ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

    เกี่ยวกับลักษณะปัญหาที่ตรวจสอบได้

    ในรายการแชท มีห้องแชทที่แสดงเป็น "ไม่มีสมาชิก" หรือ "ไม่มีสมาชิกในห้องแชท"

    ศูนย์ช่วยเหลือ

    คัดลอกลิงก์แล้ว

    ตกลง