LINE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลผู้ใช้คืออะไร toggle
การใช้ข้อมูลผู้ใช้ คือ การขอความร่วมมือจากผู้ใช้ในการให้ความยินยอมต่อการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลิงก์ด้านล่าง
 
LINE ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ทุกท่าน และจะนำไปอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลของผู้ใช้ที่ LINE จะนำไปใช้งานใหม่เพื่อนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงบริการคืออะไร toggle
ข้อมูลใหม่ที่ทางบริษัทจะนำไปใช้งานมีดังต่อไปนี้
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับเพื่อน
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น เพื่อนที่แชท, วันและเวลาที่รับส่งแชท, การอ่านข้อความแล้ว, รูปแบบข้อมูล, การใช้ฟังก์ชันยกเลิกข้อความ, การเข้าถึง URL เป็นต้น
 
ทั้งนี้ โปรดวางใจได้ว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาในการแชท, รูปภาพและวิดีโอ, เนื้อหาในการโทรของคุณกับเพื่อน
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับบัญชีทางการ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการแชท (ข้อความแชท, รูปภาพ, วิดีโอ) แต่ตามข้อกำหนดของ LINE จะไม่มีการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้งาน เช่น ข้อมูลการแชทกับบัญชีทางการบางหน่วยงาน เช่น การเงิน, การเมือง, หน่วยงานเกี่ยวกับรัฐ, โรงพยาบาล ฯลฯ ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ)
 
ข้อมูลบนไทม์ไลน์
ข้อความที่โพสต์, วันและเวลาที่โพสต์, รูปแบบของข้อมูล, สติกเกอร์ในช่องแสดงความคิดเห็น, เวลาและจำนวนครั้งที่มีการเปิดดู ฯลฯ แต่โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เอาไว้เป็น "ส่วนตัว" จะอยู่นอกเหนือการนำไปใช้งาน
 
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น การบันทึก, การแชร์, การใช้งานเบราว์เซอร์ของแอปพลิเคชัน LINE
กรณีที่ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกหรือแชร์ในห้องแชท จะมีการเก็บรูปแบบข้อมูลหรือวันและเวลาที่ดูข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด URL หรือ URL ต้นทางที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 
บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานเพื่อการนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำเป็นต้องยินยอมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาบริการหรือไม่ toggle
หากยินยอมข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลต่อการพัฒนาบริการสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือในการยินยอมข้อตกลงดังกล่าว

เมื่อยินยอมข้อตกลงดังกล่าวแล้ว การพัฒนาบริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
การป้องกันการใช้บริการอย่างผิดวิธี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมก่อกวนหรือการโจรกรรมบัญชี

ช่วยพัฒนาบริการของบริษัทให้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลในการคิดค้นพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเป็นแปลงดีไซน์หน้าจอให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์การบริการให้เหมาะสม
- ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้หรือการโฆษณา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนแปลงการยินยอมสำหรับการให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > เลือกเปิดที่ "ข้อมูลห้องแชท"
3. เลือกเกี่ยวกับการยินยอมในหน้าแสดงความยินยอม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คืออะไร toggle
"การเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คือ การตั้งค่าเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กรณีที่เพื่อนใน LINE ใช้งานแอปพลิเคชันภายนอก (แอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นนอกจาก LINE Corporation) แล้วแอปพลิเคชันดังกล่าวต้องการเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณภายใน LINE

หากตั้งค่าอนุญาตเอาไว้ แอปพลิเคชันภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณใน LINE ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันภายนอกจะนำข้อมูลที่เข้าถึงได้ไปใช้ในการเชิญเพื่อนหรือจัดอันดับชื่อต่างๆ
* ข้อมูลโปรไฟล์ หมายถึง ชื่อ, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อความสถานะใน LINE และหมายเลขระบุภายในที่ LINE กำหนด (หมายเลขเฉพาะที่ LINE เป็นผู้กำหนดให้แต่ละบัญชีผู้ใช้งาน)

กรณีที่เป็น LINE Game หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE จะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ LINE เพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก"

คุณสามารถตั้งค่าได้ตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
- อนุญาตเสมอ
ตั้งค่าอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้เสมอ

- อนุญาตเฉพาะผู้อยู่ในรายชื่อเพื่อน
ตั้งค่าอนุญาตให้เฉพาะเพื่อนบน LINE เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้

- ไม่อนุญาต
ตั้งค่าไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่นำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชท toggle
ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชทมีดังต่อไปนี้

คอนเทนต์เกี่ยวกับข้อมูลหรือการโฆษณา
ข้อมูลคอนเทนต์จะแสดงตามผลการคาดเดาและจัดประเภทข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้ที่ระบบประมวลผลโดยอัตโนมัติจากข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้ผู้ใช้บริการ*

* ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้
- ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ, เพศ, ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน, ระบบปฏิบัติการ, ID โฆษณา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น IP Address
- ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน, สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด, โฆษณาที่ดูหรือคลิก
- ข้อมูลตำแหน่งที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการโดยสังเขปและข้อมูลพยากรณ์อากาศของพื้นที่ดังกล่าว (ไม่ใช่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยละเอียด)

คุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP