ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีการใช้งานเบื้องต้น

  วิธีเปลี่ยนชื่อเพื่อนที่แสดงอยู่ในรายการเพื่อน

  ฉันจะบล็อคเพื่อนได้อย่างไร

  วิธีสร้างกลุ่มแชทด้วย LINE สำหรับ PC

  ลบเพื่อนได้หรือไม่

  วิธีปฏิเสธการเพิ่มเพื่อน

  วิธีลบกลุ่มหรือลบสมาชิกในกลุ่ม

  ระบบและวิธีซ่อนเพื่อน

  วิธีออกจากกลุ่ม

  การแสดงผลเมื่อปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่ม

  "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" คืออะไร

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง