ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  เกี่ยวกับ LINE สำหรับ PC

  สมัครบัญชี LINE ใหม่จากคอมพิวเตอร์ (PC) ได้หรือไม่

  LINE ที่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์

  วิธีการตั้งค่าให้เปิด LINE โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ (PC)

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง