LINE

เกี่ยวกับ Keep

Keep คืออะไร toggle

Keep คือบริการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ส่วนตัวที่คุณสามารถบันทึกคอนเทนต์ต่างๆ ได้ เช่น บทสนทนาในห้องแชท (ข้อความ), รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความเสียง ฯลฯ และสามารถแชร์คอนเทนต์ที่บันทึกไว้ให้เพื่อนได้อย่างง่ายดายจากหน้า Keep

คอนเทนต์ที่บันทึกใน Keep สามารถตรวจสอบได้จาก "Keep" ด้านข้างชื่อตนเองที่แท็บ "หน้าหลัก

 

ช่องทางอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน Keep เลือก ที่นี่
ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep เลือก ที่นี่

สามารถจัดการคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้อย่างง่ายดายจากหน้า Keep 

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับ Keep Memo ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep toggle
สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Keep ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
ยกเว้นไฟล์ที่มีขนาดเกิน 50 MB จะมีระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 30 วัน
ในหน้าแสดงรายการ ระบบจะแสดงเครื่องหมายบอกระยะเวลาจัดเก็บที่เหลืออยู่ของไฟล์ดังกล่าว โดยนับถอยหลังตัวเลขทุกวัน
* ไม่สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์, ที่ส่งไป Keep Memo ลง Keep ได้ หากเกินระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแล้ว

Keep มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1 GB
- รูปภาพ, ไฟล์ : ไม่มีข้อจำกัด
- วิดีโอ : ความยาวสูงสุด 5 นาที
- ข้อความ : สูงสุด 10,000 ตัวอักษร
หากไม่สามารถบันทึกลง Keep ได้ กรุณาตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ยังมีพื้นที่เหลือแต่ไม่สามารถบันทึกใน Keep ได้ toggle
บางกรณีอาจไม่สามารถอัปโหลดไปยัง Keep ได้หากพื้นที่ว่างในอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ กรุณาเพิ่มพื้นที่ว่างของอุปกรณ์ใช้งานให้เพียงพอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หาไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่เจอ toggle
ไฟล์ที่บันทึกจะแสดงในรายการไฟล์เมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้น หากไฟล์ที่คุณบันทึกไม่แสดงขึ้นมา อาจเป็นไปได้ว่าไฟล์ดังกล่าวอาจยังอัปโหลดไปที่เซิร์ฟเวอร์ไม่เสร็จสิ้น กรุณาเว้นช่วงเวลาสักระยะแล้วจึงลองตรวจสอบอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ได้ toggle
หากใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 7.0.x จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแสดงตัวอย่างไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่บันทึกอยู่ใน Keep ไปยังแอปพลิเคชันอื่น toggle
คุณสามารถแชร์คอนเทนต์ต่างๆ เช่น ไฟล์รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ที่บันทึกอยู่ใน Keep ไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ "Keep" ที่อยู่ด้านขวาของโปรไฟล์ของตนเอง
2. เลือกคอนเทนต์ที่ต้องการแชร์ > เลือกไอคอน "แชร์" ทางด้านขวาล่าง
3. เลือกที่ "แชร์ไปยังแอปอื่น" > เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการแชร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบคอนเทนต์ออกจาก Keep toggle
คุณสามารถลบคอนเทนต์ภายใน Keep ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีที่ลบหลายคอนเทนต์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ "Keep" ที่อยู่ด้านขวาของโปรไฟล์ของตนเอง
2. เลือกที่แท็บ "ทั้งหมด" "รูป & วิดีโอ" "ลิงก์" "บันทึกช่วยจำ" "ไฟล์" อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเลือกคอนเทนต์ที่ต้องการลบ
3. เลือกที่สัญลักษณ์ " " ทางด้านขวาบน > "เลือกรายการ"
4. เลือกคอนเทนต์ที่ต้องการลบ แล้วเลือกที่ไอคอนถังขยะ > เลือกที่ "ลบ"

กรณีที่ลบครั้งละ 1 คอนเทนต์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ "Keep" ที่อยู่ด้านขวาของโปรไฟล์ของตนเอง
2. เลือกที่แท็บ "ทั้งหมด" "รูป & วิดีโอ" "ลิงก์" "บันทึกช่วยจำ" "ไฟล์" อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเลือกคอนเทนต์ที่ต้องการลบ
3. เลือกไอคอน "..." ที่อยู่ตรงคอนเทนต์ที่ต้องการลบ > "ลบ"
4. เลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูป/วิดีโอ/ข้อความ/ไฟล์/ลิงก์ลงใน Keep โดยตรง toggle
สามารถเพิ่มรูป, วิดีโอ, ข้อความ, ไฟล์, ลิงก์ลงใน Keep ได้โดยตรงตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเพิ่มรูปและวิดีโอ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ "Keep" ด้านขวาของชื่อตนเอง
2. เลือกที่ "+" ด้านขวาบน > "รูป & วิดีโอ"
3. ทำเครื่องหมายเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดจากรายการรูปภาพแล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"

ขั้นตอนการเพิ่มข้อความ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ "Keep" ด้านขวาของชื่อตนเอง
2. เลือกที่ "+" ด้านขวาบน > "ข้อความ"
3. พิมพ์ข้อความแล้วเลือกที่ "บันทึก"

ขั้นตอนการเพิ่มไฟล์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ "Keep" ด้านขวาของชื่อตนเอง
2. เลือกที่ "+" ด้านขวาบน > "ไฟล์"
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดจากที่เก็บข้อมูลของ Android

ขั้นตอนการเพิ่มลิงก์
1. คัดลอก URL แล้วเปิด Keep
2. เลือกที่ "เพิ่ม" ที่อยู่ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คอลเลกชันคืออะไร toggle
คอลเลกชัน คือฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบคอนเทนต์ที่บันทึกอยู่ใน Keep ได้ตามต้องการ

สามารถใช้งานคอลเลกชันได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจาก Keep
1. เลือกคอนเทนต์ที่ต้องการเพิ่ม > แล้วเลือกที่ไอคอน "+"
2. เลือกคอลเลกชัน

ขั้นตอนการดำเนินการจากห้องแชท
1. แตะค้างที่คอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก > เลือกที่ "บันทึกที่ Keep"
2. เลือกที่ "Keep"
3. เลือกที่ "คอลเลกชัน" ซึ่งแสดงอยู่ด้านขวาของข้อความ "บันทึกที่ Keep แล้ว"

กรณีที่ต้องการบันทึกลงคอลเลกชันใหม่ กรุณาสร้างคอลเลกชันโดยเลือกที่ "+" ในหน้าเลือกคอลเลกชัน

สามารถสร้างคอลเลกชันได้สูงสุด 100 รายการ แต่บันทึกคอนเทนต์ในคอลเลกชันได้ไม่จำกัดจำนวน
คอนเทนต์จะไม่ถูกลบจาก Keep แม้ลบคอลเลกชัน

* ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบคอลเลกชัน "รายการโปรด" ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP