ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ซ่อน/บล็อค/ลบ

  ระบบและวิธีซ่อนเพื่อน

  ระบบและวิธีบล็อคเพื่อน

  ระบบและวิธีลบเพื่อนออกจาก "บัญชีที่ซ่อน" หรือ "บัญชีที่บล็อค"

  วิธีการลบเพื่อน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง