ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ระบบและวิธีเพิ่มเพื่อน

  วิธีเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code

  วิธีเพิ่มเพื่อนด้วยลิงก์

  วิธีเชิญเพื่อน

  วิธีเปลี่ยนการเรียงลำดับรายชื่อเพื่อน

  วิธีเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์

  ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา

  เพื่อนใน LINE คืออะไร

  ระบบการแสดงชื่อในรายการเพื่อนหลังติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

  จำนวนเพื่อนที่เพิ่มได้มากที่สุด

  วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา LINE ID

  วิธีเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเป็นเพื่อน

  วิธีการเพิ่มเพื่อนจากรายการแนะนำ

  วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

  วิธีการไม่เพิ่มเพื่อนบางคนโดยอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง