ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  สำรองและเรียกคืนประวัติการแชท

  การสำรองข้อมูลประวัติการแชท

  วิธีโอนย้ายประวัติการแชท

  รหัสเรียกคืนข้อมูลคืออะไร

  วิธีเรียกคืนประวัติการแชทที่สำรองข้อมูลเอาไว้

  สำรองข้อมูลประวัติการแชทแล้วมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา

  เรียกคืนข้อมูลแชทแล้วแต่รูปและวิดีโอไม่กลับคืนมา

  เรียกคืนประวัติการแชทได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง