LINE

Letter Sealing

Letter Sealing คืออะไร toggle
Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อมูลโดยการแปลงข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้

หากผู้ส่งและผู้รับข้อความเปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ทั้งสองฝ่าย ข้อความที่รับส่งหากันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชัน Letter Sealing จะเข้ารหัสข้อความหรือเนื้อหาดังต่อไปนี้ในห้องแชท
- ข้อความตัวอักษร (ยกเว้นข้อความที่ส่งผ่านบริการอื่นๆ เป็นต้น)
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
- การโทรฟรีแบบตัวต่อตัว (1 : 1)
* ปัจจุบันบริษัทมีแผนจะปรับใช้ฟังก์ชันดังกล่าวกับการส่งข้อความชนิดอื่นๆ ต่อไป

กรณีที่ใช้งาน LINE สำหรับ PC
หากเปิดการตั้งค่าใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนสำหรับการรับส่งข้อความแชทในครั้งแรก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมได้ในหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่า Letter Sealing toggle
ระบบจะเปิดการตั้งค่าของ Letter Sealing เอาไว้โดยอัตโนมัติในการตั้งค่าเริ่มต้น

กรณีที่ใช้งาน LINE สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หากคุณเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ จะไม่สามารถดูตัวอย่างข้อความแชทได้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อความแชท ทีมงานแนะนำให้เปิดการตั้งค่าเอาไว้ตามปกติ

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
* กรุณาดำเนินการจากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "Letter Sealing"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนเพื่อการใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้ว หน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
2. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
3. ปิดการตั้งค่า "Letter Sealing"
4. เปิดการตั้งค่า "Letter Sealing" อีกครั้ง

หลังจากนั้น กรุณายืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Key Fingerprint ของ Letter Sealing คืออะไร toggle
Key Fingerprint คือกุญแจการเข้ารหัส (Encryption key) ที่ระบบกำหนดให้แต่ละผู้ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับการส่งข้อความแชทที่ปลอดภัยระหว่างผู้ใช้ Letter Sealing
* Key Fingerprint จะไม่แสดงข้อมูลให้เห็นบนหน้าจอในห้องแชทของ LINE

กรณีที่ Key Fingerprint ของคุณตรงกับฝ่ายตรงข้ามหมายความว่าข้อความแชทจะถูกเข้ารหัสเอาไว้อย่างปลอดภัย
* คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ

คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ว่าตรงกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ชื่อของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ด้านบนของห้องแชท
2. เลือกที่ "ดูกุญแจเข้ารหัส" ที่อยู่ด้านล่างข้อความ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" 
3. เปรียบเทียบ "Key Fingerprint" บนหน้าจออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามว่าตรงกันหรือไม่ 

ทั้งนี้ ทีมงานขอแนะนำให้เปรียบเทียบ Key Fingerprint โดยการพบกันโดยตรง หรือติดต่อกันด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

กรณีที่ข้อความ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่ามีการปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ คุณสามารถเปิดการใช้งาน Letter Sealing ได้ตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัญลักษณ์กุญแจด้านบนห้องแชทหายไป toggle
คุณสามารถตรวจสอบว่ากำลังมีการใช้งาน Letter Sealing อยู่หรือไม่ โดยการเลือกที่ชื่อของฝ่ายตรงข้ามหรือชื่อกลุ่มที่อยู่ด้านบนของห้องแชท

หากมีข้อความว่า "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ปรากฏอยู่แสดงว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing
* สัญลักษณ์กุญแจจะปรากฏอยู่ด้านหน้าข้อความข้างต้น

กรณีที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP