ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหา LINE VOOM

  วิธีตรวจสอบการตั้งค่าเมื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือน LINE VOOM

  แอปพลิเคชันปิดเองขณะกำลังดู LINE VOOM

  โพสต์ของผู้ใช้บางคนไม่แสดงบน LINE VOOM

  โพสต์ของผู้ใช้ที่ติดตามอยู่ทั้งหมดไม่แสดงบน LINE VOOM

  LINE VOOM หรือโปรไฟล์ไม่แสดงรูป

  วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง