LINE

ระบบความปลอดภัยไทม์ไลน์/หน้าหลัก

ตั้งค่าแชร์หรือซ่อนโพสต์ได้อย่างไร toggle

หากต้องการซ่อนเนื้อหาที่โพสต์ในหน้าไทม์ไลน์หรือหน้าหลัก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างนี้

 

วิธีการตั้งค่าการซ่อนขณะโพสต์ (LINE เวอร์ชัน 6.6 ขึ้นไป)

1. เลือกที่ "เพื่อน" ที่แสดงอยู่ส่วนบนของหน้าจอเขียนโพสต์ (หรือเลือกที่ "สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว")

2. เลือกที่ไอคอนรูป " > " ที่อยู่ด้านข้าง "เพื่อน" ในหน้าจอตั้งค่าการแชร์โพสต์

3. เลือกปุ่ม "ไม่แชร์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลดังกล่าว

4. เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้ผู้อื่นเห็นโพสต์ของท่านได้นอกจากตนเองโดยการตั้งค่าการแชร์เป็น "ส่วนตัว"

 

{IMAGES1}

 

วิธีการตั้งค่าซ่อนจากเมนูการ "ตั้งค่า"

1. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์" > "การแชร์โพสต์"

2. เลือกปุ่ม "ไม่แชร์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลดังกล่าว

3. เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

 

เมื่อตั้งค่าซ่อนแล้ว โพสต์ของท่านจะไม่แสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นอีกต่อไป

กรณีที่ต้องการให้โพสต์ของท่านแชร์ให้อีกฝ่ายเห็นอีกครั้ง กรุณา "ยกเลิก" เพื่อตั้งค่ากลับไปที่ "แชร์" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. จากหน้าเมนูตั้งค่าการแชร์โพสต์ เลือกที่แถบ "ไม่แชร์โพสต์" > เลือกที่ปุ่ม "ยกเลิก" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลดังกล่าว

2. เลือกที่ "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

 

{IMAGES2}

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าแชร์โพสต์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนเห็นได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถแชร์โพสต์ของท่านให้เห็นเฉพาะเพื่อนบางคนเห็นได้โดยการตั้งค่าแชร์เป็น "กลุ่ม" หรือแชร์ด้วย "รายการแชร์" ที่สร้างขึ้นมาได้

หมายเหตุ :
หากตั้งค่าการแชร์โพสต์ของเพื่อนเป็น "ซ่อน" เอาไว้ ท่านจะไม่สามารถแชร์โพสต์ของท่านให้เพื่อนคนดังกล่าวเห็นได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเพิ่มอีกฝ่ายลงใน "รายการแชร์" ได้
กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า "การแชร์โพสต์" ให้เป็น "แชร์" เพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง


ท่านสามารถสร้างรายการแชร์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "เพื่อน" ที่แสดงอยู่ส่วนบนของหน้าจอเขียนโพสต์ (หรือเลือกที่ "สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว")

ขั้นตอนหลังจากนี้จะแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของแต่ละท่าน หากมีการสร้าง "รายการแชร์" เอาไว้

- กรณีที่ไม่มีรายการแชร์สร้างเอาไว้
2. เลือกที่ "+ เพิ่ม"
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในรายการแชร์จากรายชื่อเพื่อนหรือกลุ่ม
4. กรอกชื่อที่ต้องการตั้งใน "รายการแชร์ใหม่" > เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

{IMAGES1}

- กรณีที่มีรายการแชร์สร้างเอาไว้
2. เลือกที่ "รายการแชร์" ที่ต้องการแสดงให้เห็นโพสต์ดังกล่าว
3. เลือก "ตกลง" ที่ด้านขวาบน
 
{IMAGES2}

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าไม่ให้คนที่จะเป็น toggle
เมื่อท่านเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่ ระบบจะตั้งค่าให้เพื่อนคนนั้นเห็นการแชร์การโพสต์ไทม์ไลน์และหน้าหลักให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กรุณาตรวจสอบขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "ไทม์ไลน์"
2. ปิดการตั้งค่าของ "อนุญาตเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนบนไทม์ไลน์ toggle
โพสต์ของเพื่อนท่านจะแสดงบนไทม์ไลน์ของท่าน

กรณีที่ไม่ต้องการให้โพสต์ของเพื่อนบางคนแสดงขึ้นมา กรุณาตั้งค่าซ่อนโพสต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่สัญลักษณ์รูป " V " ที่อยู่ตรงโพสต์ของเพื่อนที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ซ่อนโพสต์จากผู้โพสต์คนนี้หรือไม่" > "ตกลง"

- โพสต์ของเพื่อนที่ตั้งค่าซ่อนจะถูกลบออกจากไทม์ไลน์ทั้งหมด และโพสต์ใหม่หลังจากการตั้งค่าซ่อนก็จะไม่แสดงบนไทม์ไลน์ของท่านเช่นกัน
- การตั้งค่า "ซ่อน" บนไทม์ไลน์จะไม่มีการแจ้งเตือนให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ
- กรณีที่ต้องการให้โพสต์ของเพื่อนที่ซ่อนเอาไว้แสดงขึ้นมาอีกครั้ง กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "ไทม์ไลน์" > "รายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์" > เลือก "แสดง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คนอื่นจะดูไทม์ไลน์ของเราได้หรือไม่ toggle
ข้อมูลในไทม์ไลน์จะแชร์ถึงกันได้ก็ต่อเมื่อเป็น "เพื่อน" กันแล้วเท่านั้น โดยข้อมูลบนไทม์ไลน์จะไม่แสดงให้อีกฝ่ายเห็นในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เพิ่มเป็น "เพื่อน" อยู่เพียงฝ่ายเดียว
* กรณีที่ "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว" เป็น "แชร์สาธารณะ" ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับท่านจะสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้

กรณีที่ไม่อยากแชร์ไทม์ไลน์ให้กับบุคคลที่เป็นเพื่อนกันในอยู่แล้วใน LINE เห็น กรุณาตั้งค่าที่ "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"

ทั้งนี้ หากไม่ต้องการแชร์ไทม์ไลน์กับบุคคลที่จะเพิ่มเป็น "เพื่อน" นับจากนี้ไป กรุณาปิดการตั้งค่าที่ "อนุญาตเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เหตุใดไทม์ไลน์ของ [เพื่อน] จึงไม่ปรากฏให้เห็น? toggle
กรณีที่ไทม์ไลน์ของ [เพื่อน] ไม่ปรากฏขึ้นมา อาจเกิดจากสาเหตุบางดังต่อไปนี้

⋅[บล็อค] เพื่อนอยู่
⋅ถูกเพื่อน [บล็อค] อยู่
⋅เพื่อนถูกบันทึกอยู่ใน [รายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์]
⋅เพื่อนตั้งค่า [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว] เพื่อซ่อนตัวเอง
 ※กรณีที่เราสร้างบัญชีใหม่ กรุณาขอให้เพื่อนตรวจสอบการตั้งค่า [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว] ของเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่

กรณีที่ตั้งค่า [บล็อค] เพื่อนหรือ [รายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์] ตั้งค่าเพื่อนเอาไว้ ท่านสามารถเห็นไทม์ไลน์ของเพื่อนคนนั้นได้หลังจาก [ยกเลิกการบล็อค] หรือ [ยกเลิกการซ่อน] เรียบร้อยแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่ตั้งค่าจำกัดการแชร์ในไทม์ไลน์แสดงขึ้นมาบนหน้าหลัก toggle
ภายในหน้าหลักจะแสดงโพสต์ที่ตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนบางคน รวมไปถึงโพสต์ที่ตั้งค่าให้เห็นเฉพาะตนเองด้วย แต่เนื้อหาดังกล่าวจะแสดงเฉพาะบนสมาร์ทโฟนของท่านเองเท่านั้น

หากท่านระบุการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ในไทม์ไลน์ เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้กับเพื่อนที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการแชร์ และผู้ที่ตั้งค่า "ซ่อน" ไทม์ไลน์เอาไว้

อย่างไรก็ตาม โพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "ส่วนตัว" เอาไว้ จะไม่แสดงให้ผู้อื่นนอกจากตัวท่านเองเห็น

ทั้งนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น "แชร์สาธารณะ" ให้กับผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของท่าน หรือเพื่อนที่ท่านตั้งค่าซ่อนไทม์ไลน์เอาไว้เมื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของท่าน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP