ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  สภาพแวดล้อมในการใช้งาน LINE

  สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE

  เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ LINE หรือไม่

  สามารถใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่

  วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้อยู่

  วิธีแสดงรายการปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง