ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการแชท

  ส่งหรือรับข้อความแชทไม่ได้

  แอปพลิเคชันปิดตัวเอง

  บุคคลที่สามจะเห็นแชทของฉันไหม

  ปัญหาเกี่ยวกับรูป คลิปวิดีโอและข้อความเสียง

  พบปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแชท

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง