LINE

LINE VOOM

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ LINE VOOM

ไทม์ไลน์เปลี่ยนใหม่เป็น LINE VOOM แล้ว toggle
ไทม์ไลน์ ได้เปลี่ยนเป็น LINE VOOM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอแล้ว

LINE VOOM แบ่งออกเป็น

- "ติดตาม" แสดงเฉพาะโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตาม ซึ่งจัดเป็นคนละส่วนกับเพื่อนใน LINE อย่างสิ้นเชิง

- "แนะนำ" แสดงคอนเทนต์ยอดนิยม และวิดีโอที่ระบบคาดว่าคุณน่าจะสนใจ

LINE VOOM เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอ แต่คุณสามารถโพสต์อย่างอื่นนอกเหนือจากวิดีโอได้เช่นกัน

ตรวจสอบสิ่งที่สามารถโพสต์ลง LINE VOOM ได้ ที่นี่

คุณสามารถใช้งาน LINE VOOM ได้บนแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันใหม่ล่าสุด (อัปเดต ที่นี่)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหา LINE VOOM

วิธีตรวจสอบการตั้งค่าเมื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือน LINE VOOM toggle
หากไม่ได้รับการแจ้งเตือน LINE VOOM กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หากดำเนินการข้างต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาลองดำเนินการตาม วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แอปพลิเคชันปิดเองขณะกำลังดู LINE VOOM toggle
หากแอปพลิเคชันปิดเองขณะที่คุณกำลังเปิดดู LINE VOOM อาจมีสาเหตุจากมีผู้ใช้ Unicode (เช่น อักขระพิเศษต่างๆ) บน LINE VOOM
กรุณาตรวจสอบจาก LINE สำหรับ PC ว่ามีโพสต์ที่ใช้ Unicode หรือไม่

* กรณีที่ไม่เคยใช้งาน LINE สำหรับ PC กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หากตรวจสอบพบโพสต์ที่ใช้ Unicode กรุณาบล็อคผู้โพสต์จาก LINE VOOM แล้วตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
ตรวจสอบวิธีบล็อคผู้ใช้จาก LINE VOOM ได้ ที่นี่

หากดำเนินการข้างต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาลองดำเนินการตาม วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของผู้ใช้บางคนไม่แสดงบน LINE VOOM toggle
โพสต์จะไม่แสดงในกรณีดังต่อไปนี้
- คุณเพิ่มผู้โพสต์ไว้ในรายการบัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM
- ผู้โพสต์เพิ่มคุณไว้ในบัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM หรือเคยเพิ่มไว้ในอดีต
- ผู้โพสต์ตั้งค่าจำกัดขอบข่ายการแชร์โพสต์เอาไว้

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการให้แสดงโพสต์ของบางคนอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
หากโพสต์ของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณติดตามอยู่ไม่แสดง กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของผู้ใช้ที่ติดตามอยู่ทั้งหมดไม่แสดงบน LINE VOOM toggle
กรณีที่คุณเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานโดยไม่ได้โอนย้ายบัญชี
ระบบจะไม่แสดงโพสต์ที่เคยแสดงบน LINE VOOM ของบัญชี LINE ก่อนหน้านี้

ไม่สามารถกู้คืนโพสต์ที่หายไปจาก LINE VOOM แล้วได้ แม้ติดตามผู้โพสต์อีกครั้ง
* คุณสามารถดูโพสต์ในอดีตของผู้ใช้ที่คุณติดตามได้จากหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ดังกล่าว

กรณีที่โพสต์ใหม่บน LINE VOOM ของผู้ใช้ที่คุณติดตามอยู่ไม่แสดง
มีความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้ดังกล่าวตั้งค่าจำกัดขอบข่ายการแชร์เอาไว้

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์ของผู้ใช้บางคนไม่แสดงบน LINE VOOM

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE VOOM หรือโปรไฟล์ไม่แสดงรูป toggle
กรณีที่รูปไม่แสดง กรุณาดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

- ตรวจสอบพื้นที่ว่างในอุปกรณ์ใช้งานของท่าน
- ดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้งหากพบปัญหาที่สติกเกอร์

ขั้นตอนการดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้ง
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "สติกเกอร์" > "ลำดับการแสดงสติกเกอร์"
2. เลือกที่ "-" ด้านซ้ายของสติกเกอร์ดังกล่าว > "ลบ"
3. เลือกที่ "<" ด้านบนของหน้าจอ > "สติกเกอร์ของฉัน"
4. เลือกที่ไอคอน "ดาวน์โหลด" ด้านขวาของสติกเกอร์ดังกล่าว

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยคำแนะนำข้างต้น หรือพบปัญหาอื่นๆ กรุณาลองปฏิบัติตาม วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE toggle
หากพบปัญหาใน LINE กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE

นอกจากนี้ ปัญหาอาจเกิดจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เราไม่แนะนำ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำได้ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่ Jailbreak หรือ Root อยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการแสดงรูปภาพ กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งาน, แคชไฟล์ ออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การจำกัดความเร็ว, การใช้งานบริการคัดกรองต่างๆ
- ลบแคชไฟล์ใน LINE
- เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "แชท"
2. เลือกที่ "ลบข้อมูล"
3. เลือกที่ "ลบ" ข้าง "ข้อมูลแคช"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีใช้ LINE VOOM

ความแตกต่างระหว่าง LINE VOOM กับหน้าโปรไฟล์ toggle
LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ คือพื้นที่ที่เพิ่มความสนุกให้การสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้คนอื่น

LINE VOOM
LINE VOOM แบ่งออกเป็น "ติดตาม" และ "แนะนำ"

"ติดตาม" เป็นหน้าที่คุณสามารถดูคอนเทนต์ต่างๆ เช่น ข้อความ, รูป, วิดีโอ, สติกเกอร์ ที่โพสต์โดยผู้ที่คุณติดตามได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถกด "ถูกใจ" และ "แสดงความคิดเห็น" ที่โพสต์ของผู้ที่คุณติดตามได้ ทั้งยังสามารถตอบกลับความคิดเห็นในโพสต์ของคุณได้

"แนะนำ" จะแสดงวิดีโอที่แนะนำ เช่น วิดีโอยอดนิยม, วิดีโอที่คุณน่าจะสนใจ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ "แนะนำ" ได้ ที่นี่

หน้าโปรไฟล์
หน้าโปรไฟล์จะแสดงเฉพาะโพสต์ของคุณเองเท่านั้น
ผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์ของคุณสามารถกด "ถูกใจ" หรือ "แสดงความคิดเห็น" ในโพสต์ของคุณได้
และคุณก็สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่นได้เช่นกัน

เมื่อคุณโพสต์บนหน้าโปรไฟล์ ระบบจะแสดงผลบนหน้า "ติดตาม" ใน LINE VOOM ด้วย ผู้ติดตามของคุณจึงดูโพสต์เหล่านั้นได้
หากไม่ต้องการให้ผู้ติดตามเห็นโพสต์ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

* โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ติดตามของคุณจะสามารถดูได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ได้ toggle
LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, iPadOS, Windows, Mac
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้งาน LINE VOOM บนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

เปิดเว็บไซต์ LINE VOOM ได้ ที่นี่
* ไม่สามารถใช้งาน LINE VOOM ได้บน LINE สำหรับ Chrome

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิดโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่น toggle
คุณสามารถเปิดหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่นได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของบุคคลดังกล่าวบน LINE VOOM > ไอคอนโปรไฟล์ด้านบนของหน้าจอ
- เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของบุคคลดังกล่าวที่แสดงความคิดเห็นหรือกดถูกใจในโพสต์บน LINE VOOM > ไอคอนโปรไฟล์ด้านบนของหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบโพสต์บน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถลบโพสต์ของคุณบน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน ":" ด้านขวาบนของโพสต์ > "ลบโพสต์"
2. เลือกที่ "ลบ" หรือ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบหรือคัดลอกความคิดเห็นได้อย่างไร? toggle
ท่านสามารถลบความเห็นได้โดยการสไลด์หน้าจอไปทางซ้าย จากนั้นแตะปุ่ม [ลบ] ที่ปรากฏขึ้นมา
นอกจากนั้น ท่านสามารถคัดลอกความเห็นได้โดยการแตะค้างไว้


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธียกเลิกการกดถูกใจของตนเองหรือของผู้อื่น toggle
คุณสามารถยกเลิกการกดถูกใจของตนเองได้โดยเลือกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลือง
* ไม่สามารถยกเลิกการกดถูกใจของผู้อื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบ [ถูกใจ] หรือ [แสดงความเห็น] ของบัญชีที่ไม่ใช้งานแล้วได้อย่างไร? toggle
ไม่สามารถลบ [ถูกใจ] หรือ [แสดงความเห็น] ที่ถูกโพสต์ด้วยบัญชีที่ปัจจุบันใช้งานไม่ใช้แล้ว
หากจำเป็นต้องลบหรือซ่อนต้องให้เพื่อนแต่ละท่านดำเนินการเอง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือผู้ติดตามก่อกวนบน LINE VOOM toggle

เมื่อพบโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือผู้ติดตามก่อกวนบน LINE VOOM คุณสามารถรายงานจากหน้าจอ LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
* อีกฝ่ายจะไม่ทราบว่าคุณรายงาน

ขั้นตอนการรายงานโพสต์
1. เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์ หรือ ":" บนโพสต์ที่ต้องการรายงานปัญหา
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกปัญหาที่ต้องการรายงาน > เลือกที่ "รับทราบและส่ง"


ขั้นตอนการรายงานความคิดเห็น
1. สไลด์ความคิดเห็นที่ต้องการรายงานปัญหาไปทางด้านซ้าย
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกปัญหาที่ต้องการรายงาน > เลือกที่ "รับทราบและส่ง"

ขั้นตอนการรายงานผู้ใช้
1. เลือกที่ไอคอนโปรไฟล์ของผู้ใช้ด้านซ้ายบนของโพสต์ที่ต้องการรายงานปัญหา
2. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "รายงานปัญหา"
3. เลือกปัญหาที่ต้องการรายงาน > เลือกที่ "รับทราบและส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ความแตกต่างระหว่างการบล็อคเพื่อนและการบล็อคจาก LINE VOOM toggle
เมื่อคุณบล็อคเพื่อนจะไม่สามารถรับข้อความแชท, โทร, วิดีโอคอล จากบุคคลดังกล่าวได้อีก แต่ไม่มีผลต่อ LINE VOOM

เมื่อคุณบล็อคผู้ใช้จาก LINE VOOM ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลดังกล่าวบน LINE VOOM จะหายไป แต่ไม่มีผลต่อการเป็นเพื่อนใน LINE

หากคุณเป็นเพื่อนกับบุคคลดังกล่าวใน LINE และติดตามกันและกันบน LINE VOOM แต่ต้องการบล็อคทั้งสองอย่าง กรุณาดำเนินการบล็อคเพื่อนและบล็อคจาก LINE VOOM

ตรวจสอบวิธีบล็อคเพื่อนได้ ที่นี่

ตรวจสอบวิธีบล็อคผู้ใช้จาก LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีบล็อคผู้ใช้บน LINE VOOM toggle
เมื่อบล็อคจาก LINE VOOM
- ทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถดูโพสต์และสตอรี่ของอีกฝ่ายได้อีก
- การติดตามของทั้งสองฝ่ายจะหายไป และไม่สามารถติดตามได้อีก

ขั้นตอนการบล็อค 1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ต้องการบล็อค
2. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "บล็อคจาก LINE VOOM"
3. เลือกที่ "บล็อค" > "ตกลง"

หากต้องการบล็อคผู้ใช้ที่ดูสตอรี่ของคุณ กรุณาเลือกที่ "ผู้เข้าชม" ด้านซ้ายล่างของหน้าจอเล่นสตอรี่ > "..." ด้านข้างผู้ใช้ที่ต้องการบล็อค > "บล็อคจาก LINE VOOM" > "บล็อค" > "ตกลง"

ขั้นตอนการปลดบล็อค 1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "LINE VOOM"
2. เลือกที่ "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM"
3. เลือกที่ "ปลดบล็อค" ด้านข้างผู้ใช้ที่ต้องการปลดบล็อค
4. เลือกที่ "ปลดบล็อค" > "ตกลง"

* บางครั้งระบบอาจใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผล
* กรณีที่คุณโพสต์โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" ผู้ใช้ที่คุณบล็อคบน LINE VOOM จะยังสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้หากเปิด LINE VOOM บนเว็บไซต์โดยไม่ล็อกอิน หรือเข้า LINE VOOM ด้วยบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่คุณบล็อค

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและการตั้งค่า "โพสต์"

สิ่งที่สามารถโพสต์ลง LINE VOOM ได้ toggle
คุณสามารถโพสต์สิ่งเหล่านี้ลง LINE VOOM ได้

- ข้อความ ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
- รูป, วิดีโอ รวมไม่เกิน 20 ไฟล์
- สติกเกอร์ปกติ ไม่เกิน 20 รูป
- สติกเกอร์มีเสียง, สติกเกอร์แอนิเมชัน, สติกเกอร์ป๊อปอัพ รวมไม่เกิน 1 รูป
  * ไม่สามารถโพสต์พร้อมกับสติกเกอร์ปกติได้
- ลิงก์ (URL), ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง อย่างละไม่เกิน 1 ข้อมูล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโพสต์ลง LINE VOOM toggle
คุณสามารถโพสต์ลง LINE VOOM ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > โปรไฟล์ของตนเอง > "โพสต์ LINE VOOM" > "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
- เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์" หรือ "กล้อง"

ตรวจสอบวิธีตั้งค่าขอบข่ายการแชร์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแจ้งเตือนเมื่อมีผู้กดถูกใจหรือแสดงความเห็นที่โพสต์ของคุณ toggle
เมื่อมีผู้กดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้โดยเลือกที่แท็บ "VOOM" > ตรวจสอบที่ "การแจ้งเตือน"

หากเปิดการตั้งค่า "การแจ้งเตือน LINE VOOM" เอาไว้ในการแจ้งเตือน จะสามารถตรวจสอบจากการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังหน้าโฮมของอุปกรณ์ได้เช่นกัน

ตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตอบกลับความคิดเห็น toggle
คุณสามารถตอบกลับความคิดเห็นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการตอบกลับในรายการความคิดเห็น
2. ตรวจดูว่าฟังก์ชันกล่าวถึงแสดงชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว จากนั้นกรอกข้อความตอบกลับแล้วเลือกที่ "ส่ง"
* หากต้องการใส่รูปหรือสติกเกอร์ กรุณาเลือกที่ไอคอน "กล้อง" หรือ "สติกเกอร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นที่โพสต์บน LINE VOOM หรือหน้าโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถกด "ถูกใจ" หรือ "แสดงความคิดเห็น" ที่โพสต์บน LINE VOOM หรือหน้าโปรไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM"
2. แตะค้างที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) หรือเลือกที่ "แสดงความคิดเห็น" (ไอคอนบอลลูนคำพูด) ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านขวาของโพสต์

การกดถูกใจ
คุณสามารถเลือกที่ "ถูกใจ" เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบโพสต์ดังกล่าวได้
นอกจากนี้ เมื่อแตะค้างที่ "ถูกใจ" คุณยังสามารถแสดงความรู้สึกขณะนั้นให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างง่ายดายผ่านการแสดงอารมณ์ด้วยตัวละครของ LINE 6 รูปแบบ

การแสดงความคิดเห็น
คุณสามารถลบความคิดเห็นที่โพสต์ได้โดยสไลด์ความเห็นดังกล่าวไปทางซ้าย แล้วเลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขโพสต์ toggle
คุณสามารถแก้ไขโพสต์บน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์ที่ต้องการ > "แก้ไขโพสต์"
2. แก้ไขเนื้อหา > เลือกที่ "โพสต์" ด้านขวาบน

ตรวจสอบวิธีแก้ไขรายชื่อได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE VOOM จำกัดจำนวนโพสต์ที่แสดงหรือไม่ toggle
LINE VOOM จะแสดงโพสต์เพียงจำนวนหนึ่ง
หากต้องการตรวจสอบโพสต์ทั้งหมดของใคร กรุณาเปิดหน้าโปรโฟล์ของบุคคลนั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้แท็ก toggle
ท่านสามารถใช้แท็กได้โดยการเพิ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม " # " ที่หน้าข้อความที่ต้องการโพสต์

ตัวอย่าง : #LINE
 
เมื่อกดที่แท็กแล้ว ท่านจะสามารถดูโพสต์ที่มีแท็กเดียวกันได้แบบภาพรวม

ทั้งนี้ หากโพสต์ที่ใส่แท็กไว้ตั้งค่าความเป็นส่วนเป็น "แชร์สาธารณะ" โพสต์ดังกล่าวจะแสดงผลในการค้นหาแท็กที่ให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของท่านด้วย

กรุณาทดลองใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวหากต้องการแชร์โพสต์ของท่านให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแท็กเพื่อน toggle
ท่านจะสามารถแท็กเพื่อนได้โดยการใส่เครื่องหมายแอท " @ " หน้าชื่อเพื่อนในข้อความที่จะโพสต์

ตัวอย่าง : @Brown

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ด้วยว่า ท่านได้ตั้งค่าการแชร์ให้เพื่อนคนดังกล่าวที่แท็กไปสามารถมองเห็นโพสต์ได้อยู่หรือไม่
* เพื่อนคนดังกล่าวจะไม่สามารถดูโพสต์นั้นได้ หากไม่ถูกตั้งค่าอยู่ในขอบข่ายการแชร์

เมื่อโพสต์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปหาเพื่อนคนดังกล่าวที่ถูกแท็ก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์วันเกิด (การ์ดวันเกิด) ไม่แสดง toggle
หากปิดการตั้งค่า "แสดงวันเกิด" เอาไว้ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโพสต์วันเกิดได้

คุณสามารถเปิดการตั้งค่า "แสดงวันเกิด" ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โปรไฟล์" > "วันเกิด"
3. เปิดการตั้งค่าที่ "แสดงวันเกิด"

ทั้งนี้ โพสต์วันเกิด (การ์ดวันเกิด) จะไม่แสดงบน LINE VOOM

ตรวจสอบวิธีดูการ์ดวันเกิดที่เพื่อนส่งให้คุณได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์ของ LINE VOOM คืออะไร toggle
โพสต์รีเลย์ของ LINE VOOM คือ โพสต์ LINE VOOM ที่คุณสามารถโพสต์ร่วมกับผู้ใช้คนอื่นได้ภายช่วงในเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมโพสต์รีเลย์เท่านั้นจะสามารถดูเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวได้
คุณสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้ใช้คนอื่นได้ เช่น ความทรงจำเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน, สถานที่ลับที่คุณรู้เพียงคนเดียว, เสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่

คุณสามารถสร้างโพสต์รีเลย์ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "+" ด้านล่าง > "โพสต์รีเลย์"
2. เลือกที่ไอคอน "ลูกโลก" ด้านบน > ตั้งค่า "ผู้ที่เข้าร่วมได้" , "การแจ้งเตือน" , "ระยะเวลา"
  - "ผู้ที่เข้าร่วมได้" : สามารถตั้งค่าการแชร์เป็นผู้ใช้ทั้งหมด หรือเฉพาะรายชื่อที่กำหนดเองได้
  - "การแจ้งเตือน" : หากเปิดไว้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วม
  - "ระยะเวลา" : สามารถตั้งค่าระยะเวลาการโพสต์ได้ 1 วันหรือ 7 วัน โดยผู้เข้าร่วมจะยังสามารถดูโพสต์รีเลย์บน LINE VOOM ได้แม้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว
3. กรอก "หัวข้อ"
4. เลือกที่ไอคอน "+" > กรอกเนื้อหา > เลือกที่ "เพิ่ม"
5. เลือกที่ "โพสต์"

ทั้งนี้ หากเลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์รีเลย์ที่เริ่มต้นแล้ว จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือปิดโพสต์รีเลย์ดังกล่าวได้
หรือหากต้องการลบโพสต์ทั้งหมดที่อยู่ในโพสต์รีเลย์ กรุณาเลือกที่ "ลบโพสต์" > "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในโพสต์บน LINE VOOM toggle
คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในโพสต์บน LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง" ในหน้าจอสร้างโพสต์
2. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง > เลือกที่ "เพิ่ม"
3. เลือกที่ "โพสต์"

หากไม่พบตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการเพิ่ม กรุณาค้นหาโดยกรอกชื่อสถานที่หรือที่อยู่ลงในช่องค้นหาในหน้าจอเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและการตั้งค่า "การแสดงโพสต์/การแชร์โพสต์"

วิธีซ่อนโพสต์ toggle
คุณสามารถซ่อนโพสต์ของคุณบน LINE VOOM หรือ หน้าโปรไฟล์ได้โดยตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "ส่วนตัว" ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "สาธารณะ" หรือ "ชื่อของรายชื่อ" ด้านบนหน้าจอการโพสต์
2. เลือกที่ "ส่วนตัว"
* ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าหากหน้าจอแสดงคำว่า "ส่วนตัว" อยู่แล้ว

ตรวจสอบวิธีแชร์โพสต์ให้เพื่อนเห็นเพียงบางคนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าแชร์โพสต์ให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็น toggle
เมื่อโพสต์ลง LINE VOOM หรือหน้าโปรไฟล์ คุณสามารถตั้งค่าให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็นได้โดยสร้างรายชื่อที่กำหนดเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
2. เลือกที่ "สาธารณะ" / "ชื่อของรายชื่อ" / "ส่วนตัว" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
  * ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
3. เลือกที่ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > "+สร้างรายชื่อ"
4. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มจาก "กำลังติดตาม" หรือ "ผู้ติดตาม" > เลือกที่ "ต่อไป"
5. กรอกชื่อของรายชื่อ > เลือกที่ "บันทึก"

กรณีที่สร้างรายชื่อที่กำหนดเองไว้แล้ว กรุณาเลือกรายชื่อที่ต้องการแชร์โพสต์ก่อนโพสต์

ตรวจสอบวิธีแก้ไขรายชื่อหลังโพสต์ได้ ที่นี่

ตรวจสอบวิธีซ่อนโพสต์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อเพื่อนโพสต์ลงไทม์ไลน์เราจะทราบได้อย่างไร? toggle
เมื่อมีการโพสต์ใหม่บนไทม์ไลน์ระหว่างเปิดแอพพลิเคชัน LINE สัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะปรากฏบนแถบ [ไทม์ไลน์]

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนและเลิกซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนใน "ติดตาม" บน LINE VOOM toggle
หน้า "ติดตาม" บน LINE VOOM จะแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตามอยู่ (ตรวจสอบกรณียกเว้นได้ ที่นี่)

คุณสามารถซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์ของผู้ใช้ที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "เลิกติดตาม (ชื่อบัญชี)" > "เลิกติดตาม" หรือ เลือกที่ "ซ่อนโพสต์ทั้งหมดของ (ชื่อบัญชี)" > "ซ่อน" > "ตกลง"

เมื่อซ่อนแล้ว ระบบจะลบโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้ที่คุณซ่อนออกจาก "ติดตาม" และไม่แสดงโพสต์ใหม่ของผู้ใช้คนดังกล่าวอีก
ทั้งนี้ จะไม่มีการแจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่าคุณซ่อน

* หากต้องการซ่อนโพสต์เพียงบางโพสต์ ให้เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโพสต์ > "ซ่อนโพสต์นี้" > "ตกลง"

กรณีที่ต้องการให้แสดงโพสต์ใหม่ของผู้ใช้ที่ซ่อนไว้อีกครั้ง กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเลิกซ่อนโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณซ่อนโดยเลือกที่ "เลิกติดตาม (ชื่อบัญชี)"
1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "การติดตาม"
2. เลือกที่ "กำลังติดตาม" > "ดูรายชื่อเพื่อน"
3. เลือกที่ "ติดตาม" ด้านขวาของผู้ใช้ที่ต้องการ

ขั้นตอนการเลิกซ่อนโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณซ่อนโดยเลือกที่ "ซ่อนโพสต์ทั้งหมดของ (ชื่อบัญชี)"
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "LINE VOOM"
2. เลือกที่ "บัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM"
3. เลือกที่ "แสดง" ด้านขวาของผู้ใช้ที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามแสดงใน "ติดตาม" toggle
โดยปกติ แท็บ "ติดตาม" ของ LINE VOOM จะแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตาม

ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้ที่คุณติดตามไม่เคยโพสต์เลย หรือไม่ได้โพสต์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะแสดงโพสต์ "แนะนำสำหรับคุณ" หรือ "บัญชีโปรโมท" ที่คุณไม่ได้ติดตาม

ตรวจสอบวิธีซ่อนการแนะนำบัญชีและโพสต์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้อื่นจะเห็นโพสต์ LINE VOOM ของคุณหรือไม่ toggle
คุณสามารถกำหนดขอบข่ายการแชร์โพสต์ LINE VOOM ได้โดยเลือกจาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" ในขั้นตอนก่อนโพสต์

หากต้องการจำกัดขอบข่ายการแชร์โพสต์ กรุณาสร้าง "รายชื่อที่กำหนดเอง" แล้วเลือกผู้ใช้ที่ต้องการแชร์จากผู้ที่คุณติดตาม (กำลังติดตาม) และผู้ที่ติดตามคุณ (ผู้ติดตาม)
ตรวจสอบวิธีสร้าง "รายชื่อที่กำหนดเอง" ได้ ที่นี่

นอกจากนี้ สามารถตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว" ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดูโพสต์บน LINE VOOM ของเพื่อนที่เคยดูไม่ได้ toggle
กรณีที่คุณดูโพสต์บน LINE VOOM ของเพื่อนที่เคยดูก่อนหน้านี้ไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- คุณไม่ได้ "ติดตาม" เพื่อนคนดังกล่าว
- คุณเพิ่มเพื่อนคนดังกล่าวไว้ใน "บัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM"
- คุณเพิ่มเพื่อนคนดังกล่าวไว้ใน "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM"
- เพื่อนคนดังกล่าวเพิ่มคุณไว้ใน "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM"

หากคุณเพิ่มเพื่อนไว้ใน "บัญชีที่ซ่อนจาก LINE VOOM" หรือ "บัญชีที่บล็อคจาก LINE VOOM" จะสามารถดูโพสต์บน LINE VOOM ของเพื่อนคนดังกล่าวได้อีกครั้งโดยการเลือกที่ "แสดง" หรือ "ปลดบล็อค"

* หาก "ปลดบล็อค" เพื่อนคนดังกล่าวจะเห็นโพสต์ของคุณด้วยเช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่ตั้งค่าจำกัดการแชร์เอาไว้ใน LINE VOOM ไปปรากฏบนหน้าโปรไฟล์ toggle
หน้าโปรไฟล์จะแสดงโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นส่วนตัวหรือแสดงเฉพาะบางคนด้วย
แต่โพสต์เหล่านั้นจะแสดงเฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณเองเท่านั้น

กรณีที่คุณโพสต์ LINE VOOM โดยตั้งค่าจำกัดขอบข่ายการแชร์ ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายจะไม่เห็นโพสต์ดังกล่าว
ส่วนโพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "ส่วนตัว" เอาไว้ จะแสดงให้คุณเห็นเพียงคนเดียว

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการแชร์เปิดหน้าโปรไฟล์ของคุณ จะเห็นเฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" เท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์บน LINE VOOM ที่มีไอคอนรูปคนแสดงอยู่ด้านซ้ายล่างคืออะไร toggle
ไอคอนรูปคนที่แสดงอยู่ด้านซ้ายล่างของโพสต์บน LINE VOOM มีความหมายว่าโพสต์นั้นแสดงให้เฉพาะผู้ที่เห็นไอคอนดังกล่าวดูได้เท่านั้น

คุณสามารถกำหนดขอบข่ายการแชร์โพสต์บน LINE VOOM ได้จาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณไม่ได้ติดตามแสดงในผลการค้นหาด้วยแฮชแท็ก toggle

LINE VOOM แสดงโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ให้ผู้ใช้ทุกคนมองเห็น รวมถึงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณไม่ได้ติดตามอยู่ด้วย

 

ทั้งนี้ คุณสามารถแชร์โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ให้ผู้ติดตามของคุณได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ในหน้า "ติดตาม" ของ LINE VOOM toggle
คุณสามารถซ่อนรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ในหน้า "ติดตาม" ของ LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาของ "แนะนำสำหรับคุณ" ที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ซ่อนการแนะนำบัญชี"

หากต้องการยกเลิกการซ่อนการแนะนำบัญชี กรุณาเลือกที่ "ยกเลิก"

* เมื่อซ่อนรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ระบบจะไม่แสดงเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง

ตรวจสอบวิธีซ่อนโพสต์ของเพื่อนที่คุณติดตามอยู่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนและรายงานปัญหาโฆษณาบน LINE VOOM toggle
คุณสามารถซ่อนหรือรายงานปัญหาโฆษณาที่แสดงอยู่บน LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > เลือกที่ ":" ด้านขวาบนของโฆษณา
2. เลือกที่ "ซ่อนโฆษณานี้" หรือ "รายงานปัญหาโฆษณานี้"
3. เลือกเหตุผล > เลือกที่ "X" หรือ "ย้อนกลับ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนใน LINE เข้าในรายชื่อที่กำหนดเองบน LINE VOOM toggle
คุณจะสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE เข้าในรายชื่อที่กำหนดเองบน LINE VOOM ได้ ต่อเมื่อคุณหรือเพื่อนคนดังกล่าวติดตามกันบน LINE VOOM

หากต้องการเพิ่มเพื่อนใน LINE ที่ยังไม่ได้ติดตามกันบน LINE VOOM เข้าในรายชื่อ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ติดตามเพื่อนใน LINE คนดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนการติดตามจากรายการเพื่อนหรือห้องแชท :
1) เลือกผู้ใช้จากรายการเพื่อนหรือห้องแชท
2) เลือกที่ "โพสต์ LINE VOOM" ด้านล่างหน้าจอ
3) เลือกที่ "ติดตาม" ด้านบนหน้าจอ

ขั้นตอนการติดตามจาก LINE VOOM :
1) เลือกที่แท็บ "VOOM" > "การจัดการเพื่อนและการติดตาม"
2) เลือกที่ "การติดตาม" > "ดูรายชื่อเพื่อน"
3) เลือกที่ "ติดตาม" ด้านขวาของเพื่อนที่ต้องการติดตาม

2. เพิ่มเข้าในรายชื่อที่กำหนดเอง ตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ กรณีที่อีกฝ่ายปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ติดตาม" บน LINE VOOM เอาไว้ คุณจะไม่สามารถติดตามได้

ตรวจสอบวิธีตั้งค่าการติดตามของ LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากทราบเกี่ยวกับระบบการแชร์โพสต์ของ LINE VOOM toggle
เมื่อ LINE VOOM (ไทม์ไลน์เก่า) แสดงป๊อปอัพ "จากเพื่อนสู่การติดตาม" ขึ้นมา แล้วคุณเลือกผู้ที่ต้องการติดตามจากรายการเพื่อน (ตั้งค่าติดตามครั้งแรก) ระบบจะสร้างและจัดการรายการติดตามที่แยกกับรายชื่อเพื่อนบน LINE

ดังนั้น LINE VOOM จึงแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณติดตามไม่ใช่โพสต์ของเพื่อนใน LINE และโพสต์ของคุณจะไปแสดงให้ผู้ติดตาม (ผู้ใช้ที่ติดตามคุณ) เห็น

ทั้งนี้ เมื่อคุณตั้งค่าการติดตามครั้งแรก ระบบจะสร้างรายชื่อ "เพื่อน LINE" ให้โดยอัตโนมัติอยู่ใน "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" > "รายชื่อที่กำหนดเอง" โดยจะจัดการรายชื่อดังกล่าวแยกเป็นคนละส่วนกับเพื่อนใน LINE (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่)

ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบและการตั้งค่าการแชร์โพสต์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์โพสต์ LINE VOOM ให้เพื่อนใน LINE toggle
ไทม์ไลน์เก่ามีฟังก์ชันแชร์เฉพาะ "เพื่อน" ใน LINE เท่านั้น แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น LINE VOOM ระบบจะแสดงป๊อปอัพ "จากเพื่อนสู่การติดตาม" โดยคุณต้องเลือกผู้ใช้ที่ต้องการติดตามจากรายการเพื่อน (ตั้งค่าติดตามครั้งแรก) และจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแชร์เฉพาะ "เพื่อน" ได้อีก

อย่างไรก็ตาม หากต้องการตั้งค่าให้แชร์โพสต์เฉพาะเพื่อนใน LINE คุณสามารถเลือกใช้รายชื่อ "เพื่อน LINE" ที่ระบบสร้างให้โดยอัตโนมัติตอนตั้งค่าติดตามครั้งแรกได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
2. เลือกที่ "สาธารณะ" / "ชื่อของรายชื่อ" / "ส่วนตัว" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
  * ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
3. เลือกที่ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > "เพื่อน LINE"
4. เลือกที่ "x" ด้านบนของหน้าจอ

ทั้งนี้ ระบบจะไม่อัปเดตรายชื่อ "เพื่อน LINE" ให้โดยอัตโนมัติหลังสร้าง
หากไม่ต้องการแชร์โพสต์ให้ "เพื่อน LINE" ทุกคน กรุณาลบเพื่อนที่ไม่ต้องการแชร์ออกจากรายชื่อ โดยเลือกที่ "-" > "ลบ"

หากต้องการแชร์โพสต์ให้เพื่อนใน LINE ที่เพิ่มหลังตั้งค่าติดตามครั้งแรก กรุณาติดตามเพื่อนคนดังกล่าวบน LINE VOOM แล้วเพิ่มเข้าในรายชื่อ "เพื่อน LINE" ด้วยตนเอง (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่)

กรณีที่คุณบล็อคเพื่อนบน LINE หลังตั้งค่าติดตามครั้งแรกบน LINE VOOM ระบบจะไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อ "เพื่อน LINE" ให้โดยอัตโนมัติ
หากไม่ต้องการแชร์โพสต์ให้บุคคลดังกล่าว คุณต้องบล็อคบุคคลดังกล่าวบน LINE VOOM ด้วย

ตรวจสอบวิธีบล็อคผู้ใช้บน LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขรายชื่อที่กำหนดเอง toggle
คุณสามารถแก้ไขรายชื่อที่กำหนดเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "สาธารณะ" / "ชื่อของรายชื่อ" / "ส่วนตัว" ด้านบนหน้าจอสร้างโพสต์
  * ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
2. เลือกที่ ">" ด้านขวาของ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > ">" ด้านขวาของรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
  - สามารถลบผู้ใช้ออกจากรายชื่อได้ โดยเลือกที่ "-" ด้านซ้ายของผู้ใช้ที่ต้องการลบ > "ลบ"
  - สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าในรายชื่อได้ โดยเลือกที่ "+ เพิ่มผู้ใช้" > เลือกผู้ใช้จากรายการในแท็บ "กำลังติดตาม" และ "ผู้ติดตาม" > เลือกที่ "ต่อไป"
3. เลือกที่ "บันทึก"

ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแชร์เฉพาะเพื่อนใน LINE ของไทม์ไลน์เก่าบน LINE VOOM ได้
แต่คุณสามารถตั้งค่าให้แชร์โพสต์เฉพาะเพื่อนใน LINE ได้โดยเลือกใช้รายชื่อ "เพื่อน LINE"

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากคุณโพสต์โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" ผู้ใช้ที่คุณบล็อคบน LINE VOOM จะยังสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้ในกรณีด้านล่าง
- ดู LINE VOOM ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ล็อกอิน
- ล็อกอิน LINE VOOM ด้วยบัญชี LINE อื่นที่คุณไม่ได้บล็อคเอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าให้ LINE VOOM แสดงโพสต์ตามลำดับเวลา toggle
การแสดงโพสต์บน LINE VOOM สามารถตั้งค่าได้ระหว่างแสดงตามเวลาที่โพสต์หรือตามความนิยม
คุณสามารถตั้งค่าให้ LINE VOOM แสดงโพสต์เรียงตามลำดับเวลานับจากที่โพสต์ล่าสุดได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "LINE VOOM"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "แสดงโพสต์ยอดนิยมก่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนโพสต์ที่แสดงในหน้า "แนะนำ" ของ LINE VOOM toggle
คุณสามารถซ่อนโพสต์ที่แสดงในหน้า "แนะนำ" ของ LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ ":" ด้านขวาของโพสต์แนะนำที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ไม่สนใจ" > "ซ่อน"
  * ตัวเลือก "ซ่อน" จะแสดงตอนดำเนินการเป็นครั้งแรกเท่านั้น

ตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีซ่อนบัญชี "แนะนำสำหรับคุณ" ในหน้า "ติดตาม" ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันสตอรี่

สตอรี่คืออะไร toggle

สตอรี่ คือฟังก์ชันที่ให้คุณสามารถเก็บช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาแสดงได้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สามารถโพสต์ลงในสตอรี่ได้มีดังต่อไปนี้

- วิดีโอ (ความยาวไม่เกิน 15 วินาที)
- รูปภาพ (1 รูปเท่านั้น)

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโพสต์สตอรี่ตอนเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ เช่น รูปโปรไฟล์, รูปหน้าปก ได้อีกด้วย


ตรวจสอบเกี่ยวกับขอบข่ายการแชร์สตอรี่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโพสต์สตอรี่ toggle
คุณสามารถเปิดหน้าจอโพสต์สตอรี่ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "กล้องถ่ายรูป" ด้านบนหน้าจอ
- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอนของคุณเองด้านบนหน้าจอ > "สตอรี่"
- เลือกที่ "เพิ่มสตอรี่" ด้านล่างหน้าจอเล่นสตอรี่ที่คุณโพสต์

เมื่อเปิดหน้าจอโพสต์สตอรี่แล้ว กรุณาตรวจสอบวิธีโพสต์เนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการโพสต์รูป 1. เลือกที่ "รูปภาพ" จากรายการด้านขวา
2. ถ่ายรูป > เลือกที่ "ใช้รูปภาพ"
3. ปรับแต่งตามต้องการโดยเลือกที่ไอคอนต่างๆ ด้านบน
4. เลือกตั้งค่าการแชร์ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

ขั้นตอนการโพสต์วิดีโอ 1. เลือกที่ "วิดีโอ" จากรายการด้านขวา
2. ถ่ายวิดีโอ > เลือกที่ "ใช้วิดีโอ"
3. ปรับแต่งตามต้องการโดยเลือกที่ไอคอนต่างๆ ด้านบน
  * สามารถตัดช่วงเวลาของวิดีโอที่ต้องการให้แสดงได้โดยเลือกที่ไอคอน "กรรไกร"
4. เลือกตั้งค่าการแชร์ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"
  * สามารถโพสต์วิดีโอได้ยาวไม่เกิน 15 วินาที

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีกดถูกใจหรือส่งข้อความไปที่สตอรี่ toggle

คุณสามารถกด "ถูกใจ" หรือส่งข้อความไปที่สตอรี่ของผู้ใช้อื่นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกสตอรี่ที่ต้องการ
2. เลือกที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) ด้านล่างหน้าจอสตอรี่ หรือพิมพ์ข้อความแล้วส่ง

  * สามารถเลือกส่งอิโมจิแสดงอารมณ์รูปแบบอื่นๆ ได้โดยแตะค้างที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) > เลือกที่อิโมจิที่ต้องการส่ง


การกดถูกใจ
คุณสามารถกด "ถูกใจ" เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณสนใจสตอรี่ดังกล่าวได้
ผู้ที่สามารถตรวจสอบการกดถูกใจได้ มีเพียงผู้กด "ถูกใจ" และผู้โพสต์สตอรี่เท่านั้น

การส่งข้อความ
หากคุณเป็นเพื่อนกับผู้โพสต์สตอรี่ จะสามารถส่งข้อความเพื่อบอกความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่นั้นได้
ข้อความที่คุณส่งจะไปปรากฏที่ห้องแชทของคุณกับเพื่อนผู้โพสต์สตอรี่
สามารถลบข้อความที่ส่งไปได้จากในห้องแชทเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้ว toggle
คุณไม่สามารถแก้ไขสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วได้
หากเป็นสตอรี่ที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน กรุณาลบแล้วโพสต์ใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการลบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง
1. เปิดสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้ว
2. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "ลบ" > "ลบ"
* กรณีที่โพสต์ไว้หลายสตอรี่ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนในระหว่างที่สตอรี่ที่ต้องการลบแสดงอยู่

ขั้นตอนการลบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมง
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอนของคุณเองด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "โพสต์ LINE VOOM" > "รูป & วิดีโอ"
3. เลือกที่ "สตอรี่ในอดีต" > เลือกสตอรี่ที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "ลบ" > "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้อื่นสามารถดูสตอรี่ที่คุณโพสต์ได้หรือไม่ toggle
สตอรี่จะแสดงบน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ คุณสามารถกำหนดขอบข่ายได้โดยเลือกจาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" ในขั้นตอนก่อนโพสต์

หากต้องการจำกัดขอบข่ายการแชร์โพสต์ กรุณาสร้าง "รายชื่อที่กำหนดเอง" แล้วเลือกผู้ใช้ที่ต้องการแชร์จากผู้ที่คุณติดตาม (กำลังติดตาม) และผู้ที่ติดตามคุณ (ผู้ติดตาม)
ตรวจสอบวิธีการสร้าง "รายชื่อที่กำหนดเอง" ได้ ที่นี่

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบผู้เข้าชมหรือผู้กดถูกใจสตอรี่ toggle
คุณสามารถตรวจสอบผู้เข้าชมหรือผู้กดถูกใจสตอรี่ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "ผู้เข้าชม" หรือ "ถูกใจ" ด้านล่างหน้าจอเล่นสตอรี่ที่คุณโพสต์
2. ตรวจสอบรายการ "ผู้เข้าชม" หรือ "ถูกใจ" ที่ปรากฏ

สำหรับสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมง คุณสามารถตรวจสอบรายการผู้กดถูกใจและจำนวนผู้เข้าชมได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบรายการผู้เข้าชมได้

สามารถดูวิธีตรวจสอบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมงได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าแชร์สตอรี่ให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็น toggle

ตอนโพสต์สตอรี่ คุณสามารถตั้งค่าให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็นได้ เช่น ใช้วิธีสร้างรายชื่อที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างรายชื่อที่กำหนดเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. เลือกที่ "สาธารณะ" / "ชื่อของรายชื่อ" ด้านล่างหน้าจอแก้ไขก่อนโพสต์สตอรี่
2. เลือกที่ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > "+สร้างรายชื่อ"
3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มจาก "กำลังติดตาม" หรือ "ผู้ติดตาม" > "ต่อไป"
4. กรอกชื่อของรายชื่อ > เลือกที่ "บันทึก"

กรณีที่สร้างรายชื่อที่กำหนดเองไว้แล้ว กรุณาเลือกรายชื่อที่ต้องการแชร์โพสต์ก่อนโพสต์

หมายเหตุ :
* ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป
* นอกจากการโพสต์สตอรี่ การตั้งค่านี้จะมีผลกับโพสต์บน LINE VOOM ด้วยเช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนสตอรี่ของผู้ใช้บางคนไม่ให้แสดงใน "ติดตาม" ของ LINE VOOM toggle

ไม่สามารถซ่อนเฉพาะสตอรี่ได้


กรณีที่ต้องการซ่อนสตอรี่และโพสต์ LINE VOOM ทั้งหมดของผู้ใช้ที่แสดงอยู่ใน "ติดตาม" กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมง toggle
คุณสามารถตรวจสอบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมงได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอนของคุณเองด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "โพสต์ LINE VOOM" ด้านล่างหน้าจอ
3. เลือกที่ "รูป & วิดีโอ" > "สตอรี่ในอดีต"
4. เลือกสตอรี่ที่ต้องการตรวจสอบ

สตอรี่ที่บันทึกอยู่ใน "สตอรี่ในอดีต" จะแสดงให้คุณเห็นเท่านั้น ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถดูได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM เมื่อมีการกดถูกใจสตอรี่ toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM เมื่อมีการกดถูกใจสตอรี่ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "LINE VOOM"
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน LINE VOOM"
3. เลือกที่ "การถูกใจสตอรี่"
4. เลือกผู้ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนเพื่อเปิด หรือเลือกปิด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดไม่ให้โพสต์สตอรี่เมื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก toggle
เมื่อคุณเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้อัตโนมัติ

หากต้องการปิดการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอเปลี่ยนรูป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แนะนำ/ติดตาม

ต้องการซ่อน "แนะนำ" ไม่ให้แสดงบน LINE VOOM ของตัวเอง toggle
ไม่สามารถซ่อนหรือลบ "แนะนำ" บน LINE VOOM ได้

ตรวจสอบวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการติดตาม เช่นปิดไม่ให้ผู้อื่นติดตามได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"แนะนำ" คืออะไร toggle
"แนะนำ" คือหน้าที่แสดงวิดีโอยอดนิยม หรือวิดีโอที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน

ระบบจะแนะนำโดยอ้างอิงจากโพสต์บน LINE VOOM ที่คุณเลือกดู, กดถูกใจ, แสดงความคิดเห็น เป็นต้น
หากคุณไม่เคยดำเนินการข้างต้น หรือไม่ยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้ ระบบจะประเมินข้อมูลของคุณ เช่นเพศและวัย แล้วแสดงโพสต์ที่มีผู้ใช้กลุ่มเดียวกันกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ตรวจสอบเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ได้ ที่นี่

* เมื่อเลือกที่ไอคอน "ค้นหา" ด้านบน LINE VOOM ระบบจะแสดงวิดีโอหรือรูปภาพที่แนะนำด้วยเกณฑ์เดียวกันขึ้นมา

คุณสามารถกดติดตามผู้ใช้ที่ถูกใจใน "แนะนำ" ได้ ตามขั้นตอนด้านล่าง
เมื่อติดตามแล้ว จะสามารถดูคอนเทนต์ของผู้ใช้ดังกล่าวที่แสดงใน "แนะนำ" ได้จากแท็บ "ติดตาม"

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > "แนะนำ"
2. เลือกที่ "ติดตาม" บนโพสต์ที่คุณถูกใจในแท็บ "แนะนำ" หรือเลือกที่โพสต์แล้วเลือกที่ "ติดตาม" ด้านล่าง

ตรวจสอบเกี่ยวกับการติดตามได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกณฑ์การแสดงคอนเทนต์ใน "แนะนำ" toggle
"แนะนำ" จะแสดงวิดีโอที่โพสต์บน LINE VOOM โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ
คุณสามารถดูเนื้อหาของโพสต์จากแท็บ "ติดตาม" ได้เช่นกัน
แต่โพสต์ที่ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจากสาธารณะจะไม่แสดงใน "แนะนำ"

ตรวจสอบเกี่ยวกับ "แนะนำ" ได้ ที่นี่

LINE VOOM จัดพื้นที่รวบรวมโพสต์แนะนำเอาไว้ ซึ่งจะแสดงโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณไม่ได้ติดตามด้วย
คุณสามารถติดตามผู้ใช้ที่โพสต์วิดีโอที่คุณชื่นชอบได้จากตรงนี้

ตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่าการติดตาม เช่นปิดไม่ให้ผู้อื่นติดตามได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการติดตาม toggle
คุณสามารถตั้งค่าการติดตามได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "LINE VOOM"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการติดตาม"
3. เปิด-ปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ติดตาม" หรือ "แสดงข้อมูลการติดตาม"

กรณีเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ติดตาม"
เมื่อผู้ใช้อื่นมาติดตามคุณ จะสามารถดูโพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" ของคุณได้
นอกจากนี้ บัญชี LINE ของคุณจะไปแสดงในรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ของผู้ใช้อื่น

กรณีเปิดการตั้งค่า "แสดงข้อมูลการติดตาม"
ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามคุณ จะสามารถดูรายชื่อผู้ที่คุณติดตามและผู้ที่ติดตามคุณอยู่ได้
นอกจากนี้ ระบบจะแสดงผู้ใช้ที่คุณติดตามและผู้ใช้ที่ติดตามคุณอยู่ในรายการ "แนะนำสำหรับคุณ" ของผู้ที่คุณติดตามหรือผู้ที่ติดตามคุณอยู่คนอื่นด้วย

* ผู้ใช้ที่ติดตามคุณก่อนเปลี่ยนการตั้งค่า "อนุญาตให้ติดตาม" หรือ "แสดงข้อมูลการติดตาม" จะไม่หายไปแม้คุณปิดการตั้งค่าในภายหลัง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การติดตามคืออะไร toggle
การติดตามคือฟังก์ชันหนึ่งของ LINE VOOM

คุณสามารถติดตามผู้ใช้ที่ชื่นชอบเพื่อดูโพสต์สาธารณะของผู้ใช้ดังกล่าวได้

โดยเลือกที่ "ติดตาม" ซึ่งจะแสดงอยู่ทางขวาของโพสต์สาธารณะที่ผู้โพสต์เปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ติดตาม" เอาไว้

คุณสามารถติดตามผู้ใช้อื่นได้สูงสุด 5,000 คน
ผู้ใช้อื่นสามารถติดตามคุณ (ผู้ติดตาม) ได้สูงสุด 100,000,000 คน

การติดตามเป็นคนละส่วนกับการเพิ่มเพื่อนใน LINE จึงไม่สามารถส่งข้อความแชทหากันได้

เมื่อติดตามแล้ว คุณจะสามารถดู, กดถูกใจ, แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้ใช้ดังกล่าวได้

ตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่าการติดตามได้ ที่นี่

ตรวจสอบเกี่ยวกับรายชื่อการติดตามได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อการติดตามคืออะไร toggle
รายชื่อการติดตาม คือรายชื่อของผู้ใช้ที่คุณติดตาม (กำลังติดตาม) และผู้ใช้ที่ติดตามคุณ (ผู้ติดตาม)
คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อการติดตามได้ โดยเลือกที่แท็บ "VOOM" > "การจัดการเพื่อนและการติดตาม"

หากต้องการเลิกติดตาม ให้เลือกที่แท็บ "กำลังติดตาม" > "กำลังติดตาม" ข้างชื่อผู้ใช้ > "เลิกติดตาม"

หากต้องการยกเลิกการติดตามของผู้ใช้ที่ติดตามคุณ (ผู้ติดตาม) ให้เลือกที่แท็บ "ผู้ติดตาม" > ":" ข้างชื่อผู้ใช้ > "ลบ"

* แม้ลบผู้ติดตามแล้ว ผู้ใช้ดังกล่าวก็ยังสามารถติดตามคุณอีกครั้งได้ หากไม่ต้องการให้อีกฝ่ายติดตามคุณได้อีก กรุณาบล็อคผู้ใช้ดังกล่าวจาก LINE VOOM (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่)

ตรวจสอบวิธีรายงานผู้ติดตามที่สร้างความรบกวนได้ ที่นี่
ตรวจสอบวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการติดตาม เช่นปิดไม่ให้ผู้อื่นติดตามได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP