LINE

Help

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เริ่มแชทตัวต่อตัวได้อย่างไร toggle
การเริ่มแชทตัวต่อตัวสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ 
1) ดับเบิลคลิกที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการจะแชทในรายชื่อเพื่อน 

2) กดปุ่ม "Control" พร้อมกับคลิกขวาที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการจะแชทในรายชื่อเพื่อน แล้วคลิก "แชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถลบข้อความแชทได้ไหม toggle
ขั้นตอนการลบประวัติแชทมีดังต่อไปนี้ 

1) เลือกที่ "แชท" ในเมนูหลัก 
2) กดปุ่ม "Control" พร้อมคลิกขวาแชทที่ต้องการลบ 
3) เลือก "ลบ" 

*โปรดระวังว่า เมื่อลบประวัติแชททาง LINE สำหรับ Mac ไปแล้ว ประวัติแชทในสมาร์ทโฟนจะถูกลบไปด้วยเช่นกัน 
*ไม่สามารถกู้ข้อมูลประวัติแชทที่ลบไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกเนื้อหาการแชท toggle
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาการแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกหรือดับเบิลคลิกแชทที่ต้องการบันทึก
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "บันทึกแชท"
* ระบบจะบันทึกเฉพาะประวัติการแชทปัจจุบันที่แสดงอยู่ในห้องแชทเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถส่งไฟล์ประเภทใดได้บ้าง toggle
สามารถส่งไฟล์รูป, วิดีโอ, เอกสาร, เสียงได้

หากเป็นไฟล์ที่ไม่รองรับ ระบบจะแปลงเป็นไฟล์ zip โดยอัตโนมัติแล้วส่งให้แทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีทำให้ห้องแชทแสดงเป็นหน้าต่างบนสุดเสมอ toggle
คุณสามารถทำให้ห้องแชทแสดงเป็นหน้าต่างบนสุดเสมอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. ดับเบิลคลิก หรือคลิกขวาที่ห้องแชทที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าต่างบนสุดแล้วคลิกที่ "เปิดในหน้าต่างใหม่"
3. คลิกที่ ":" ด้านบนขวาของหน้าต่าง
4. คลิกที่ "อยู่ด้านบนเสมอ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนลำดับการเรียงแชท toggle
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการเรียงแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกที่ "↑↓" ด้านขวาของช่องค้นหา > คลิกเลือก "ยังไม่ได้อ่าน" หรือ "เวลาที่ได้รับ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถแคปเจอร์ภาพหน้าจอได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถแคปเจอร์ภาพหน้าจอได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอ
1. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งภาพแคปเจอร์
3. คลิปที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" ด้านล่างของช่องพิมพ์ข้อความ
4. คลิกค้างและลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการแคปเจอร์ > คลิกที่ "เสร็จสิ้น" (ไอคอนเครื่องหมายขีดถูก)
5. กดปุ่ม Enter หรือ Alt (หรือปุ่ม Command สำหรับ Mac) + Enter เพื่อส่ง

ขั้นตอนการบันทึกภาพแคปเจอร์หน้าจอ
1. คลิกที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกค้างและลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการแคปเจอร์ > คลิกที่ไอคอน "บันทึก"
3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกภาพแคปเจอร์และตั้งชื่อไฟล์ > คลิกที่ "บันทึก"

หมายเหตุ:
* สามารถส่งภาพแคปเจอร์หน้าจอได้สูงสุดครั้งละ 20 ภาพ
* หากต้องการยกเลิกการจับภาพ กรุณากดปุ่ม ESC
* หากปุ่มจับภาพหน้าจอแสดงเป็นสีเทา เช่นบัญชีทางการ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแคปเจอร์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ (สติกเกอร์หรืออิโมจิที่แสดงเมื่อพิมพ์ตัวอักษร) คืออะไร toggle
ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ คือฟังก์ชันแสดงสติกเกอร์หรืออิโมจิให้เลือกทันทีตามความสอดคล้องกับคำที่คุณพิมพ์
* สติกเกอร์หรืออิโมจิบางส่วนไม่รองรับฟังก์ชันนี้

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "..." ด้านล่างของแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. ไปที่หัวข้อ "แนะนำสติกเกอร์" > ทำเครื่องหมายเลือกที่ "เปิดใช้การแนะนำสติกเกอร์"

ทั้งนี้ กรณีที่ต้องการเพิ่มภาษาที่ใช้ในการแนะนำ กรุณาคลิกที่ "" ด้านขวาของภาษาที่คุณต้องการดาวน์โหลดในช่อง "เพิ่มภาษา

ภาษาที่ดาวน์โหลดแล้วจะแสดงในช่อง "ภาษา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนปุ่มส่งข้อความ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มข้อส่งข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "..." ด้านล่างของแถบเมนูหลัก > "ตั้งค่า"
2. คลิกที่ "แชท"
3. ตรวจสอบหัวข้อ "แชท" > "ปุ่มส่งข้อความ" > เลือกปุ่มส่งข้อความที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ขณะพิมพ์ข้อความแชท toggle

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ขณะพิมพ์ข้อความแชท แตกต่างกันตามการตั้งค่าปุ่มส่งข้อความดังต่อไปนี้


- กรณีส่งข้อความด้วยปุ่ม "Enter" (Return) : ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย "Shift" + "Enter" (Return)
- กรณีส่งข้อความด้วยปุ่ม "Command" + "Enter" (Return) : ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย "Enter" (Return)


ตรวจสอบวิธีตั้งค่าปุ่มส่งข้อความได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันสแกนข้อความคืออะไร toggle
ฟังก์ชันสแกนข้อความ คือฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับตัวอักษรในภาพแล้วแปลงให้เป็นข้อความได้
เมื่อแปลงเป็นข้อความแล้ว สามารถแชร์ไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ตได้และยังสามารถแปลข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย

หากเปิดใช้ฟังก์ชันแปลทันที คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่แปลแล้วได้จากรูปภาพโดยตรง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความแปลงภาพเป็นข้อความได้ โดยส่งรูปหรือภาพแคปเจอร์หน้าจอที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษรไปยังห้องแชท จากนั้นดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแสกนข้อความ
- คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นข้อความ > คลิกที่ "สแกนข้อความ"
- คลิกใช้งานฟังก์ชันจับภาพหน้าจอ > เลือกขอบเขตข้อความในหน้าจอที่ปรากฏ > คลิกที่ไอคอน "A" เพื่อสแกนข้อความ
- คลิกรูปภาพเพื่อเปิดหน้าจอแสดงรูปภาพ (Image Viewer) > คลิกที่ไอคอน "A" ด้านขวาล่างเพื่อสแกนข้อความ

กรณีต้องการแปลเป็นภาษาอื่น หลังจากคลิกที่ "สแกนข้อความ" หรือไอคอน "A" แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการแปลภาษา
1. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา)
2. คลิกที่ "แปล"

กรณีต้องการแชร์ข้อความไปยังห้องแชทอื่นหรือโน้ต กรุณาคลิกที่ไอคอน "ส่งต่อ" ด้านล่างหน้าจอแสดงข้อความ

หากต้องการให้ข้อความที่แปลไปปรากฏบนรูปภาพ กรุณาเปิดใช้งานฟังก์ชันแปลทันทีตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการแปลทันที
1. คลิกเลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และคลิกเลือกภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา)
2. เปิดการตั้งค่า "แปลทันที"

คุณสามารถคัดลอกและดาวน์โหลดรูปภาพที่ฟังก์ชันแปลทันทีประมวลผลออกมาได้
โดยคลิกที่ไอคอน "คัดลอก" หรือ "ดาวน์โหลด" ที่อยู่ด้านล่างรูปภาพ

* กรณีใช้งานฟังก์ชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกภาษาต้นทางการแปลและภาษาปลายทางการแปลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากรูปภาพและการตั้งค่าบน LINE สำหรับ PC
กรุณาเลือกเปลี่ยนภาษาการแปลในแต่ละครั้งตามความจำเป็นต่อการใช้งาน

ทั้งนี้ ภาษาต้นทางที่ตรวจจับได้และภาษาปลายทางที่แปลได้มีดังต่อไปนี้

ภาษาต้นทางที่ตรวจจับได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย
* มีแผนเปิดรองรับภาษาอื่นๆ เพิ่มในอนาคต

ภาษาปลายทางแปลได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฮินดี
* ตัวเลือกภาษาปลายทางที่แปลได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาบนรูปภาพ (ภาษาต้นทางก่อนแปล)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"สแกนคิวอาร์โค้ด" คืออะไร toggle
"สแกนคิวอาร์โค้ด" คือฟังก์ชันแสกนรูป QR Code เพื่อตรวจสอบ, คัดลอก, เปิดลิงก์ ดังกล่าว

คุณสามารถใช้งาน "สแกนคิวอาร์โค้ด" ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีสแกนรูป QR Code ที่รับส่งในห้องแชท
- คลิกขวาที่รูป > คลิกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
- คลิกที่รูป > "สแกนคิวอาร์โค้ด" (ไอคอน "[ー]" ) ด้านขวาบนของรูป

กรณีสแกนรูป QR Code นอกห้องแชท (เช่น หน้าเว็บไซต์)
1. คลิกที่ไอคอน "จับภาพหน้าจอ" ด้านล่างหน้าต่างห้องแชท
2. แคปเจอร์รูป QR Code
3. คลิกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด" (ไอคอน "[ー]" ) ที่แสดงอยู่ด้านล่าง

หลังสแกน QR Code คุณสามารถเปิดหรือคัดลอกลิงก์ได้ โดยคลิกที่ไอคอน "ไปที่ลิงก์" หรือ "คัดลอก" ด้านล่างหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแปลข้อความแชท toggle
คุณสามารถแปลข้อความแชทเป็นภาษาอื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่ข้อความแชทที่ต้องการแปลในห้องแชท
2. คลิกที่ "แปล"
3. เลือกภาษาต้นทางการแปล (ด้านซ้าย) และภาษาปลายทางการแปล (ด้านขวา) บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา
  * หากเลือก "ตรวจหาภาษา" ที่ภาษาต้นทางเอาไว้ ระบบจะตรวจจับภาษาต้นทางให้คุณโดยอัตโนมัติ
4. คลิกที่ "แปล"

ภาษาที่สามารถแปลได้มีดังต่อไปนี้
* ภาษาปลายทางที่สามารถแปลได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาต้นทางการแปล

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฮินดี

ทั้งนี้ ด้านล่างหน้าจอการแปลจะมีไอคอนแสดงอยู่ คุณสามารถคลิกที่ไอคอน "คัดลอก" เพื่อคัดลอกเนื้อหา หรือคลิกที่ไอคอน "แชร์" เพื่อแชร์ไปยังห้องแชทอื่นผ่านข้อความแชทหรือโน้ตได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อ toggle
คุณสามารถใช้งานสติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอนสติกเกอร์ที่อยู่ด้านซ้ายบนของช่องพิมพ์ข้อความ
2. คลิกที่สติกเกอร์/อิโมจิที่ซื้อ

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์/อิโมจิดังกล่าว ระบบจะเริ่มดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน toggle
สามารถตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งานได้จากรายการสติกเกอร์

ป้ายสีแดง
สติกเกอร์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
ระบบจะลบสติกเกอร์โดยอัตโนมัติหลังหมดอายุการใช้งาน 20 วัน 
หรือลบทันทีหากเปิดแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวแล้วไปเปิดแท็บอื่น

ป้ายสีเหลือง
สติกเกอร์ที่จะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่เกิน 10 วัน
ด้านล่างของแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวจะแสดงจำนวนวันที่สามารถใช้ต่อได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์ข้อความ, รูป, วิดีโอ,ไฟล์ในห้องแชทให้เพื่อน toggle
คุณสามารถแชร์ข้อความ, รูป, วิดีโอ, ไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชท
2. คลิกที่ "แชร์" ที่อยู่ด้านล่างรูป, วิดีโอ, ไฟล์ที่ต้องการแชร์
  * หากต้องการแชร์ข้อความ กรุณาคลิกขวาที่ข้อความ > คลิกที่ "แชร์"
3. เลือกปลายทางการแชร์ > คลิกที่ "แชร์"

นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์ด้วยการลากและวางได้อีกด้วย โดยคลิกซ้ายค้างไว้ที่รูป, วิดีโอ, ไฟล์ พร้อมกับลากไปยังห้องแชทที่เปิดอยู่หรือห้องแชทในรายการแชทที่ต้องการแชร์ แล้วปล่อยนิ้วที่คลิกอยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนรูปแบบข้อความที่พิมพ์ toggle

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อความในห้องแชทได้ขณะพิมพ์ รูปแบบและวิธีการปรับแต่งที่รองรับมีดังต่อไปนี้ 

 

เมื่อพิมพ์และส่งข้อความด้วยวิธีที่ระบุ ข้อความนั้นจะปรากฏในห้องแชทตามรูปแบบที่ปรับแต่ง

 

ตัวหนา

ใส่ช่องว่าง (Space) + [*] เครื่องหมายดอกจันหน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

 *คืนพรุ่งนี้* จัดปาร์ตี้วันเกิดกันมั้ย?


 

 

ตัวเอียง

ใส่ช่องว่าง (Space) + [_] เครื่องหมายขีดล่าง (Underscore) หน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

 _ได้เลย!_ 

งั้นเจอกันที่บ้านฉันนะ


 

 

เส้นขีดทับ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [~] เครื่องหมายเวฟแดช (wave dash) หน้าหลังคำหรือข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

นัดวันนี้ ~บ่าย 3~ ไม่ว่างขอเป็น 5 โมงได้มั้ย?


  

 

ตีกรอบคำ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [`] เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ (grave accent) หน้าหลังคำที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

สวัสดีทุกคน

คิดว่าจะเริ่มประชุมตั้งแต่ `15.00 น.` โอเคมั้ย?

 

 

 

ตีกรอบข้อความ

ใส่ช่องว่าง (Space) + [```] เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ (grave accent) 3 ตัวอักษรหน้าหลังข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

สวัสดีทุกคน

 ```คิดว่าจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 15.00 น.โอเคมั้ย?``` 


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนแชท toggle
กรุณาตรวจสอบวิธีซ่อนแชทตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "แชท" บนแถบเมนูหลัก
2. คลิกขวาที่แชทที่ต้องการซ่อน
3. คลิกที่ "ซ่อน" > "ซ่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ toggle
คุณสามารถเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "เพื่อน" ในแถบเมนูหลัก > ไปที่รายการ "กลุ่ม" หรือ "เพื่อน" > คลิกที่กลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการเลิกซ่อน
2. เลือกที่ไอคอน "แชท" จากหน้าต่างป๊อปอัพแสดงขึ้นมา

ไม่สามารถเลิกซ่อนได้หากอีกฝ่ายไม่แสดงในรายการเพื่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- คุณไม่ได้เพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อน
- คุณลบฝ่ายตรงข้ามออกจากการเป็นเพื่อน
- ฝ่ายตรงข้ามลบบัญชีแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทจากห้องแชทแบบวงสนทนาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ ":" ด้านบนของหน้าจอแชท
2. คลิกที่ "สร้างกลุ่ม"
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในกลุ่ม > คลิกที่ "ต่อไป"
4. ตั้งค่าต่างๆ เช่น ชื่อกลุ่ม, รูปโปรไฟล์ > คลิกที่ "สร้าง"

ทั้งนี้ ประวัติการแชทแบบวงสนทนาจะไม่โอนย้ายตามเข้าไปในกลุ่มแชท

หากต้องการตรวจสอบประวัติการแชทในอดีต กรุณาตรวจสอบจากในห้องแชทแบบวงสนทนาเดิมแทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สร้างห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนไม่ได้แล้ว toggle
ห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนรวมฟังก์ชันเข้ากับกลุ่มแชทแล้ว

การรวมฟังก์ชันเข้ากับกลุ่มแชท ทำให้สามารถใช้งาน "โน้ต" หรือ "อัลบั้ม" ที่ไม่สามารถใช้งานในห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนได้

หากต้องการสร้างกลุ่มแบบห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่สมาชิกไม่ต้องยอมรับเพื่อเข้าร่วม กรุณาเปิดการตั้งค่า "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" ตอนสร้างกลุ่ม

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่สร้างไว้แล้วต่อได้

ตรวจสอบวิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนาที่มีอยู่แล้วได้ ที่นี่
ตรวจสอบวิธีสร้างกลุ่มใหม่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความ toggle
คุณสามารถตอบสนองต่อข้อความที่เพื่อนหรือตนเองส่งในห้องแชทโดยใช้ฟังก์ชันแสดงความรู้สึกได้ตามวิธีดังต่อไปนี้
* ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความที่ส่งมาแล้วนานกว่า 7 วันได้
* ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ใน LINE สำหรับ PC เวอร์ชัน 7.3 ขึ้นไป

ขั้นตอนการแสดงความรู้สึก

- ในห้องแชท
1. เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่ข้อความ > คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าที่ปรากฏขึ้นมา
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่ต้องการ

- ในหน้าต่างแสดงรูปภาพ
* ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่อไฟล์วิดีโอได้
1. คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าด้านล่างของหน้าต่างแสดงรูปภาพ
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่ต้องการ

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือยกเลิกการแสดงความรู้สึก

-ในห้องแชท
1. เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่ข้อความ > คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลืองที่ปรากฏขึ้นมา
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่เคยเลือกไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิก หรือคลิกไอคอนแสดงความรู้สึกอื่นเพื่อเปลี่ยน

- ในหน้าต่างแสดงรูปภาพ
* ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่อไฟล์วิดีโอได้
1. คลิกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลืองด้านล่างของหน้าต่างแสดงรูปภาพ
2. คลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกที่เคยเลือกไว้อีกครั้งเพื่อลบ หรือคลิกไอคอนแสดงความรู้สึกอื่นเพื่อเปลี่ยน

ขั้นตอนการดูผลการแสดงความรู้สึก
สามารถเปิดดูผลการแสดงความรู้สึกได้โดยคลิกที่ไอคอนแสดงความรู้สึกด้านล่างของข้อความหรือหน้าต่างแสดงรูปภาพ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP