ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE

  วิธีติดต่อสอบถามเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน LINE

  LINE เปิดไม่ขึ้นหรือปิดตัวเอง (แครช)

  LINE การสอบถามของฉันคืออะไร

  บัญชีทางการชื่อ Service Messages คืออะไร

  ติดต่อสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการ Service Messages

  ไม่มีหน้าจอ LINE การสอบถามของฉันแสดง

  เปิด LINE การสอบถามของฉันไม่ได้

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง