ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน

  บุคคลที่แสดงอยู่ในรายการเพื่อนไม่ใช่ผู้ใช้งานจริงของบัญชีนั้น

  เพื่อนไม่แสดงขึ้นมาหรือหายไปจากรายการเพื่อน

  เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้

  เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้

  บุคคลที่บันทึกเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์ไม่แสดงในรายการเพื่อน

  เพื่อนที่ลบ/บล็อคไปแล้วยังปรากฏอยู่ในอันดับเกม

  เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" แล้ว แต่ระบบไม่เพิ่มเพื่อนให้

  ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้เนื่องจากมีข้อความแสดงว่า "ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้"

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อ สร้างกลุ่ม/ลบกลุ่ม/เชิญเข้ากลุ่ม

  ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา

  ชื่อใน LINE ไม่แสดงผลตามที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

  ชื่อแสดงเป็นตัวอักษรผิดเพี้ยน

  ข้อมูลต่างๆ เช่น เพื่อน, โปรไฟล์ ที่แสดงบนอุปกรณ์ตนเองแตกต่างจากผู้ใช้อื่น / การตั้งค่าต่างๆ ไม่แสดงผล

  วิธีป้องกันข้อความแชทและการเชิญเข้ากลุ่มจากคนไม่รู้จัก

  ค้นหาด้วย ID และหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ เนื่องจากยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ญี่ปุ่นโดยไม่ยืนยันอายุ

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง