ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  โน้ต

  วิธีใช้งานโน้ตเบื้องต้น

  วิธีค้นหาภายในโน้ต

  ตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างโน้ตใหม่ในกลุ่มได้ที่ไหน

  เมื่อห้องแชทอยู่ในสถานะใช้งานไม่ได้แล้วโน้ตในห้องแชทจะเป็นอย่างไร

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง