ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การสวมรอย

  ชื่อตัวเองปรากฏอยู่ในรายชื่อเพื่อน

  ผู้ไม่ใช้งาน LINE ปรากฏในรายชื่อเพื่อน

  ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นทีมงาน LINE

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง