเช่นกัน คุณจึงสามารถจัดการคอนเทนต์ผ่าน Keep ได้
* คอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ไม่ได้ถูกบันทึกใน Keep โดยอัตโนมัติ
* สามารถตรวจสอบวิธีบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep ได้ ที่นี่

ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้กับ Keep Memo ได้
- สร้างห้องแชท Keep Memo อื่น
- แก้ไขชื่อและรูปโปรไฟล์
- ใช้งานโน้ตและอัลบั้ม
- ลบห้องแชท Keep Memo

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep toggle
สามารถบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

บันทึกจากห้องแชท Keep Memo
คลิกที่ "Keep" ที่แสดงอยู่ด้านล่างคอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก

ไปยัง Keep แล้วบันทึก
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. คลิกขวาคอนเทนต์ที่ส่ง
3. คลิกที่ "บันทึกที่ Keep"
* หากเป็นคอนเทนต์ที่บันทึกลงใน Keep แล้ว ระบบจะไม่แสดงคำว่า "บันทึกที่ Keep"

ทั้งนี้ หากปักหมุด หรือแก้ไขคอนเทนต์ที่เป็นข้อความ ระบบจะบันทึกลงใน Keep ให้โดยอัตโนมัติ
กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการปักหมุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo toggle
หากลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo คอนเทนต์ดังกล่าวจะไม่แสดงใน Keep อีกเช่นกัน
* หากเป็นคอนเทนต์ที่บันทึกลง Keep แล้ว ระบบจะลบออกจาก Keep Memo เท่านั้น

สามารถลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาคอนเทนต์ที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเข้าใช้งาน Keep toggle
สามารถเข้าใช้งาน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
- คลิกที่ "เพื่อน" ในแถบเมนูหลัก > คลิก "Keep" ที่อยู่ด้านขวาชื่อตนเอง
- คลิกที่ "แชท" ในแถบเมนูหลัก > "Keep Memo" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเลิกซ่อน Keep Memo toggle
สามารถเลิกซ่อน "Keep Memo" ที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." ด้านล่างแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. คลิกเลือก "Keep Memo" จากรายการ "ห้องแชทที่ซ่อน" > "เลิกซ่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูป/วิดีโอ/ข้อความ/ไฟล์/ลิงก์ลงใน Keep toggle
สามารถเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, ไฟล์, ลิงก์ลงใน Keep ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "+" ด้านบนขวา > "เพิ่มไฟล์"
3. เลือกรูป/วิดีโอ/ไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

ขั้นตอนการเพิ่มข้อความ/ลิงก์
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "+" ด้านบนขวา > "ข้อความ"
3. กรอกข้อความหรือ URL ของลิงก์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีทำให้ Keep Memo แสดงอยู่บนสุดของรายการแชทเสมอ toggle
สามารถทำให้ Keep Memo แสดงอยู่บนสุดของรายการแชทเสมอได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่ห้องแชท Keep Memo
2. คลิกที่ "ปักหมุด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep ที่ใช้งานอยู่ toggle
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep ที่ใช้งานอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ ":" ด้านบนหน้าจอ > "ตั้งค่า" > ตรวจสอบหัวข้อ "พื้นที่ที่ใช้"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Letter Sealing

Letter Sealing คืออะไร toggle
Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อความที่ออกแบบให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับข้อความไม่สามารถอ่านเนื้อหาการแชทได้ โดยแปลงข้อความทั้งหมดเป็นรหัสลับ รวมถึงข้อความที่บันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย

ผู้ส่งและผู้รับข้อความต้องเปิดการใช้งาน Letter Sealing ทั้งสองฝ่าย จึงจะสามารถรับส่งข้อความที่มีความปลอดภัยสูงได้

ทั้งนี้ หากใช้งาน LINE สำหรับ PC โดยเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ใน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน คุณต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถส่งความแชทได้ในครั้งแรก

ตรวจสอบวิธียืนยันตัวตนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC toggle
หากเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อน จึงจะรับส่งข้อความแชทบน LINE สำหรับ PC ได้

กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนด้านล่าง
* การยืนยันตัวตนจำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟน

1. ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC
2. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก > เปิดห้องแชทห้องใดห้องหนึ่ง
3. คลิกที่ "ยืนยันตัวตน" เพื่อให้ระบบแสดงรหัสยืนยันตัวตน 6 หลัก
4. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตน
5. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักที่ปรากฏบน LINE สำหรับ PC ลงในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
หากคุณดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้วหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

จากนั้นกรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- วิธีใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แชทโฟลเดอร์

แชทโฟลเดอร์คืออะไร toggle
แชทโฟลเดอร์ คือฟังก์ชันจัดการดูแลห้องแชทโดยการแบ่งเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ
สามารถใช้งานโฟลเดอร์ซึ่งระบบมีให้เป็นค่าเริ่มต้น หรือเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่เองเพื่อแบ่งประเภทห้องแชทได้

ใช้งานโฟลเดอร์เริ่มต้น
ระบบจะแบ่งประเภทห้องแชทให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์หรือจัดแบ่งประเภทด้วยตนเองทำให้สามารถจัดการห้องแชทได้อย่างง่ายดาย

การใช้งานครั้งแรกระบบจะแบ่งห้องแชทออกเป็น 5 โฟลเดอร์ โดยใช้เกณฑ์การจัดแบ่งต่อไปนี้
* บางโฟลเดอร์อาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งานห้องแชท

ทั้งหมด : แสดงห้องแชททั้งหมด
เพื่อน : แสดงห้องแชทแบบตัวต่อตัวระหว่างคุณกับเพื่อน
กลุ่ม : แสดงห้องแชทกลุ่ม
บัญชีทางการ : แสดงห้องแชทระหว่างคุณกับบัญชีทางการ
โอเพนแชท : แสดงห้องแชทของโอเพนแชท

เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่
สามารถเพิ่มและใช้งานโฟลเดอร์ตามจุดประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น ครอบครัว, งาน, เพื่อน
ตรวจสอบวิธีการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มแชทโฟลเดอร์ toggle
คุณสามารถเพิ่มแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "ปรับแต่ง" ด้านขวาของแถบรายการแชทโฟลเดอร์
2. คลิกที่ "+"
3. กรอกชื่อโฟลเดอร์ > เลือกห้องแชท > คลิกที่ "เพิ่ม"
4. คลิกที่ "x" ด้านขวาบนสุดของหน้าต่าง LINE
* สามารถเพิ่มแชทโฟลเดอร์ใหม่ได้สูงสุด 10 โฟลเดอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงแท็บแชทโฟลเดอร์ toggle

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงแท็บแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. คลิกปุ่มแก้ไขด้านขวาของแท็บแชทโฟลเดอร์

2. คลิกค้างที่แท็บที่ต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดง ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่อแชทโฟลเดอร์ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ (ทั้งหมด, เพื่อน, กลุ่ม, บัญชีทางการ, โอเพนแชท)

1. คลิกขวาที่แท็บแชทโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. คลิกที่ "เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์"
3. กรอกชื่อโฟลเดอร์ใหม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มห้องแชทลงในแชทโฟลเดอร์ toggle
คุณสามารถเพิ่มห้องแชทลงในแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แท็บแชทโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มห้องแชท
2. คลิกที่ "เพิ่มแชท"
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการเพิ่มลงในแชทโฟลเดอร์ > คลิกที่ "เพิ่ม"
* สามารถเพิ่มห้องแชทได้สูงสุดโฟลเดอร์ละ 100 แชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีย้ายห้องแชทไปยังโฟลเดอร์อื่น toggle
คุณสามารถห้องย้ายห้องแชทไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

- คลิกค้างที่ห้องแชทที่ต้องการย้ายโฟลเดอร์ ลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทางแล้วปล่อยเมาส์
- คลิกขวาที่ห้องแชทที่ต้องการย้ายโฟลเดอร์ > เลื่อกเมาส์ไปที่ "ย้ายไปที่" > เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีย้ายห้องแชทที่เพิ่มไว้ในแชทโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้น toggle
สามารถย้ายห้องแชทที่เพิ่มลงยังแชทโฟลเดอร์ด้วยตนเองไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ตามวิธีการต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แท็บแชทโฟลเดอร์ที่มีห้องแชทที่ต้องการย้าย
2. คลิกที่ "ย้ายแชทไปที่โฟลเดอร์เริ่มต้น"
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ "ย้ายแชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบแชทโฟลเดอร์ toggle

คุณสามารถลบแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แชทโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ "ลบโฟลเดอร์

 

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ (ทั้งหมด, เพื่อน, กลุ่ม, บัญชีทางการ, โอเพนแชท)
* ระบบจะย้ายห้องแชทในแชทโฟลเดอร์ที่คุณลบไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ
* ตรวจสอบวิธีปิดฟังก์ชันแชทโฟลเดอร์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าแชทโฟลเดอร์ toggle
คุณสามารถตั้งค่าแชทโฟลเดอร์ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "..." ด้านล่างของแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. ไปที่หัวข้อ "แชทโฟลเดอร์" > เปิดการใช้งานโดยทำเครื่องหมายเลือกที่ "เปิดใช้งานแชทโฟลเดอร์" หรือปลดเครื่องหมายเลือกเพื่อปิดการใช้งาน
* เมื่อปิดการใช้งานแชทโฟลเดอร์ ระบบจะลบการตั้งค่าโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP