ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การจัดการข้อมูลลงทะเบียน

  วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  วิธีเปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชัน LINE

  วิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

  [iOS] วิธียกเลิกการจำกัดอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชัน

  ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE เป็นหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่น

  วิธีตั้ง, ตรวจสอบ, เปลี่ยน รหัสผ่าน

  วิธีลงทะเบียน, เปลี่ยน, ตรวจสอบ อีเมลแอดเดรส

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง