LINE

การลบบัญชี

เพื่อนบอกว่าเห็นบัญชีของฉันหลายบัญชี toggle

หากคุณลงทะเบียน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยที่ไม่ได้ลบบัญชีที่เคยใช้งานในอุปกรณ์เดิม จะทำให้บัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นมาหลายบัญชี


กรณีที่อุปกรณ์เดิมใช้งานไม่ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เพื่อนของคุณบล็อคบัญชีเดิมของคุณแทน

 

กรุณาตรวจสอบวิธีการบล็อคได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

 

ระบบและวิธีการบล็อคเพื่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบบัญชี toggle
คุณสามารถลบบัญชี LINE ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* บัญชี LINE จะไม่ถูกลบเพียงแค่ถอนการติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน LINE

ข้อควรทราบ
1. หากลบบัญชีแล้วข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ LINE ทั้งหมด เช่น สติกเกอร์หรือเหรียญที่เคยซื้อ, หมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่มแชท, ประวัติการแชท, แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ LINE ต่างๆ (เช่น LINE GAME, LINE PLAY) จะถูกลบไปด้วยเช่นกัน
2. คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้อีกแม้จะมีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเอาไว้ก็ตาม
3. เมื่อลบบัญชีแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเดิมและโอนย้ายข้อมูลบัญชีเดิมกลับคืนมาได้แม้จะติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง
4. กรณีที่สมัครใช้งาน Rabbit LINE Pay เอาไว้ คุณจำเป็นต้องยกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ก่อนจะลบบัญชี กรุณาตรวจสอบวิธีการยกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ที่นี่

วิธีการลบบัญชี
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกปุ่ม "ลบบัญชี" ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ > "ต่อไป"
3. ตรวจสอบและยินยอมในข้อควรทราบแต่ละหัวข้อ จากนั้นเลือกที่ "ลบบัญชี" > "ลบ"

ไปที่หน้าลบบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้บัญชีที่ลบไปแล้วกลับมา toggle
ไม่สามารถกู้บัญชี LINE ที่ลบไปแล้วกลับคืนมาได้

เมื่อลบบัญชี ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมด เช่น สติกเกอร์ที่ซื้อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ประวัติการแชท, ข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ (LINE GAME, LINE PLAY, ฯลฯ)

ทั้งนี้ LINE ID ของบัญชีที่ลบไปแล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สาเหตุที่ยังมีบัญชีอยู่แม้ลบแอปพลิเคชันไปแล้ว toggle
คุณไม่สามารถลบบัญชีได้โดยดำเนินการเพียงลบหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

หากต้องการลบบัญชี กรุณายืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์และหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับบัญชีที่ต้องการลบ หรือโอนย้ายข้อมูลบัญชีที่เคยใช้งานแล้วจึงดำเนินการลบบัญชี

- วิธีลบบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบบัญชีด้วยตนเองไม่ได้ toggle
หากคุณไม่สามารถลบบัญชีด้วยตนเองได้จากสาเหตุบางประการ เช่น ไม่สามารถล็อกอินได้ คุณยังสามารถลบบัญชีดังกล่าวผ่านระบบการทำงานของ LINE ได้

* โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดเมื่อคุณลบบัญชี เช่น สติกเกอร์ที่ซื้อ, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ (LINE GAME, LINE PLAY, ฯลฯ) และจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้

กรณีที่ยังสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนในบัญชี LINE ที่ต้องการลบได้
คุณสามารถลบบัญชีได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- สร้างบัญชี LINE ใหม่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับบัญชีที่ต้องการลบ
- นำหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook เดียวกับบัญชีที่ต้องการลบไปลงทะเบียนในบัญชี LINE อื่น

ทั้งนี้ หากบัญชีที่คุณต้องการลบลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook คุณต้องลงทะเบียนทั้งหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook ในบัญชีใหม่ด้วยเช่นกัน

หากคุณไม่มีความประสงค์จะใช้งาน LINE ต่อ เมื่อดำเนินการข้างต้นแล้ว กรุณาลบบัญชีดังกล่าว
ตรวจสอบวิธีลบบัญชีได้ ที่นี่

กรณีที่ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนในบัญชี LINE ที่ต้องการลบได้
คุณสามารถลบบัญชีด้วยตนเองได้หากครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. มีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานบัญชี LINE ที่ต้องการลบอยู่กับตัว
2. ยังไม่ได้ถอนการติดตั้ง LINE จากอุปกรณ์ในข้อ 1.
3. ไม่ได้ใช้งานบัญชี LINE ใหม่บนอุปกรณ์ในข้อ 1.
4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ในข้อ 1. ได้
  * หากยกเลิกสัญญาใช้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว กรุณาเชื่อมต่อ Wi-Fi แทน

กรุณาเปิดแอปพลิเคชัน LINE ขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วดำเนินการลบบัญชี
ตรวจสอบวิธีลบบัญชีได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP