ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการโอนย้ายบัญชี/ยืนยันตัวตน

  ไม่ได้รับรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชี

  พอกรอกรหัสยืนยันแล้วเกิดข้อผิดพลาด

  หน้าจอใส่รหัสยืนยันไม่แสดง

  ต้องการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส แต่ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน (รหัสยืนยัน)

  ไม่ได้รับอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่

  โอนย้ายบัญชี LINE แล้วข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพื่อน, กลุ่ม ลดลงหรือหายไป

  ขอรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า "คุณถูกจำกัดการขอรหัสโอนย้ายบัญชีใหม่ชั่วคราว"

  มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชี

  ไม่ได้รับ SMS แจ้งรหัสยืนยัน / มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

  ไม่สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้

  สำรองข้อมูลประวัติการแชทแล้วมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา

  [iOS] ใช้งาน LINE ไม่ได้หลังเรียกคืนข้อมูลจาก iTunes หรือ iCloud

  เรียกคืนประวัติการแชทได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง