ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับเพื่อน

  ระบบการแสดงชื่อและรูปโปรไฟล์เพื่อน

  วิธีเปลี่ยนชื่อและรูปโปรไฟล์

  รายชื่อไม่แสดงผลตามสมุดโทรศัพท์

  ชื่อแสดงเป็นตัวอักษรผิดเพี้ยน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง