LINE

LINE ID

ตัวอักษรที่สามารถใช้ตั้ง LINE ID ได้ toggle
ตัวอักษรที่สามารถใช้ตั้ง LINE ID ได้คือตัวอักษรภาษาอังกฤษและเครื่องหมาย 3 ชนิดได้แก่ มหัพภาค ( . ) , ยัติภังค์ ( - ) และ ขีดล่าง ( _ )
* ไม่สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ความแตกต่างของบัญชี LINE กับ LINE ID toggle
"บัญชี LINE" หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ, รูปภาพ, LINE ID ฯลฯ ที่ใช้ยืนยันตัวตนใน LINE ดังนั้นเมื่อมีการลบบัญชี LINE ข้อมูลลงทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวไปจะถูกลบไปด้วย

"LINE ID" หมายถึง คีย์ที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ที่ใช้บริการ LINE ระบบจะไม่ได้ตั้งค่า LINE ID เอาไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก คุณจำเป็นต้องตั้งค่า LINE ID ด้วยตนเองโดยเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยน LINE ID หลังจากที่ตั้งค่าแล้วได้

เมื่อตั้งค่า LINE ID แล้ว คุณจะสามารถแลกเปลี่ยน LINE ID และเพิ่มเพื่อนโดยการค้นหา LINE ID กับผู้ใช้อื่นที่ไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกันได้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้อื่นค้นหาคุณพบด้วย LINE ID กรุณาปิดการตั้งค่าที่ "โปรไฟล์" > "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"

หมายเหตุ: การนำ LINE ID ไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่หรือนัดพบขัดต่อข้อกำหนดการใช้บริการ โปรดหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้ง LINE ID toggle
คุณสามารถตั้ง LINE ID ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์" > "LINE ID"
2. กรอก LINE ID ที่ต้องการใช้ > เลือกที่ "ตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่"
3. เมื่อมีข้อความว่า "คุณสามารถใช้ ID นี้ได้" แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ "บันทึก"


* ไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบ LINE ID ที่ตั้งไว้แล้วได้
* ในขั้นตอนที่ 3 หากมีข้อความว่า "มีผู้ใช้ ID นี้แล้ว" แสดงขึ้นมา หมายความว่ามีผู้อื่นใช้งาน ID นั้นอยู่แล้ว กรุณาใช้ ID อื่นแทน

หากดำเนินการข้างต้นแล้วพบข้อผิดพลาดหรือช่อง LINE ID ยังแสดงคำว่า "ยังไม่ได้ตั้งค่า" อาจเกิดจากอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ของ LINE ไม่สามารถซิงค์ข้อมูลกันได้ ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

หากต้องการคัดลอก LINE ID เพื่อนำไปแชร์ กรุณาเลือกที่ "คัดลอก" ด้านขวาของ LINE ID
เมื่อคัดลอกแล้วจะสามารถนำไปวางที่อื่นได้โดยเลือกที่จุดที่ต้องการวาง เช่น ช่องพิมพ์ข้อความหรือโน้ต แล้วเลือกที่ "วาง"
* การเปิดเผย LINE ID บนอินเทอร์เน็ตโดยมีเจตนาเพื่อหาคู่, นัดหมายพบปะกับคนแปลกหน้า จัดเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน LINE


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปลี่ยน LINE ID ได้หรือไม่ toggle
LINE ID ไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกหลังจากที่มีการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :
* หากต้องการตั้ง LINE ID ใหม่ จำเป็นต้องลบบัญชีที่ใช้งานอยู่และสร้างบัญชีใหม่เพื่อตั้งค่า LINE ID
* การลบบัญชีจะทำให้ข้อมูลต่างๆ ถูกลบทั้งหมด เช่น ไอเทมที่เคยซื้อ, เหรียญ, ข้อมูลเกม, รายการเพื่อนและกลุ่ม, ประวัติการแชทต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หากไม่ตั้ง LINE ID จะสามารถใช้งานได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถเลือกที่จะตั้งหรือไม่ตั้ง LINE ID ก็ได้ตามความต้องการ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้ง LINE ID เอาไว้ก็ยังคงสามารถใช้งาน LINE ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบ LINE ID ของตนเอง toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบ LINE ID
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์" ตามลำดับ
2. ID ที่ตั้งไว้จะแสดงอยู่ในหัวข้อ "LINE ID"

ไปยังการตรวจสอบ LINE ID

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ LINE ID ของตนเองถูกค้นหาได้ toggle
คุณสามารถปิดการตั้งค่าไม่ให้บุคคลอื่นค้นหา LINE ID ของคุณได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่า LINE ID ตามที่ต้องการไม่ได้ toggle
เมื่อตั้งค่า ID แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "มีผู้ใช้ ID นี้แล้ว" แสดงขึ้นมา หรือเมื่อ "เพิ่มเพื่อน" ด้วยการค้นหาด้วย ID แล้วพบผู้ใช้งานอื่นแสดงขึ้นมาแสดงว่ามีผู้อื่นใช้งาน ID ดังกล่าวอยู่แล้ว

เนื่องจากการใช้งาน LINE ไม่สามารถตั้งค่า ID ซ้ำกับผู้ใช้งานอื่นได้ กรุณาตั้ง ID อื่นเพื่อใช้งานแทน

หากดำเนินการข้างต้นแล้วพบข้อผิดพลาดหรือ ID ไม่แสดงขึ้นมาอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ของ LINE

กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซิงค์ข้อมูล (ข้อมูลโปรไฟล์, การตั้งค่าต่างๆ) ระหว่างอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง toggle
วิธีซิงค์ข้อมูล (ข้อมูลโปรไฟล์, การตั้งค่าต่างๆ) ระหว่างอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง

เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน LINE สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ของ LINE และอัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

แต่หากเกิดปัญหาในการซิงค์ข้อมูล ทำให้ข้อมูลบนอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกัน คุณสามารถดำเนินการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองได้

เมื่อพบปัญหาด้านล่างและไม่สามารถแก้ไขได้โดยอัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือปิดและเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง กรุณาลองดำเนินการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อมูลเพื่อนหรือกลุ่มที่ตนเองมองเห็นแตกต่างจากผู้ใช้คนอื่น
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: รายการเพื่อน, รายชื่อกลุ่ม, กลุ่มที่ได้รับคำเชิญ, แนะนำ, รายการโปรด, บัญชีที่ซ่อน, บัญชีที่บล็อค
- ตัวอย่าง: ชื่อกลุ่มแชทที่ตนเองเห็นแตกต่างจากเพื่อนคนอื่น, ได้รับข้อความแชทจากเพื่อนในบัญชีที่บล็อค เป็นต้น

ข้อมูลที่แสดงในหน้าจอโปรไฟล์ของตนเองแตกต่างจากผู้ใช้คนอื่น / ระบบไม่อัปเดตตามการตั้งค่า
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: รูปโปรไฟล์, ชื่อ, สถานะ, ID, วันเกิด, LINE Profile+ และการตั้งค่าอื่นๆ
- ตัวอย่าง: เพื่อนเห็นรูปภาพโปรไฟล์ของคุณแตกต่างจากภาพที่คุณตั้งค่าไว้ เป็นต้น

กรุณาเลือกที่ลิงก์ด้านล่างบนสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน LINE เพื่อเปิดหน้าการซิงค์ข้อมูล
* โปรดระวังอย่าดำเนินการซิงค์ข้อมูลซ้ำติดต่อกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP