LINE

Help

แชท

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เริ่มแชทตัวต่อตัวได้อย่างไร toggle
การเริ่มแชทตัวต่อตัวสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ 
1) ดับเบิลคลิกที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการจะแชทในรายชื่อเพื่อน 

2) คลิกขวาที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการจะแชทในรายชื่อเพื่อน แล้วคลิก "แชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเริ่มการแชทแบบวงสนทนาหลายคน toggle
คุณสามารถเริ่มแชทแบบวงสนทนาหลายคนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ปุ่ม "สร้างแชท" ด้านล่างของหน้าต่าง > "แชท"
3. เลือกคู่สนทนาที่ต้องการแชทแบบวงสนทนาหลายคน
4. คลิกที่ "เพิ่ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถลบข้อความแชทได้ไหม toggle
ขั้นตอนการลบประวัติแชทมีดังต่อไปนี้ 

1) เลือกที่ "แชท" ในเมนูหลัก 
2) คลิกขวาแชทที่ต้องการลบ 
3) เลือก "ลบ" 

*โปรดระวังว่า เมื่อลบประวัติแชททาง LINE สำหรับ PC ไปแล้ว ประวัติแชทในสมาร์ทโฟนจะถูกลบไปด้วยเช่นกัน 
*ไม่สามารถกู้ข้อมูลประวัติแชทที่ลบไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกเนื้อหาการแชท toggle
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาการแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกหรือดับเบิลคลิกแชทที่ต้องการบันทึก
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "บันทึกแชท"
* ระบบจะบันทึกเฉพาะประวัติการแชทปัจจุบันที่แสดงอยู่ในห้องแชทเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถส่งไฟล์ประเภทใดได้บ้าง toggle
สามารถส่งไฟล์รูป, วิดีโอ, เอกสาร, เสียงได้

หากเป็นไฟล์ที่ไม่รองรับ ระบบจะแปลงเป็นไฟล์ zip โดยอัตโนมัติแล้วส่งให้แทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ส่งข้อความเสียงหรือวีดีโอผ่านทาง LINEบนสมาร์ทโฟนแล้ว แต่ว่า ทำไมไม่สามารถตรวจสอบบนPCได้ toggle
กรุณาตรวจสอบ”ข้อมูล LINE” บนเวอร์ชั่นการใช้งานบนPC  
คุณสามารถส่งไฟล์เสียงและวีดีโอเฉพาะเวอร์ชั่นที่สูงกว่า 1.2ขึ้นไปเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีทำให้ห้องแชทแสดงเป็นหน้าต่างบนสุดเสมอ toggle
คุณสามารถทำให้ห้องแชทแสดงเป็นหน้าต่างบนสุดเสมอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. ดับเบิลคลิก หรือคลิกขวาที่ห้องแชทที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าต่างบนสุดแล้วคลิกที่ "เปิดในหน้าต่างใหม่"
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "อยู่ด้านบนเสมอ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะข้อความที่ยังไม่อ่านได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถจัดลำดับให้ข้อความที่ยังไม่อ่านอยู่ด้านบนได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "↑↓" ด้านขวาของช่องค้นหา > "ยังไม่ได้อ่าน" 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถแคปเจอร์ภาพหน้าจอได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถแคปเจอร์ภาพหน้าจอได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอ
1. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งภาพแคปเจอร์
3. คลิปที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" ด้านล่างของช่องพิมพ์ข้อความ
4. คลิกค้างและลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการแคปเจอร์ > คลิกที่ "เสร็จสิ้น" (ไอคอนเครื่องหมายขีดถูก)
5. กดปุ่ม Enter หรือ Alt (หรือปุ่ม Command สำหรับ Mac) + Enter เพื่อส่ง

ขั้นตอนการบันทึกภาพแคปเจอร์หน้าจอ
1. คลิกที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกค้างและลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการแคปเจอร์ > คลิกที่ไอคอน "บันทึก"
3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกภาพแคปเจอร์และตั้งชื่อไฟล์ > คลิกที่ "บันทึก"

หมายเหตุ:
* สามารถส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอได้สูงสุดครั้งละ 20 ภาพ
* หากต้องการยกเลิกการจับภาพ กรุณากดปุ่ม ESC
* หากปุ่มจับภาพหน้าจอแสดงเป็นสีเทา เช่นบัญชีทางการ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแคปเจอร์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบ "สติกเกอร์แนะนำอัตโนมัติ" คืออะไร toggle
ระบบ "สติกเกอร์แนะนำอัตโนมัติ" คือ ระบบการแสดงสติกเกอร์หรือ Emoji ที่ตรงกับคำศัพท์ที่พิมพ์ในห้องแชทเพื่อแนะนำให้เลือกใช้
*สติกเกอร์แนะนำที่จะแสดงขึ้นมาจากสติกเกอร์ฟรีที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน, Emoji และสติกเกอร์แบบเสียเงินบางส่วน

■ภาษาที่สามารถใช้งานได้
ญี่ปุ่น, เกาหลี, อังกฤษ, สเปน, จีนตัวเต็ม, จีนตัวย่อ, ไทย

ท่านสามารถเปิดการใช้งานระบบแสดงคำแนะนำและดาวน์โหลดภาษาที่ต้องการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆ขั้นตอนเปิดการใช้การแนะนำอัตโนมัติ◆
1. เลือกที่สัญลักษณ์รูปเฟืองทางด้านบนของหน้าจอ > "การตั้งค่า"
2. เลือกที่ "แชท"
3. คลิกใส่เครื่องหมายถูกที่ "เปิดใช้การแนะนำอัตโนมัติ"

◆ขั้นตอนการดาวน์โหลดภาษา◆
1. เลือกที่เครื่องหมายรูปเฟืองทางด้านบนของหน้าจอ > "การตั้งค่า"
2. เลือกที่ "แชทและโทร"
3. เลือกที่เครื่องหมาย [↓] (ดาวน์โหลด) ทางด้านขวาของภาษาที่ต้องการจากช่อง "เพิ่มภาษา"

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วภาษาที่เลือกจะแสดงขึ้นมาในช่อง "ภาษา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนคีย์ของการกดส่งข้อความแชท toggle
คุณสามารถเปลี่ยนคีย์ของการกดส่งข้อความแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." ด้านล่างหน้าจอ
2. คลิกที่ "การตั้งค่า" > "แชท"
3. เลือกวิธีการส่งข้อความที่ต้องการในหัวข้อ "ส่งคีย์" ของเมนูตั้งค่าแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ขณะพิมพ์ข้อความแชท toggle
การขึ้นบรรทัดใหม่ขณะพิมพ์ข้อความแชทจะแตกต่างกันตามการตั้งค่าคีย์กดส่งข้อความ
กรุณาตรวจสอบสถานะการคีย์กดส่งในปัจจุบัน แล้วตั้งค่าตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนคีย์ของการกดส่งข้อความแชทได้ ที่นี่

คีย์ที่ใช้เพื่อกดส่งข้อความ
- กรณีที่ตั้งค่าคีย์ส่งเป็น Enter : ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยการกด Shift + Enter
- กรณีที่ตั้งค่าคีย์ส่งเป็น Alt + Enter : ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยการกด Enter

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันสแกน QR Code คืออะไร toggle
ฟังก์ชันสแกน QR Code คือ ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับตรวจสอบ URL จากการอ่าน QR Code ที่ส่งในห้องแชท และสามารถเปิด URL ดังกล่าวได้จากหน้าจอที่แสดงขึ้นมาหลังสแกน QR Code

คุณสามารถสแกน QR Code ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- คลิกขวาที่ภาพ QR Code ที่ต้องการสแกน > คลิกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
- คลิกใช้งานฟังก์ชันจับภาพหน้าจอ > เลือกขอบเขตหน้าจอที่ต้องการ > คลิกที่ไอคอน "[ - ]" เพื่อสแกน QR Code
- คลิกรูปภาพเพื่อเปิดหน้าจอแสดงรูปภาพ > คลิกที่ไอคอน "[ - ]" ด้านขวาล่างเพื่อสแกน QR Code

กรณีต้องการเปิด URL หลังจากสแกน QR Code กรุณาคลิกที่ไอคอน "ไปที่ลิงก์" ด้านล่างหน้าจอ

กรณีต้องการแชร์ไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ต กรุณาคลิกที่ไอคอน "ส่งต่อ" ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอแสดงผลการสแกน QR Code

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแปลข้อความแชท toggle
คุณสามารถแปลข้อความแชทเป็นภาษาอื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่ข้อความแชทที่ต้องการแปลในห้องแชท
2. คลิกที่ "แปล"
3. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา) ในหน้าจอที่ปรากฏ
4. คลิกที่ "แปล"
* ในขั้นตอนที่ 3. หากเลือก "ตรวจหาภาษา" ที่ภาษาต้นทางเอาไว้ ระบบจะตรวจจับภาษาต้นทางให้คุณโดยอัตโนมัติ

ภาษาที่สามารถแปลได้มีดังต่อไปนี้
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฮินดี
* ภาษาที่สามารถแปลได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาต้นทางการแปล

ทั้งนี้ กรณีต้องการแชร์ไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ต กรุณาคลิกที่ไอคอน "ส่งต่อ" ด้านล่างหน้าจอการแปล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อ toggle
คุณสามารถใช้งานสติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอนสติกเกอร์ที่อยู่ด้านซ้ายบนของช่องพิมพ์ข้อความ
2. คลิกที่สติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อ

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์/อิโมจิดังกล่าว ระบบจะเริ่มดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีส่งรูปภาพหรือไฟล์ที่ได้รับไปยังห้องแชทอื่น toggle
คุณสามารถส่งต่อรูปภาพ/วิดีโอ/ไฟล์ที่ได้รับจากห้องแชทไปยังห้องแชทอื่นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- คลิกค้างที่รูปภาพหรือวิดีโอแล้วลากมาที่รายการแชทหรือบนห้องแชทที่ต้องการ (ลากและวาง)


- คลิกที่ "ส่งต่อ" ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างไฟล์ดังกล่าวแล้วเลือกปลายทางที่จะส่ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนรูปแบบข้อความที่พิมพ์ toggle

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อความในห้องแชทได้ขณะพิมพ์ รูปแบบและวิธีการปรับแต่งที่รองรับมีดังต่อไปนี้ 

 

เมื่อพิมพ์และส่งข้อความด้วยวิธีที่ระบุ ข้อความนั้นจะปรากฏในห้องแชทตามรูปแบบที่ปรับแต่ง

 

ตัวหนา

ใส่ช่องว่าง (Space) + [*] เครื่องหมายดอกจันหน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

 *คืนพรุ่งนี้* จัดปาร์ตี้วันเกิดกันมั้ย?


 

 

ตัวเอียง

ใส่ช่องว่าง (Space) + [_] เครื่องหมายขีดล่าง (Underscore) หน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

 _ได้เลย!_ 

งั้นเจอกันที่บ้านฉันนะ


 

 

เส้นขีดทับ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [~] เครื่องหมายเวฟแดช (wave dash) หน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

นัดวันนี้ ~บ่าย 3~ ไม่ว่างขอเป็น 5 โมงได้มั้ย?


  

 

ตีกรอบคำ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [`] เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ (grave accent) หน้าหลังคำที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

สวัสดีทุกคน

คิดว่าจะเริ่มประชุมตั้งแต่ `15.00 น.` โอเคมั้ย?

 

 

 

ตีกรอบข้อความ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [```] เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ (grave accent) 3 ตัวอักษรหน้าหลังข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

สวัสดีทุกคน

 ```คิดว่าจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 15.00 น.โอเคมั้ย?``` 


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ toggle
สามารถเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรณีห้องแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มแชท
1. คลิกที่ "เพื่อน" ในแถบเมนูหลัก > ไปที่รายการ "กลุ่ม" หรือ "เพื่อน" > คลิกขวาที่กลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการ
2. คลิกที่ "แชท" จากป๊อปอัพเมนูที่แสดงขึ้นมา

ไม่สามารถเลิกซ่อนได้หากอีกฝ่ายไม่แสดงในรายการเพื่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- ไม่ได้เพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อน
- ลบฝ่ายตรงข้ามออกจากการเป็นเพื่อน
- ฝ่ายตรงข้ามลบบัญชีแล้ว

กรณีห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคน
สามารถเลิกซ่อนแชทได้โดยแจ้งให้สมาชิกที่เข้าร่วมในห้องแชทช่วยส่งข้อความไปยังห้องแชทดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนแชท toggle
กรุณาตรวจสอบวิธีซ่อนแชทตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกขวาที่แชทที่ต้องการซ่อน
3. คลิกที่ "ซ่อน" > "ซ่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันสแกนข้อความคืออะไร toggle
ฟังก์ชันสแกนข้อความ คือฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับตัวอักษรในภาพแล้วแปลงให้เป็นข้อความได้
เมื่อแปลงเป็นข้อความแล้ว สามารถแชร์ไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ตได้และยังสามารถแปลข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย

หากเปิดใช้ฟังก์ชันแปลทันที คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่แปลแล้วได้จากรูปภาพโดยตรง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความแปลงภาพเป็นข้อความได้ โดยส่งรูปหรือภาพแคปเจอร์หน้าจอที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษรไปยังห้องแชท จากนั้นดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแสกนข้อความ
- คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นข้อความ > คลิกที่ "สแกนข้อความ"
- คลิกใช้งานฟังก์ชันจับภาพหน้าจอ > เลือกขอบเขตข้อความในหน้าจอที่ปรากฏ > คลิกที่ไอคอน "A" เพื่อสแกนข้อความ
- คลิกรูปภาพเพื่อเปิดหน้าจอแสดงรูปภาพ (Image Viewer) > คลิกที่ไอคอน "A" ด้านขวาล่างเพื่อสแกนข้อความ

กรณีต้องการแปลเป็นภาษาอื่น หลังจากคลิกที่ "สแกนข้อความ" หรือไอคอน "A" แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการแปลภาษา
1. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา)
2. คลิกที่ "แปล"

กรณีต้องการแชร์ข้อความไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ต กรุณาคลิกที่ไอคอน "ส่งต่อ" ด้านล่างหน้าจอแสดงข้อความ

หากต้องการให้ข้อความที่แปลไปปรากฏบนรูปภาพ กรุณาเปิดใช้งานฟังก์ชันแปลทันทีตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการแปลทันที
1. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา)
2. เปิดการตั้งค่า "แปลทันที"

คุณสามารถคัดลอกและดาวน์โหลดรูปภาพที่ฟังก์ชันแปลทันทีประมวลผลออกมาได้
โดยคลิกที่ไอคอน "คัดลอก" หรือ "ดาวน์โหลด" ที่อยู่ด้านล่างรูปภาพ

* กรณีใช้งานฟังก์ชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกภาษาต้นทางการแปลและภาษาปลายทางการแปลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากรูปภาพและการตั้งค่าบน LINE สำหรับ PC
กรุณาเลือกเปลี่ยนภาษาการแปลในแต่ละครั้งตามความจำเป็นต่อการใช้งาน

ทั้งนี้ ภาษาต้นทางที่ตรวจจับได้และภาษาปลายทางที่แปลได้มีดังต่อไปนี้

ภาษาต้นทางที่ตรวจจับได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย
* มีแผนเปิดรองรับภาษาอื่นๆ เพิ่มในอนาคต

ภาษาปลายทางแปลได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฮินดี
* ตัวเลือกภาษาปลายทางที่แปลได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาบนรูปภาพ (ภาษาต้นทางก่อนแปล)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สมุดบันทึก

โน้ตกลุ่มคืออะไร toggle
โน้ตกลุ่มคือฟังก์ชันกระดานข้อความที่สมาชิกในกลุ่มสามารถใช้งานร่วมกันได้

สามารถแชร์ข้อมูลสำคัญที่สมาชิกในกลุ่มควรทราบพร้อมแนบสติกเกอร์, รูป, วิดีโอ, ลิงก์ หรือรวมรูปจำนวนมากแล้วโพสต์ลงอัลบั้มได้

การสร้างโน้ตกลุ่มเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับเนื้อหาที่ไม่ต้องการให้เลื่อนหายไปในหน้าแชทและมีเสน่ห์แตกต่างออกไปจากการแชทแบบเรียลไทม์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันจะสร้างกรุ๊ปโน้ตได้อย่างไร toggle
กรุ๊ปโน้ต คือฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับใช้กับเพื่อนในกลุ่ม
คุณสามารถใช้กรุ๊ปโน้ตได้ ถ้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
*เมื่อคุณโพสต์ในกรุ๊ปโน้ต จะมีการสร้างโพสต์ใหม่ขึ้นมาด้วย

ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีกลุ่มที่เป็นสมาชิก ขอให้สร้างกลุ่มใหม่แล้วเชิญเพื่อนมาเป็นสมาชิก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถดูโน้ตกลุ่มได้ที่ไหน toggle
คุณสามารถดูโน้ตกลุ่มได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- คลิกที่รูปโปรไฟล์กลุ่ม > ไอคอน "โน้ต"
- คลิกที่ไอคอน "โน้ต" ด้านขวาบนของห้องแชทกลุ่ม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างข้อความให้สามารถแชร์กับสมาชิกในกลุ่มได้ toggle
คุณสามารถใช้งานโน้ตกลุ่ม สร้างข้อความแชร์กับสมาชิกในกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "โน้ต" จากห้องแชทกลุ่มหรือโปรไฟล์กลุ่ม
2. คลิกที่ "เขียนโน้ต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สิ่งที่โพสต์ได้ในโน้ตกลุ่ม toggle
คุณสามารถโพสต์โดยการแนบสติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์ (URL) ลงในโน้ตกลุ่มได้
 
สติกเกอร์/รูปภาพ/วิดีโอ
- สามารถโพสต์รวมกันได้ไม่เกิน 20 ไฟล์ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง
นอกจากรูปภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์แล้ว คุณยังสามารถลากรูปภาพหรือวิดีโอจากในห้องแชทไปที่หน้าจอโพสต์โน้ตเพื่อแนบไฟล์ได้อีกด้วย

ลิงก์ (URL)
- ลิงก์ (URL) สามารถโพสต์ได้อย่างละ 1 ลิงก์ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง

สติกเกอร์แบบมีเสียง/สติกเกอร์อนิเมชัน
- สามารถโพสต์ได้ 1 ภาพเท่านั้นและไม่สามารถโพสต์ร่วมกับสติกเกอร์แบบภาพนิ่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบโน้ต toggle
คุณสามารถแก้ไขหรือลบโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถแก้ไขหรือลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองสร้างเท่านั้น

ขั้นตอนการแก้ไข
1. คลิกเลือกโน้ตที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกที่ "v" ด้านบนขวาของหน้ารายละเอียดโพสต์
3. คลิกที่ "แก้ไข"
4. แก้ไขในหน้าต่างแก้ไข แล้วคลิกที่ "โพสต์"

ขั้นตอนการลบ
1. คลิกเลือกโน้ตที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ "v" ด้านบนขวาของหน้ารายละเอียดโพสต์
3. คลิกที่ "ลบ"
4. คลิกที่ "ลบ" ในหน้าต่างยืนยัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างโน้ตกลุ่มใหม่ได้ที่ไหน toggle
สามารถตรวจสอบโพสต์ใหม่ในโน้ตกลุ่มได้จากหน้าต่างป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อัลบั้ม

ฉันต้องการสร้างอัลบั้มใหม่เพื่อแชร์กับสมาชิกในกลุ่ม toggle
คุณสามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. จากหน้าจอหลัก “เพื่อน” > กดรูปกลุ่มที่ต้องการ
2. กดปุ่ม “อัลบั้ม”
3. กดปุ่ม “+สร้างอัลบั้ม”

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันต้องการบันทึกรูปที่อยู่ในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถบันทึกรูปที่อยู่ในอัลบั้มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. ไปที่หน้าหลักของกลุ่ม
2. กด “อัลบั้ม”
3. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ
4. เลือกรูปที่ต้องการบันทึก
5. กด “บันทึก”
*ถ้าต้องการบันทึกรูปทั้งอัลบั้ม  เมื่อถึงข้อ 3. หลังจากเลือกอัลบั้มที่ต้องการแล้ว ให้กด “บันทึกทั้งหมด”

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันต้องการเพิ่มรูปใหม่ในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถเพิ่มรูปใหม่ในอัลบั้มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

“กรุ๊ปแชท”
1. จากหน้าจอหลัก  “เพื่อน” > คลิกรูปกลุ่มที่ต้องการ
2. กด “อัลบั้ม”
3. กด “ตั้งค่า” ทางขวาของชื่ออัลบั้ม
4. กด “ลงทะเบียนรูป”

“แชทแบบ 1 ต่อ 1”
1. จากหน้าจอหลัก “แชท” > ดับเบิ้ลคลิกห้องแชทของเพื่อนที่ต้องการ
2. กด “โพสต์” ที่อยู่มุมซ้ายบน
3. กด “อัลบั้ม”
4. กด “ตั้งค่า” ทางขวาของชื่ออัลบั้ม
5. กด “ลงทะเบียนรูป”

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันต้องการลบอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบอัลบั้มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
*สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถลบอัลบั้มได้ ถ้าลบไปแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้อีก จึงขอให้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง

◆ขั้นตอนการลบอัลบั้มกลุ่ม◆
1. จากหน้าจอหลัก “เพื่อน” > คลิกรูปกลุ่มที่ต้องการ
2. กด “อัลบั้ม”
3. กด “ตั้งค่า” ทางขวาของชื่ออัลบั้ม
4. กด “ลบอัลบั้ม”

◆ขั้นตอนการลบอัลบั้มในแชทแบบ 1 ต่อ 1◆
1. จากหน้าจอหลัก “แชท” > ดับเบิ้ลคลิกห้องแชทที่ต้องการ
2. กด “โพสต์” ที่มุมซ้ายบน
3. กด “อัลบั้ม”
4. กด “ตั้งค่า” ทางขวาของชื่ออัลบั้มที่ต้องการลบ
5. กด “ลบอัลบั้ม”

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันจะลบรูปในอัลบั้มได้อย่างไร toggle
คุณสามารถลบรูปในอัลบั้มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
*สมาชิกในห้องแชทแบบ 1 ต่อ 1 หรือสมาชิกกลุ่มสามารถลบโพสต์ได้ทุกคน

*ข้อควรระวัง*
 -ถ้าลบแล้วจะเรียกข้อมูลกลับคืนมาอีกไม่ได้
 - เมื่อลบโพสต์ จะมีข้อความแจ้งบนหน้าจอแชทในห้องแชทว่าใครเป็นผู้ลบโพสต์

≪แชทกลุ่ม≫
1. จากหน้าจอหลัก “เพื่อน” > ดับเบิ้ลคลิกรูปกลุ่มที่ต้องการ
2. กด “อัลบั้ม”
3. กดชื่ออั้ลบั้ม
4. คลิกรูปที่ต้องการลบ
5. กด “ลบ”

≪แชทแบบ 1 ต่อ 1≫
1. จากหน้าจอหลัก “แชท” > ดับเบิ้ลคลิกห้องแชทที่ต้องการ
2. กด “โพสต์” ที่มุมซ้ายบน
3. กดเมนู “อัลบั้ม”
4. ดับเบิ้ลคลิกรูปที่ต้องการลบ
5. กด “ลบ”

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันสามารถเรียกคืนข้อมูลรูปที่ลบไปแล้วได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลรูปที่ลบไปแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันจะเปลี่ยนชื่ออัลบั้มได้อย่างไร toggle
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออัลบั้มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

◆ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออัลบั้มกลุ่ม◆
1. จากหน้าจอหลัก “เพื่อน” > รูปกลุ่มที่ต้องการ
2. กด “อัลบั้ม”
3. กด “ตั้งค่า” ทางขวาของชื่ออัลบั้ม
4. กด “เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม”

◆ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออัลบั้มแชท 1 ต่อ 1◆
1. จากหน้าจอหลัก “แชท” > ดับเบิ้ลคลิกห้องแชทที่ต้องการ
2. กด “โพสต์” ที่มุมซ้ายบน
3. กดเมนู “อัลบั้ม”
4. กด “ตั้งค่า” ทางขวาของชื่ออัลบั้มที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
5. กด “เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม

ชื่ออัลบั้มมีความยาว 1 – 20 ตัวอักษร  และไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโพสต์อัลบั้มมีข้อจำกัดหรือไม่ toggle
การโพสต์เข้าอัลบั้มมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 

1) 1 ห้องแชทสร้างอัลบั้มได้มากที่สุด : 100 อัลบั้ม
2) 1 อัลบั้มโพสต์ภาพได้มากที่สุด : 1,000 ภาพ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแจ้งเตือน

วิธีการปิดเสียงแจ้งเตือน toggle
กรุณาปิดเสียงแจ้งเตือนตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า"
2. คลิกที่แท็บเมนู "แจ้งเตือน"
3. คลิกปลดเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ "แจ้งเตือนด้วยเสียง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการปิดหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือน toggle
กรุณาปิดการแจ้งเตือนด้วยป๊อปอัพตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แจ้งเตือน"
3. คลิกปลดเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ "แจ้งเตือนด้วยป๊อปอัพ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนของห้องแชทบางห้อง toggle
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนของห้องแชทบางห้องได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกหนึ่งครั้งหรือดับเบิลคลิกห้องแชทที่ต้องการปิดการแจ้งเตือน
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "ปิดแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด toggle
คุณสามารถปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
คลิกที่ไอคอน "ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด" บนแถบเมนูหลัก

วิธีเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
คลิกที่ไอคอน "เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด" บนแถบเมนูหลัก

* หรือสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่ไอคอน "..." บนแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า" > "การแจ้งเตือน" > "วิธีแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Keep

Keep คืออะไร toggle
Keep คือบริการจัดเก็บข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความ และไฟล์ต่างๆ ไว้ใน LINE ได้ ทั้งยังสามารถแชร์คอนเทนต์ที่บันทึกไว้ให้เพื่อนได้อย่างง่ายดายจาก Keep

คุณสามารถตรวจสอบคอนเทนต์ที่บันทึกใน Keep ได้โดยเลือกที่ "Keep" ด้านขวาของชื่อตนเองที่แท็บ "เพื่อน"

ช่องทางอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน Keep เลือก ที่นี่

ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep เลือก ที่นี่

คุณสามารถจัดการคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้อย่างง่ายดายจากหน้า Keep

เกี่ยวกับ Keep Memo เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการตรวจสอบไฟล์ที่บันทึกเก็บไว้ toggle
คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- คลิกที่ไอคอน "Keep" จากหน้าเมนูหลัก
- คลิกที่ไอคอน "..." > "Keep"
- คลิกที่ไอคอน "เพื่อน" จากหน้าเมนูหลัก > คลิกไอคอน "Keep" ที่อยู่ด้านข้างชื่อโปรไฟล์ของตนเอง

กรณีที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ กรุณาตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า"
2. คลิกเลือกที่แท็บเมนู "Keep" ที่ในรายการด้านซ้าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep toggle
สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Keep ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
ยกเว้นไฟล์ที่มีขนาดเกิน 50 MB จะมีระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 30 วัน
ในหน้าแสดงรายการ ระบบจะแสดงเครื่องหมายบอกระยะเวลาจัดเก็บที่เหลืออยู่ของไฟล์ดังกล่าว โดยนับถอยหลังตัวเลขทุกวัน
* ไม่สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์, ที่ส่งไป Keep Memo ลง Keep ได้ หากเกินระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแล้ว

Keep มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1 GB
- รูปภาพ, ไฟล์ : ไม่มีข้อจำกัด
- วิดีโอ : ความยาวสูงสุด 5 นาที
- ข้อความ : สูงสุด 10,000 ตัวอักษร
หากไม่สามารถบันทึกลง Keep ได้ กรุณาตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อัปโหลดไฟล์ไม่ได้ toggle
หากไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้

■พื้นที่จัดเก็บไฟล์ของ Keep เหลือพอหรือไม่
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ของ Keep คือ 1 GB 
กรุณาตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดหรือไม่

■ขนาดของไฟล์ภาพใหญ่เกินไปหรือไม่
ท่านจะไม่สามารถอัปโหลดภาพได้ หากไฟล์ภาพมีขนาด และความละเอียดเกินที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

-ขนาดของไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 ภาพ
-ความละเอียดต้องไม่เกิน 10,000x10,000 pixel

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดไฟล์ที่เก็บไว้ไม่ได้ toggle
หากไม่สามารถเปิดไฟล์จากรายการได้โดยตรง กรุณาลองดาวน์โหลดลงมาไว้ใน PC แล้วลองเปิดไฟล์อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Keep ไปที่ห้องแชท toggle
ขั้นตอนการส่งไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Keep ไปที่ห้องแชทมีดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" จากเมนูหลัก
2. คลิกค้างที่ไฟล์แล้วลากมาที่รายการแชทหรือบนห้องแชทที่ต้องการ (ลากและวาง)

กรณีที่ต้องการส่งหลายไฟล์ในครั้งเดียว กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดห้องแชทที่ต้องการส่งไฟล์
2. คลิกที่ไอคอน "Keep" บนหน้าจอกรอกข้อความ
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง แล้วเลือกที่ "ส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปักหมุดใน Keep คืออะไร toggle
"ปักหมุด" ใน Keep คือฟังก์ชันที่ทำให้คอนเทนต์ที่คุณถูกใจแสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการคอนเทนต์แต่ละประเภทเสมอ
สามารถปักหมุดและยกเลิกการปักหมุดคอนเทนต์ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปักหมุด
1. คลิกที่ไอคอน ":" ด้านบนหน้าจอ Keep > "ปักหมุด"
2. เลือกคอนเทนต์ที่คุณถูกใจและต้องการปักหมุด
3. คลิกที่ "ปักหมุด"

ทั้งนี้ สามารถปักหมุดคอนเทนต์ที่ถูกใจจากหน้ารายการได้เช่นกัน โดยคลิกขวาที่คอนเทนต์ > คลิก "ปักหมุด"

ขั้นตอนการเลิกปักหมุด
1. คลิกขวาที่คอนเทนต์ที่ปักหมุดเอาไว้
2. คลิก "เลิกปักหมุด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Keep Memo คืออะไร toggle
Keep Memo คือ ห้องแชทส่วนตัวที่คุณสามารถเข้าดูได้เพียงผู้เดียว
* หากไม่มี Keep Memo แสดงขึ้นมา กรุณาอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

ข้อความแชท, ลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ที่ส่งไปที่ Keep Memo จะแสดงใน Keep ด้วยเช่นกัน คุณจึงสามารถจัดการคอนเทนต์ผ่าน Keep ได้
* คอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ไม่ได้ถูกบันทึกใน Keep โดยอัตโนมัติ
* สามารถตรวจสอบวิธีบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep ได้ ที่นี่

ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้กับ Keep Memo ได้
- สร้างห้องแชท Keep Memo อื่น
- แก้ไขชื่อและรูปโปรไฟล์
- ใช้งานโน้ตและอัลบั้ม
- ลบห้องแชท Keep Memo

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep toggle
สามารถบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

บันทึกจากห้องแชท Keep Memo
คลิกที่ "Keep" ที่แสดงอยู่ด้านล่างคอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก

ไปยัง Keep แล้วบันทึก
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. คลิกขวาคอนเทนต์ที่ส่ง
3. คลิกที่ "บันทึกที่ Keep"
* หากเป็นคอนเทนต์ที่บันทึกลงใน Keep แล้ว ระบบจะไม่แสดงคำว่า "บันทึกที่ Keep"

ทั้งนี้ หากปักหมุด หรือแก้ไขคอนเทนต์ที่เป็นข้อความ ระบบจะบันทึกลงใน Keep ให้โดยอัตโนมัติ
กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการปักหมุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo toggle
หากลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo คอนเทนต์ดังกล่าวจะไม่แสดงใน Keep อีกเช่นกัน
* หากเป็นคอนเทนต์ที่บันทึกลง Keep แล้ว ระบบจะลบออกจาก Keep Memo เท่านั้น

สามารถลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาคอนเทนต์ที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเข้าใช้งาน Keep toggle
สามารถเข้าใช้งาน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
- คลิกที่ "เพื่อน" ในแถบเมนูหลัก > คลิก "Keep" ที่อยู่ด้านขวาชื่อตนเอง
- คลิกที่ "แชท" ในแถบเมนูหลัก > "Keep Memo" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเลิกซ่อน Keep Memo toggle
สามารถเลิกซ่อน "Keep Memo" ที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." ด้านล่างแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. คลิกเลือก "Keep Memo" จากรายการ "ห้องแชทที่ซ่อน" > "เลิกซ่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูป/วิดีโอ/ข้อความ/ไฟล์/ลิงก์ลงใน Keep toggle
สามารถเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, ไฟล์, ลิงก์ลงใน Keep ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "+" ด้านบนขวา > "เพิ่มไฟล์"
3. เลือกรูป/วิดีโอ/ไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

ขั้นตอนการเพิ่มข้อความ/ลิงก์
1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "+" ด้านบนขวา > "ข้อความ"
3. กรอกข้อความหรือ URL ของลิงก์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีทำให้ Keep Memo แสดงอยู่บนสุดของรายการแชทเสมอ toggle
สามารถทำให้ Keep Memo แสดงอยู่บนสุดของรายการแชทเสมอได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่ห้องแชท Keep Memo
2. คลิกที่ "ปักหมุด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep ที่ใช้งานอยู่ toggle
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep ที่ใช้งานอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "Keep" ด้านล่างแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ ":" ด้านบนหน้าจอ > "ตั้งค่า" > ตรวจสอบหัวข้อ "พื้นที่ที่ใช้"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Letter Sealing

Letter Sealing คืออะไร toggle
Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อมูลโดยการแปลงข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้

หากผู้ส่งและผู้รับข้อความเปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ทั้งคู่ ข้อความที่รับส่งหากันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรณีที่ใช้งาน LINE สำหรับ PC โดยเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ ท่านจำเป็นต้องยืนยันตัวตนสำหรับการรับส่งข้อความแชทในครั้งแรก

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตน เพิ่มเติมได้ในหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้


ทั้งนี้ระบบ Letter Sealing สามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันเวอร์ชัน 5.3.0 เป็นต้นไป
กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากลิงก์ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร toggle
หากเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ ท่านจำเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานเพื่อรับส่งข้อความแชทบน LINE สำหรับ PC

กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนด้านล่าง
* สามารถดำเนินการได้จากจากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

1. ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC
2. เปิดแชทขึ้นมาจากหน้า "ห้องแชท"
3. คลิกที่ "ยืนยันตัวตน" ระบบจะแสดงหน้าจอรหัสยืนยัน 6 หลักขึ้นมา
4. เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน ระบบจะแสดงหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนขึ้นมา
5. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ลงใน LINE บนสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนเพื่อการใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้ว หน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
2. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
3. ปิดการตั้งค่า "Letter Sealing"
4. เปิดการตั้งค่า "Letter Sealing" อีกครั้ง

หลังจากนั้น กรุณายืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แชทโฟลเดอร์

แชทโฟลเดอร์คืออะไร toggle
แชทโฟลเดอร์ คือฟังก์ชันจัดการดูแลห้องแชทโดยการแบ่งเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ
สามารถใช้งานโฟลเดอร์ซึ่งระบบมีให้เป็นค่าเริ่มต้น หรือเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่เองเพื่อแบ่งประเภทห้องแชทได้

ใช้งานโฟลเดอร์เริ่มต้น
ระบบจะแบ่งประเภทห้องแชทให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์หรือจัดแบ่งประเภทด้วยตนเองทำให้สามารถจัดการห้องแชทได้อย่างง่ายดาย

การใช้งานครั้งแรกระบบจะแบ่งห้องแชทออกเป็น 5 โฟลเดอร์ โดยใช้เกณฑ์การจัดแบ่งต่อไปนี้
* บางโฟลเดอร์อาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งานห้องแชท

ทั้งหมด : แสดงห้องแชททั้งหมด
เพื่อน : แสดงห้องแชทแบบตัวต่อตัวระหว่างคุณกับเพื่อน
กลุ่ม : แสดงห้องแชทกลุ่ม
บัญชีทางการ : แสดงห้องแชทระหว่างคุณกับบัญชีทางการ
โอเพนแชท : แสดงห้องแชทของโอเพนแชท

เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่
สามารถเพิ่มและใช้งานโฟลเดอร์ตามจุดประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น ครอบครัว, งาน, เพื่อน
ตรวจสอบวิธีการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มแชทโฟลเดอร์ toggle
สามารถเพิ่มแชทโฟลเดอร์ใหม่ได้ตามวิธีการต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ด้านขวาของแท็บแชทโฟลเดอร์
2. คลิกปุ่ม "+"
3. กรอกชื่อโฟลเดอร์ > คลิกที่ "สร้าง"
* สามารถเพิ่มแชทโฟลเดอร์ใหม่ได้สูงสุด 10 โฟลเดอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงแท็บแชทโฟลเดอร์ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงแท็บแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกปุ่มแก้ไขด้านขวาของแท็บแชทโฟลเดอร์
2. คลิกค้างที่แท็บที่ต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดง ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่อแชทโฟลเดอร์ toggle
สามารถเปลี่ยนแชทโฟลเดอร์ได้ตามวิธีการต่อไปนี้
* ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์เริ่มต้นได้

1. คลิกขวาที่แท็บแชทโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. คลิกที่ "เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์"
3. กรอกชื่อโฟลเดอร์ใหม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มห้องแชทลงในแชทโฟลเดอร์ toggle
คุณสามารถเพิ่มห้องแชทลงในแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แท็บแชทโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มห้องแชท
2. คลิกที่ "เพิ่มแชท"
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการเพิ่มลงในแชทโฟลเดอร์ > คลิกที่ "เพิ่ม"
* สามารถเพิ่มห้องแชทได้สูงสุดโฟลเดอร์ละ 100 แชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีย้ายห้องแชทไปยังโฟลเดอร์อื่น toggle
คุณสามารถห้องย้ายห้องแชทไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

- คลิกค้างที่ห้องแชทที่ต้องการย้ายโฟลเดอร์ ลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทางแล้วปล่อยเมาส์
- คลิกขวาที่ห้องแชทที่ต้องการย้ายโฟลเดอร์ > เลื่อกเมาส์ไปที่ "ย้ายไปที่" > เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีย้ายห้องแชทที่เพิ่มไว้ในแชทโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้น toggle
สามารถย้ายห้องแชทที่เพิ่มลงยังแชทโฟลเดอร์ด้วยตนเองไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ตามวิธีการต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แท็บแชทโฟลเดอร์ที่มีห้องแชทที่ต้องการย้าย
2. คลิกที่ "ย้ายแชทไปที่โฟลเดอร์เริ่มต้น"
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ "ย้ายแชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบแชทโฟลเดอร์ toggle
สามารถลบแชทโฟลเดอร์ที่เพิ่มด้วยตนเองได้ตามวิธีการต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่แชทโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ "ลบโฟลเดอร์"

หมายเหตุ:
* ไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นได้
* เมื่อลบแล้วระบบจะย้ายห้องแชทในแชทโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ
* ตรวจสอบวิธีปิดฟังก์ชันแชทโฟลเดอร์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิด/ปิดฟังก์ชันแชทโฟลเดอร์ toggle
สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันแชทโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "เปิดใช้งานแชทโฟลเดอร์" ในเมนู "แชทโฟลเดอร์" เพื่อเปิดฟังก์ชัน หรือปลดเครื่องหมายเลือกเพื่อปิดฟังก์ชัน

ข้อควรระวัง :
หากปิดฟังก์ชันแชทโฟลเดอร์ ระบบจะลบการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดและย้อนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP