LINE

ลบบัญชี

เพื่อนบอกว่าเห็นบัญชีของฉันหลายบัญชี toggle

หากคุณลงทะเบียน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยที่ไม่ได้ลบบัญชีที่เคยใช้งานในอุปกรณ์เดิม จะทำให้บัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นมาหลายบัญชี


กรณีที่อุปกรณ์เดิมใช้งานไม่ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เพื่อนของคุณบล็อคบัญชีเดิมของคุณแทน

 

กรุณาตรวจสอบวิธีการบล็อคได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

 

ระบบและวิธีการบล็อคเพื่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบบัญชี toggle
คุณสามารถลบบัญชี LINE ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* บัญชี LINE จะไม่ถูกลบเพียงแค่ถอนการติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน LINE

ข้อควรทราบ
1. หากลบบัญชีแล้วข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ LINE ทั้งหมด เช่น สติกเกอร์หรือเหรียญที่เคยซื้อ, หมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่มแชท, ประวัติการแชท, แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ LINE ต่างๆ (เช่น LINE GAME, LINE PLAY) จะถูกลบไปด้วยเช่นกัน
2. คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้อีกแม้จะมีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเอาไว้ก็ตาม
3. เมื่อลบบัญชีแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเดิมและโอนย้ายข้อมูลบัญชีเดิมกลับคืนมาได้แม้จะติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง
4. กรณีที่สมัครใช้งาน Rabbit LINE Pay เอาไว้ คุณจำเป็นต้องยกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ก่อนจะลบบัญชี กรุณาตรวจสอบวิธีการยกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ที่นี่

วิธีการลบบัญชี
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกปุ่ม "ลบบัญชี" ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ > "ต่อไป"
3. ตรวจสอบและยินยอมในข้อควรทราบแต่ละหัวข้อ จากนั้นเลือกที่ "ลบบัญชี" > "ลบ"

ไปที่หน้าลบบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบบัญชีด้วยตนเองไม่ได้ toggle
หากคุณไม่สามารถลบบัญชี LINE ด้วยตนเองได้เนื่องจากล็อกอินเข้าบัญชีไม่ได้ คุณสามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ผ่านระบบการทำงานของ LINE

หมายเหตุ: เมื่อลบบัญชีแล้ว ข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการซื้อไอเทม, รายการเพื่อนและกลุ่มแชท, ประวัติการแชท, แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ LINE (เช่น LINE GAME, LINE PLAY เป็นต้น) จะถูกลบทั้งหมดด้วยเช่นกัน กรุณาใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ

กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีที่ต้องการลบยังสามารถใช้งานได้
บัญชีจะถูกลบโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการต่อไปนี้

- ใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook เดียวกันลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
- ใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook เดียวกันลงทะเบียนในบัญชี LINE อื่นที่สร้างไว้แล้ว

หากบัญชีที่คุณต้องการลบมีการลงทะเบียนทั้งหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook เอาไว้ คุณต้องนำหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Facebook ดังกล่าวไปลงทะเบียนในบัญชี LINE ที่กำลังจะสร้างใหม่เพื่อลบบัญชีเดิมออก

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้งาน LINE ต่อ หลังจากที่ลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการลบบัญชีได้ ที่นี่

กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีที่ต้องการลบไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
คุณจะสามารถลบบัญชีด้วยตนเองได้ก็ต่อเมื่อตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ยังมีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานบัญชี LINE ที่ต้องการลบอยู่ที่ตนเอง
2. ยังไม่ได้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ออกจากอุปกรณ์ใช้งานในข้อ 1.
3. ไม่ได้ใช้งานบัญชี LINE ใหม่บนอุปกรณ์ใช้งานในข้อ 1.
4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ใช้งานในข้อ 1. ได้
* กรุณาเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi หากยกเลิกสัญญาการใช้งานเครือข่ายไปแล้ว

กรุณาเปิดแอปพลิเคชัน LINE ในสถานะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้ แล้วตรวจสอบขั้นตอนการลบบัญชีได้จาก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้บัญชีที่ลบไปแล้วกลับคืนมา toggle
คุณไม่สามารถกู้บัญชี LINE ที่ลบไปแล้วครั้งหนึ่งกลับคืนมาได้ เมื่อลบบัญชีแล้ว ข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการซื้อสติกเกอร์, หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE, รายการเพื่อนและกลุ่มแชท, ประวัติการแชท, แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ LINE (เช่น LINE GAME, LINE PLAY เป็นต้น) จะถูกลบทั้งหมดด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: LINE ID ที่เคยตั้งค่าไว้จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่บัญชีถูกลบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบแอปพลิเคชันไปแล้วแต่บัญชี LINE ยังไม่ถูกลบ toggle

บัญชี LINE จะไม่ถูกลบเพียงแค่คุณถอนการติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน LINE ออกจากอุปกรณ์ใช้งาน

 

หากต้องการลบบัญชี LINE กรุณายืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันบนอุปกรณ์ใช้งานเดิม หรือโอนย้ายข้อมูลบัญชีที่เคยใช้งานแล้วจึงดำเนินการลบบัญชีดังกล่าว

 

- วิธีการลบบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP