ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ระบบและวิธีเพิ่มเพื่อน

  ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา

  เพื่อนใน LINE คืออะไร

  วิธีเชิญเพื่อน

  วิธีเปลี่ยนการเรียงลำดับรายชื่อเพื่อน

  ระบบการแสดงชื่อในรายการเพื่อนหลังติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

  มีข้อความแจ้งเตือนว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนไม่ได้

  เมื่อลบคำขอเป็นเพื่อน จะมีการแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามรู้หรือไม่

  ทราบได้อย่างไรว่าฝ่ายตรงข้ามตอบรับคำขอเป็นเพื่อนแล้ว

  วิธีเพิ่มเพื่อน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง