LINE

ระบบการทำงานของบัญชีทางการ

บัญชีทางการคืออะไร toggle
บัญชีทางการ คือบริการส่งของมูลสำหรับกิจการหรือผู้มีชื่อเสียง

หากเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน คุณจะสามารถสอบถามข้อมูลผ่านแชท หรือรับบริการเพิ่มความสะดวกต่างๆ ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > "บัญชีทางการ"
2. เลือกที่ไอคอน "บัญชีทางการ" ด้านขวาบน > เลือกบัญชีทางการจากหน้า "บัญชีทางการ" หรือค้นหาแล้วเลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

* ID ของบัญชีทางการจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "มีการเข้าสู่ระบบ / ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LINE เวอร์ชัน PC หรือ iPad" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ LINE สำหรับ PC หรือ LINE สำหรับ iPad

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
การล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านผิดพลาด เนื่องจากรหัสผ่านไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนคู่กับอีเมลแอดเดรส

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ"
ระบบจะส่งข้อความแจ้ง เมื่อคุณล็อกอินด้วยวิธีการต่อไปนี้
- อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
- QR Code
- วิธีปลดล็อคของอุปกรณ์

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว หมายความว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ หากปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เอาไว้ จะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC หรือ iPad ได้แม้กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านถูกต้องก็ตาม
* คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" toggle
คุณอาจได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" เมื่อพยายามล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC เวอร์ชันเก่า

หากได้รับข้อความดังกล่าว คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้

กรณีที่คุณเป็นผู้ล็อกอิน
กรุณาอัปเดต LINE สำหรับ PC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอิน
กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินโดยไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชีหรือล็อกอินด้วยข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE

สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE และบริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE ได้ตามวิธีการใน หน้าช่วยเหลือนี้

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวในกรณีที่มีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แต่ได้รับข้อความดังกล่าว อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ผู้อื่นกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจ
- บุคคลที่สามลักลอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาดแม้ถูกสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ....ที่...." toggle
กรณีที่ผู้ใช้เคยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 เมื่อล็อกอินที่เว็บไซต์อื่นด้วย SSO *1 ระบบของ LINE Official Account จะส่งข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน SSO มาถึงคุณ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบ

กรณีที่พบว่ามีการแจ้งเตือนล็อกอิน SSO โดยไม่ทราบที่มาชัดเจน กรุณาล็อกเอาท์โดยการเลือกที่ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในข้อความ

ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 ระบบจะส่งการแจ้งเตือนการล็อกอินแบบทั่วไป

การแจ้งเตือนล็อกอิน SSO มีดังต่อไปนี้

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินสำเร็จ

มีการเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address : {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
- ออกจากระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินไม่สำเร็จ

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address: {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่าน​​ของคุณ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

หมายเหตุ:
*1 SSO (Single Sign On) คือฟังก์ชันการลดขั้นตอนการกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ใช้งานครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลที่เคยล็อกอินผ่านเว็บไซต์อื่นก่อนหน้านี้
*2 บางกรณีอาจมีการย่อข้อความแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP