ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  แชร์หน้าจอ

  สามารถหยุดเล่นวิดีโอหรือหน้าจอที่ถูกแชร์มาขณะกำลังโทรได้หรือไม่

  วิธีแชร์วิดีโอ YouTube ขณะกำลังโทร/วิดีโอคอล

  วิธีแชร์หน้าจอขณะกำลังโทร/วิดีโอคอล

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง