ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  โน้ต/อัลบั้ม

  วิธีใช้งานโน้ตเบื้องต้น

  วิธีแก้ไขหรือลบโน้ต

  วิธีใช้งานอัลบั้มเบื้องต้น

  วิธีปิดการแจ้งเตือนโน้ต

  เมื่อห้องแชทอยู่ในสถานะใช้งานไม่ได้แล้วอัลบั้มในห้องแชทจะเป็นอย่างไร

  เมื่อห้องแชทอยู่ในสถานะใช้งานไม่ได้แล้วโน้ตในห้องแชทจะเป็นอย่างไร

  วิธีค้นหาภายในโน้ต

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง