ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  เปิดใช้งานไม่ได้/แอปพลิเคชันบังคับปิด (แอปพลิเคชันปิดเอง)

  วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE

  มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ปิดการทำงาน LINE" หรือ "LINE หยุดการทำงาน"

  ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE

  วิธีดำเนินการ "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก"

  ไม่สามารถติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ได้

  LINE การสอบถามของฉันคืออะไร

  บัญชีทางการชื่อ Service Messages คืออะไร

  ติดต่อสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการ Service Messages

  ไม่มีหน้าจอ LINE การสอบถามของฉันแสดง

  เปิด LINE การสอบถามของฉันไม่ได้

  มีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานได้แสดงขึ้นมากะทันหัน

  วิธีลบและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง