ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การโทร/วิดีโอคอล (กลุ่ม)

  วิธีการเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการโทรแบบกลุ่ม

  สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งานวิดีโอคอลแบบกลุ่ม

  วิธีเริ่มการโทรแบบกลุ่ม

  วิธีเปลี่ยนเพื่อนที่แสดงเมื่อโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง