ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการโทร/วิดีโอคอล

  โทรและวิดีโอคอลไม่ได้

  ไม่ได้ยินเสียงตนเอง/ฝ่ายตรงข้าม

  การแจ้งเตือนสายเข้าหรือการโทรมีปัญหา

  ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS 14 หรือ 15 แล้วไม่ได้รับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า / หน้าจอสายเรียกเข้าไม่แสดง

  กดปุ่มปิดเปิดเครื่องด้านข้าง iPhone แล้วการโทรสิ้นสุดลง/มีประวัติการโทร LINE ปรากฏในประวัติการโทร iPhone

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง