LINE

ระบบความปลอดภัยรายการเพื่อน

เพื่อนจะเห็นโปรไฟล์ของฉันหรือไม่หากทราบหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนฝ่ายเดียว toggle
หากผู้ใช้งานที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านบันทึกอยู่ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อ เมื่อเริ่มต้นการใช้บริการ LINE ผู้ใช้งานดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในรายการ "เพื่อน" ของท่านโดยอัตโนมัติ
*กรณีที่ปิดการใช้งานฟังก์ชัน "เพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมติ" บนสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานดังกล่าวจะไม่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัติ

กรณีอีกฝ่ายไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อ บัญชีของท่านจะปรากฏในหน้า "แนะนำเพื่อน" ของอีกฝ่าย

ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาคือ ภาพปกของหน้าหลัก, ข้อความสถานะ, ภาพโปรไฟล์และชื่อที่ใช้ใน LINE ของท่านเท่านั้น แต่ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากนั้นจะไม่ถูกเปิดเผย

หากต้องการลบชื่อของตัวเองจากรายการ "แนะนำเพื่อน" ของอีกฝ่าย ท่านจำเป็นต้องลบบัญชีผู้ใช้งานบน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน

ทั้งนี้ หากอีกฝ่ายเพิ่มเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้ว ตราบใดที่ท่านยังไม่ลบบัญชีใช้งานของตัวเอง บัญชีของท่านจะยังคงอยู่ในรายการเพื่อนต่อไป

สำหรับขั้นตอนการลบบัญชีผู้ใช้งาน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้จากที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำอย่างไรเพื่อให้เพื่อนที่มีเบอร์ของฉัน เห็นชื่อของฉัน toggle
เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีของท่านถูกเพิ่มเข้าเป็น "เพื่อน" ในบัญชีของผู้ใช้งานที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน กรุณาดำเนินการบนแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีผู้ใช้งาน iOS, Android
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือสัญลักษณ์ "..." บนหน้าจอเมนู)
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
3. เลือกปิดการใช้งาน "อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้"

ทั้งนี้ สำหรับวิธีการลบ "เพื่อน" ออกจากรายการเพื่อน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายการเพื่อนของตัวเอง บุคคลที่สามจะมองเห็นหรือไม่ toggle
กรุณาใช้งานได้อย่างวางใจเนื่องจาก ผู้ใช้งานคนอื่นไม่สามารถมองเห็นรายการเพื่อนของคุณได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีคนสวมรอยเป็นเพื่อนของฉัน toggle
กรณีที่เลือกส่งข้อมูลสมุดรายชื่อผู้ติดต่อในสมาร์ทโฟนของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ LINE ระบบจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อเป็นคีย์ในการค้นหา "เพื่อน"

หากมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวอยู่ ข้อมูลของบุคคลนั้นปรากฏขึ้นในรายการเพื่อนด้วยชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อ

ด้วยเหตุนี้ กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของสมาร์ทโฟนมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของผู้ใช้งาน อาจทำให้ผู้ที่ปรากฏอยู่ในรายการ "เพื่อน" กับผู้ที่ใช้งาน LINE จริงเป็นคนละคนกัน

กรุณาตรวจสอบในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของท่านว่ามีอีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์เดิมที่เพื่อนไม่ได้ใช้งาน หรือมีข้อมูลของบุคคลเดียวกันบันทึกซ้ำกันหลายข้อมูลอยู่หรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปฏิเสธรับข้อความจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนได้อย่างไร toggle
กรณีที่ต้องการปฏิเสธการรับข้อความจากบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"
2. เปิดใช้งาน "ปฏิเสธรับข้อความ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บล็อคเพื่อนที่ปรากฏอยู่ในแนะนำเพื่อนได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข้อความจากผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในรายการ "แนะนำเพื่อน" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ทางด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน
3. เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการบล็อค
4. เลือกที่ "บล็อค"

* บางกรณีระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่กว่าจะแสดงผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บล็อคเพื่อนได้อย่างไร toggle
การบล็อคคืออะไร
- เมื่อท่านบล็อค บุคคลนั้นจะไม่สามารถแชท, โทรฟรีหรือวีดิโอคอลกับท่านได้
- รายชื่อบุคคลนั้นจะหายไปจากรายชื่อ "เพื่อน" แต่จะปรากฏใน "บล็อคลิสต์"

ทั้งนี้ การบล็อคเพื่อนไม่ใช่การลบเพื่อนออกจากรายชื่อ "เพื่อน" หรือ "แนะนำเพื่อน" โดยถาวร
หากต้องการลบโดยถาวรกรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง


ขั้นตอนการบล็อค
1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. สไลด์ ชื่อของบุคคลที่ต้องการบล็อคไปทางซ้าย
3. เลือกที่ปุ่ม "บล็อค"

ขั้นตอนการปลดบล็อค
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
2. เลือกที่ "บล็อคลิสต์"
3. เลือกที่ "แก้ไข" ที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการปลดบล็อค
4. เลือกที่ "ปลดบล็อค"

* บางกรณีระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่กว่าจะแสดงผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบเพื่อนได้อย่างไร toggle
การลบเพื่อนแตกต่างจากการบล็อก หากลบเพื่อนออกจากรายการเพื่อนแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้เหมือนการปลดบล็อค
ดังนั้น กรุณาใช้ความระมัดระวังกรณีที่ลบบุคคลที่ไม่มีช่องทางการติดต่ออื่นนอกจากบัญชี LINE

* ท่านจำเป็นต้องบล็อคหรือซ่อนบุคคลที่ต้องการลบก่อน กรุณาตรวจสอบขั้นตอนจากหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้


ขั้นตอนการลบเพื่อน
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
2. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่" หรือ "บล็อคลิสต์"
3. เลือกที่ "แก้ไข" ที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP