ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE

  วิธีติดต่อสอบถามเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน LINE

  ติดต่อสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการ Service Messages

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง