ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่ม

  วิธีสร้างกลุ่มแชท

  การแสดงผลเมื่อปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่ม

  การออกจากกลุ่ม

  วิธีลบกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม

  "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" คืออะไร

  วิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา

  สร้างห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนไม่ได้แล้ว

  ถูกผู้ใช้ที่ไม่ใช่เพื่อนเชิญเข้ากลุ่ม

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง