ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน

  ชื่อไม่ปรากฏทั้งๆที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

  รายชื่อเพื่อนยังคงปรากฏอยู่ในอันดับเกมแม้จะลบหรือบล็อคเรียบร้อยแล้ว

  รายชื่อเพื่อนไม่แสดงหรือหายไป

  เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้

  เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้

  เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้"

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง