ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดแอป/แอปปิดตัวเอง

  เปิดใช้งานไม่ได้ บังคับปิด (แอพพลิเคชั่นขัดข้อง)

  มีข้อความแจ้งเตือนว่า LINE จะปิดการทำงาน หรือหยุดการทำงาน

  มีข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเชื่อมต่อหรือเข้าถึงได้

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง