ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการแชท

  ไม่สามารถส่งข้อความในห้องแชทได้กะทันหัน

  รับส่งข้อความไม่ได้

  ข้อความแชทหายไป

  พบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ/ วิดีโอ / ข้อความเสียง

  มีข้อความว่า "แชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะ" ส่งมาจากเพื่อนที่ไม่ได้ส่งข้อความติดต่อกัน

  ข้อมูลรายการแชทไม่ถูกต้อง

  ใช้งานบางฟังก์ชันไม่ได้กระทันหัน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง