ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การลบบัญชี

  เพื่อนบอกว่าเห็นบัญชีของคุณ 2 บัญชี

  วิธีลบบัญชี

  ต้องการกู้บัญชี LINE ที่ลบไปแล้วกลับมา

  สาเหตุที่ยังมีบัญชี LINE อยู่แม้ลบแอปพลิเคชันไปแล้ว

  ลบบัญชีด้วยตนเองไม่ได้

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง